Spoločnosť odpradáva vysokotlaké čerpadlo napájacej vody.

Typ: 150-CHP-335-16/12-UC-02, výrobca: SIGMA LUTÍN

teplota napájacej vody
tlak vo vstupnom hrdle
merná energia
tlak vo výtlačnom hrdle
prietok vo výtlačnom hrdle
účinnosť pri 155°C
otáčky čerpadla
minimálne otáčky čerpadla
príkon čerpadla
výrobné číslo
174
1,2
17,25
16,6
178,95
70
2 905
2 400
1 360
88-500-042
°C
MPa
kJ/kg
MPa
ot/ hod
%
ot/min
ot/min
kW
.

Čerpadlo bolo prevádzkované od roku 1992 – vhodné na repasovanie.

Kontakt: Ing. Martin Murín, murin@zvtp.sk