image

Vítame Vás na stránkach Zvolenskej teplárenskej a.s.

významného výrobcu tepla pre mesto Zvolen

 

 

 

Vo zvolenskej teplárni prebieha významná zmena výrobného zariadenia a rozvodov tepla       

Podľa informácií z tlače sa Zvolenská teplárenská, a. s., stala súčasťou štátneho teplárenského holdingu pozostávajúceho okrem Zvolena z teplární v Košiciach, Bratislave, Trnave, Martine a v Žiline. V úzkej spolupráci s  holdingom súčasné vedenie vo Zvolene realizuje zaujímavé zadanie – bezpečne, ekonomicky efektívne a pritom environmentálne prijateľným spôsobom vyrábať a zásobovať teplom mesto Zvolen. Čo je cieľom prebiehajúcich projektov, sme sa opýtali jej generálneho riaditeľa, Ing. Antona Brčku.

Môžete nám trochu priblížiť Zvolenskú teplárenskú, a. s., a jej históriu? Krátko si zrekapitulujme fakty. Tepláreň je v prevádzke od roku 1956, zásobovanie mesta teplom však bolo spustené po jej rekonštrukcii v roku 1974, keď začala zásobovať teplom sídliská Sekier, Zlatý potok a priemysel na Lučeneckej ceste. Záujem o teplo bol v roku 1986 tak veľký, že sa zdroj rozšíril o novú etapu – „Tepláreň B“ na kopci. Po jej uvedení do prevádzky sa k systému centralizovaného zásobovania teplom pripojila takmer celá bytovo-komunálna sféra a priemysel v meste. V roku 1992 bola spotreba tepla viac ako 400-tis. MWh a výroba elektriny ďalších 120-tis. MWh. Odvtedy prebehli tak výrazné opatrenia na úsporu energie a spotreba tepla súčasných 12 500 bytov je polovičná oproti spotrebe 7 000 bytov v roku 1975. Priemysel s vysokou spotrebou energie, keď samotná Bučina spotrebovala viac tepla vo forme pary, ako je v súčasnosti celá potreba Zvolena, akoby prestal existovať.

Vzhľadom na vysoké straty v parných rozvodoch je dnes na vykurovanie aj priemyselných objektov efektívnejším médiom teplá alebo horúca voda. Po vstupe Slovenska do EÚ sa zvýšil tlak aj na environmentálny dopad výroby tepla a elektriny. Výroba elektriny z uhlia je už v celej EÚ významne obmedzovaná. Sprísnené emisné limity na znečisťujúce látky a situácia na trhu s teplom spôsobili, že ekologizácia zdroja v „Teplárni B“ by bola neefektívna, a tak sa zdroj vracia do pôvodného areálu „Teplárne A“ pod cestou, ktorý vždy slúžil ako prah centrálneho zdroja, cez ktorý je teplo vyvedené do mesta.

Obyvatelia si iste všimli, že pribudli nové komíny v starej teplárni, z niektorých sa už aj dymilo, a pred sviatkami ste začali rozoberať potrubia privádzajúce paru z teplárne na Balkán.

Aké investičné projekty vaša spoločnosť aktuálne realizuje?

Nová environmentálna legislatíva sa v plnej miere prejavila v minulom roku. Predchádzajúce vedenia pripravili postupne projekty rekonštrukcie zdroja a rozvodov tepla, avšak ich realizáciu naplno rozbehol až náš súčasný manažment teplárne. Situácia nie je jednoduchá vzhľadom na rozsah projektov, ich financovanie a ich značne neefektívnu prípravu predchádzajúcimi vedeniami. Dnes sme v stave, keď dodávateľ dokončuje nové ekologické zdroje – dvojicu parných kotlov na biomasu v celkovom výkone 40 MW a odovzdávanie dvoch doplnkových plynových kotlov s  celkovým výkonom 25 MW. Môžeme s hrdosťou povedať, že posledným marcovým dňom bola v našej teplárni spálená posledná tona uhlia. Zvolen sa tak stal mestom, ktoré spravilo prvý významný krok k zelenej energii, kde na výrobu tepelnej energie dominantným palivom v čase vykurovacieho obdobia je biomasa. Súčasne začiatkom apríla sme spustili zásadnú rekonštrukciu tepelných rozvodov, kde vďaka fondom EÚ vymeníme postupne neefektívne parné potrubia horúcovodnými, čo vzhľadom na zásadné zníženie strát v rozvodoch by malo mať vplyv na cenu tepla v nasledujúcich rokoch.

Môžete čitateľov s týmito novými projektmi v skratke oboznámiť?

Ide vlastne o dva druhy investičných projektov. Ako už názov prvého hovorí „Zmena média v parných rozvodoch“, ide o vytesnenie pary a nahradenie horúcou vodou v našich rozvodoch, ktorá je naplánovaná v dvoch etapách, pričom prvá etapa smerom na Balkán bude dokončená do najbližšieho vykurovacieho obdobia. Preto chcem požiadať touto cestou obyvateľov mesta o trpezlivosť vzhľadom na rozsah projektu a určitú mieru využívania náhradných zdrojov tepla počas rekonštrukcie. Kľúčový projekt „Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a. s. – modernizácia Teplárne A Zvolenská teplárenská, a. s., po roku 2018“ je vlastne zmieneným projektom dodávky nových ekologických tepelných zdrojov na biomasu, ekologizácia zabezpečí energetickú a ekonomickú efektívnosť výroby a dodávky tepla. Zaručí trvalé prispôsobenie prevádzky centrálneho zdroja tepla emisným limitom určených legislatívou EÚ a SR a vytvorí zo Zvolena mesto využívajúce „zelenú energiu“ na výrobu tepla a elektrickej energie.

Vyzerá to dobre, ale môžeme si byť istí, že vo zvolenských bytoch nebude zima?

Nový zdroj tepla bude podľa vyjadrenia dodávateľa postavený do začatia vykurovacej sezóny a s nábehom vykurovacieho obdobia sa začne jeho skúšobná prevádzka. Som presvedčený, že aj hlavný dodávateľ rekonštrukcie rozvodov tepla Strabag dodrží prísne zmluvné podmienky a ukončí rekonštrukciu rozvodov tepla včas. Najmä zodpovednosť za vykurovanie obyvateľov nás viedla k tomu, že sme II. etapu projektu rekonštrukcie rozvodov nakoniec preložili na budúce leto, aby sme zmiernili realizačnú náročnosť súbehu projektov.

A čo plánujete do budúcnosti?

Teplárenský holding a  manažment našej teplárne už má rozpracované projekty, ktorých realizácia by mohla pomôcť vyriešiť zložitú finančnú situáciu spoločnosti, najlepšie pri zachovanej cene tepla, ktorá v porovnaní s okolitými mestami, kde ešte rekonštrukcie neprebehli, je plne konkurencieschopná. Práve realizácia energeticky efektívnych projektov v  spojení s financovaním cez podporné programy EÚ to môže zabezpečiť. Na záver chcem občanov mesta a organizáciám, ktorých sa realizácia uvedených projektov dotkne, poprosiť o trpezlivosť a ústretovosť. V mene spoločnosti za to vopred ďakujem.

Zdroj článku : ZVOLENSKÉ NOVINY 

 


 Adresa:
  Zvolenská teplárenská a.s.
  Lučenecká cesta 25
  961 50 Zvolen

 


 Kontakt:

Telefón:
Spojovateľka:
+421-45-2424111

Sekretariát:
+421-45-2424251

E-mail:

sekretariat.zv@mhth.sk

Ďalšie kontakty

PORUCHY :
+421 - 908 938 002


 Vybrané odkazy

 


 Oznamy

Odpredaj rúr z likvidácie parovodnej línie