Demineralizovaná voda

Vodu pre potreby parných kotlov vzhľadom na ich tlakovú prevádzku je potrebné demineralizovať. Tento proces prebieha vo filtroch naplnených ionexovou hmotou. Ionex je makromolekulová zlúčenina tvorená trojrozmerným skeletom, na ktorom sú umiestnené aktívne funkčné skupiny. Tieto skupiny sú zvolené tak, aby pri styku s vodou odstraňovali nežiadúce ióny výmenou za protón (H+) alebo hydroxylovú skupinu (OH), pochádzajúce z kyseliny a lúhu. Týmito iónmi sa ionex predbežne nasycuje pri regenerácii.

Zariadenie na úpravu dekarbonizovanej vody sa skladá z dvoch demineralizačných liniek, z ktorých každá má maximálny výkon 80 m3/h.
Demineralizovaná voda zmiešaná s kondenzátom sa na konečné parametre vhodné pre napájanie kotla upravuje na zmesnom filtri.

Parametre demineralizovanej vody:

Látka Hodnota Jednotka
SiO2 20 μg/l
pH 8,7 - 9,2     
Fe3O4 30 μg/l 
Tc 0,002 mva/l  
KEV 0,3 μS/cm   
O2 10 μg/l
Cu 5 μg/l  

Zvolenská teplárenská, a.s. ponúka svojím obchodným partnerom dodávku neodplynenej demineralizovanej vody na odber v nebalenom stave.

Kvalita demineralizovanej vody je v zmysle STN 684063

Použitie:

  • náplň akumulátorov
  • náplň chladiacích systémov
  • napájacia voda pre vyvíjače pary
  • obehová voda pre teplovodné a horúcovodné vykurovacie systémy