image

Vítame Vás na stránkach Zvolenskej teplárenskej a.s.

významného výrobcu tepla pre mesto Zvolen

UPOZORNENIE

 

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. 6. 2022  spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. spustila novú webovú stránku, na ktorej nájdete všetky aktuálne informácie.

Prosím navštívte:

www.mhth.sk

 

Táto web stránka už nebude ďalej aktualizovaná a bude v krátkom čase deaktivovaná.  

 

 

Termíny plánovaných odstávok (leto)

Realizácia odstávok v súvislosti s akciou „Zmena média v parných rozvodoch II. etapa“ bude uskutočňovaná priebežne podľa potreby a postupu realizácie diela.

Prvá odstávka (dodávka pary)  je plánovaná na 03. 06. 2022 v čase od 0:00 hod. do 24:00 hod.

 
 

Vážení zákazníci,

k 01. 05. 2022 vznikol MH Teplárenský holding, a.s., ktorý sa stal univerzálnym právnym nástupcom teplárenských spoločností Bratislavská teplárenská, a. s., Trnavská teplárenská, a. s., Žilinská teplárenská, a. s., Martinská teplárenská, a. s., Zvolenská teplárenská, a. s., a Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Na základe vyššie uvedeného oznamujeme, že z tohto dôvodu meníme režim preberania poštových zásielok:

Poštové zásielky bežného typu – prosím zasielajte na:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Doručovanie zásielok súvisiacich s projektami:

Adresa na zasielanie: MH Teplárenský holding, a.s., závod MHTH Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

__________________________________________________________________________________

papierová forma

  • kompletná technická dokumentácia (projektová stavebná, realizačná a pod.) pre všetky fázy projektu
  • vyjadrenia a  stanoviská, revízne správy, osvedčenia ku všetkým fázam projektu
  • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí ku všetkým fázam projektu
  • štúdie a audity ku všetkým fázam projektu

elektronická forma

  • kompletná dokumentácia k projektom – elektronické nosiče (CD, USB)
 
 

 


 Adresa:
  Zvolenská teplárenská a.s.
  Lučenecká cesta 25
  961 50 Zvolen

 


 Kontakt:

Telefón:
Spojovateľka:
+421-45-2424111

Sekretariát:
+421-45-2424251

E-mail:

sekretariat.zv@mhth.sk

Ďalšie kontakty

PORUCHY :
+421 - 908 938 002


 Vybrané odkazy

 


 Oznamy

Odpredaj rúr z likvidácie parovodnej línie