Faktúry za rok 2014

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Por. č. Dátum doručenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Suma bez DPH Suma s DPH Č. OBJ Zmluva
1 2.1.14 OKTE, a.s. 45687862 ročná platba PZO2014 14683,03 17619,64    
2 2.1.14 Márius Pedersen 34115901 komunálny odpad 48,54 58,25 7643  
3 2.1.14 Eurofins BEL/Novamann 31329209 priemyselná odpadová voda 65,50 78,60 7628  
4 2.1.14 Lesy SR, š.p 36038351 biomasa 75520,90 90625,08 8509  
5 2.1.14 Karel Holoubek - Trade Group 25060996 uhlie v CZK 2749312,00 8331  
6 2.1.14 Karel Holoubek - Trade Group 25060996 uhlie v CZK 2502093,00 8331  
7 2.1.14 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921 vlečka 3710,80 4452,96 8331  
8 2.1.14 OMV, s.r.o. 604381 nafta 701,70 842,01    
9 2.1.14 CORA GEO, s.r.o. 31612989 riadenie projektu 765,45 918,54 7725 SZ1/2013
10 2.1.14 EURO PUMPS TECH, s.r.o. 36187933 čerpadlo 9955,00 11946,00 8338  
11 2.1.14 BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 31396828 Úprava OK - schodište 2750,00 3300,00 8324  
12 2.1.14 Ecopress, a.s. 31333524 predplatné Hospodárske noviny 326,53 391,84    
13 2.1.14 Linde Gas k.s 31373861 kyslík + plyn 94,33 113,20 7723  
14 2.1.14 Slovwood Ružomberok , a.s 36406317 biomasa 40911,28 49093,54 8507  
15 2.1.14 Trend Representative, s.r.o. 43824706 trend - preddavková fa   74,00    
16 2.1.14 UnionOcel s.r.o. Praha 26487292 výpalek 1308,00 1308,00 8469  
17 2.1.14 Messer Eutectic Castolin, spol.s r.o. 45791899 drôt 627,94 627,94 8533  
18 2.1.14 Elmark Plus, s.r.o. 46331662 oprava frekvenčného meniča 484,00 580,80 8495  
19 2.1.14 Duslo, a.s. 35826487 odstránenie netesnosti 1600,00 1920,00 8501  
20 2.1.14 Duslo, a.s. 35826487 odstránenie netesnosti 1700,00 340,00 8534  
21 2.1.14 GAMO-INSTAL, s.r.o. 36627429 odborné prehliadky horákov 360,00 360,00 8499  
22 2.1.14 SABKO s.r.o. 44493002 kanvica, ložisko 195,80 234,96 8550  
23 3.1.14 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030 vodné 96,05 115,26 7615  
24 3.1.14 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030 vodné, stočné, zrážk.voda 1040,48 1248,58    
25 3.1.14 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030 vodné 158,60 190,32 7615  
26 3.1.14 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436 zálohová FA - Mzdy 2014 41,25 49,50    
27 7.1.14 ABB, s.r.o. 31389325 paušal december 2013 550,00 660,00 7673  
28 7.1.14 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921 vlečka 9394,00 11272,80 8331  
29 7.1.14 IS- Mirage, s.r.o. 44966946 služby 5285,20 6342,24 7637  
30 7.1.14 Slovwood Ružomberok , a.s 36406317 biomasa 15453,32 18543,98 8507  
31 7.1.14 AutoKODUS 36530751 nemrznúca zmes 140,00 168,00 8546  
32 7.1.14 REMOS Zvolen, s.r.o 36032506 montáž izolácie 1902,00 2282,40 8445  
33 8.1.14 Fittich s.r.o. 46849891 skúška systému EPS 50,00 60,00 7619  
34 8.1.14 Verlag Dashofer 35730129 predplatné spravodajca MU 172,20 206,64    
35 8.1.14 A-Z lokomat s.r.o. 31617034 štiepka 216294,38 259553,26 8511  
36 8.1.14 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300 služby 12500,00 15000,00    
37 8.1.14 MERTECH spol. s r.o. 31629024 servis 565,42 678,50 8315  
38 9.1.14 Sloving, spol. s.r.o. 17321069 práce strojného charakteru 10572,67 12687,20 8496  
39 9.1.14 excell, a.s. 35804629 služby 350,00 420,00 7645  
40 9.1.14 D.K.C., s.r.o. 31571727 nafta 2922,94 3507,53 8514  
41 9.1.14 Siad Slovakia 35746343 prenájom fliaš 150,00 180,00 7997  
42 9.1.14 ProCare, a.s. 35890568 pracovná zdravotná služba 753,30 813,56 7636  
43 9.1.14 Ekoposs - Haraj 11875321 ekonomické poradenstvo 398,34 478,01    
44 9.1.14 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207 DRŠ 66629,89 79955,87 8510  
45 9.1.14 Slovak Telekom, a.s. 35763469 služby 282,90 339,48    
46 9.1.14 Slovak Telekom, a.s. 35763469 služby 249,03 298,84    
47 9.1.14 Orange Slovensko 36052248 služby 649,38 772,72    
48 10.1.14 Weron s.r.o. 36026751 služby 1345,52 1614,62 7744  
49 10.1.14 Weron s.r.o. 36026751 čistiace prostriedky 23,69 28,43 7744  
50 10.1.14 OMV, s.r.o. 604381 tankovanie 747,28 896,67    
51 10.1.14 A-Z lokomat s.r.o. 31617034 DRŠ 28397,93 34077,52 8511  
52 10.1.14 ProMinenet Slovensko 31381821 čerpadlo 2921,00 3505,20 8513  
53 10.1.14 SEPO spol. s.r.o. 31605931 ND 219,00 262,80 8520  
54 10.1.14 SEPO spol. s.r.o. 31605931 ND 37,90 45,48 8471  
55 10.1.14 SSE, a.s. 36403008 služby 570,96 685,15    
56 10.1.14 SEPO spol. s.r.o. 31605931 hasiace prístroje 609,30 731,16 8471  
57 13.1.14 Smart  Computer spol. s r.o. 31629881 smart swich 107,21 128,65 8564  
58 13.1.14 Weby group 36046884 služby 38,84 46,61 8568  
59 13.1.14 Marius Pedersen 34115901 prenájom kontajnera 44,95 53,94 7643  
60 13.1.14 Linde Gas k.s 31373861 plyn kyslík 343,55 412,26 7723  
61 13.1.14 Vodohospodárska výstavba 156752 práce 824,20 989,04 7672  
62 13.1.14 Karel Holoubek - Trade Group 25060996 palivo CZK 9734157,00 8331  
63 13.1.14 Karel Holoubek - Trade Group 25060996 palivo CZK 5674187,00 8331  
64 13.1.14 OKTE, a.s. 45687862 odchýlka za 12/13 6168,28 7401,94    
65 13.1.14 OKTE, a.s. 45687862 administratívny poplatok 1,02 1,22    
66 14.1.14 Pošta Slovensko, a.s. 36631124 poštový priečinok 45,00 54,00    
67 13.1.14 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921 vlečkové výkony 5428,90 6514,68 8331  
68 13.1.14 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711 cement, roxor 12,45 14,94 8553  
69 14.1.14 SSE, a.s. 36403008 nákup elektr. 127,45 152,94    
70 14.1.14 SSE, - Distribúcia 36442151 distr.služby VN 5314,69 6377,63    
71 14.1.14 SSE, - Distribúcia 36442151 distr.služby VVN 2924,89 3509,87    
72 14.1.14 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503 pracovné právo 85,30 102,36    
73 14.1.14 Drevoindustria Mechanik, s.r.o. 36371408 koleso reťazové 895,00 1074,00 8551  
74 14.1.14 Xepap, spol. s.r.o. 31628605 kancelárske potreby 306,63 367,96 8590  
75 14.1.14 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703 hydroenergetický potenciál 309,92 371,90 7633  
76 14.1.14 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703 povrchová voda 4971,36 5965,63 7614  
77 14.1.14 Trend Representative, s.r.o. 43824706 časopis trend 61,67 74,00    
78 14.1.14 OKTE, a.s. 45687862 vyhodnotenie odchýlky 102,48 122,98    
79 15.1.14 D.K.C., s.r.o. 31571727 nafta 2206,00 2647,20 8570  
80 15.1.14 Doprastav ,a.s. 31333320 prenájom 42,00 50,40 8569  
81 15.1.14 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323 vlečka 5444,90 6533,88    
82 15.1.14 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045 údržba 3520,00 4224,00 7641  
83 15.1.14 CALMIT, spol. s.r.o. 36172162 FA z 2013 č.1987/18.12.2013        
84 15.1.14 REMA TIP TOP INCO-SK, s.r.o. 31621643 materiál 731,62 877,94 8557  
85 15.1.14 Izol tech, s.r.o. 36803049 Al páska 20,48 24,58 8562  
86 15.1.14 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 ubytovanie - mesačná porada 165,00 198,00    
87 16.1.14 Rempometal, s.r.o. 36215091 upchávky 278,23 333,88 8552  
88 16.1.14 GX Solutions, a.s. 45232270 servis 33,20 39,84 7746  
89 16.1.14 Spin 35866888 nájomné 63,07 79,66 7724  
90 16.1.14 SEPS, a.s. 35829141 zmluvná pokuta 1148,89 1148,89    
91 16.1.14 MC Lift, s.r.o. 47335441 servisné práce 275,60 330,72 8561  
92 16.1.14 Energodata, spol. s.r.o. 30223806 nájomné 20853,12 25023,74 7841  
93 16.1.14 Karel Holoubek - Trade Group 25060996 uhlie v CZK 4956486,00 8331  
94 16.1.14 BVH. Spol, s.r.o. 35674148 rebríky 275,99 331,19 8483  
95 16.1.14 ChequeDejeuner 31396674 stravné lístky 5487,00 5552,18    
96 17.1.14 Messer Eutectic Castolin, s.r.o. 45791899 materiál   63,84 8467  
97 17.1.14 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921 vlečka 990,65 1188,78    
98 17.1.14 Energodata, spol. s.r.o. 30223806 technická podpora 4423,78 5308,54 7640  
99 20.1.14 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151 prevádzkovanie systému 59745,01 71694,01 7774  
100 20.1.14 Národná diaľničná spoločnosť 35919001 štiepka 199,80 239,76 8445  
101 20.1.14 SEPS, a.s. 35829141 prv        
102 20.1.14 ČEZ Slovensko, a.s. 36797332 plyn  39828,59 47794,31   027/cez-sk/2013
103 20.1.14 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517 právne služby 1500,00 1800,00 8451  
104 20.1.14 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 kyselina 550,23 660,27    
105 20.1.14 StVPS, a.s. 36644030 vodné/stočné 112,74 135,29 8596  
106 20.1.14 StVPS, a.s. 36644030 vodné/stočné 111,59 133,91 8596  
107 20.1.14 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595 obedy 479,16 574,99    
108 21.1.14 Narimex, s.r.o. 679976 pilové kotúče 96,79 199,59    
109 21.1.14 OSKO.a,s. 36044717 stykače 98,31 117,97    
110 21.1.14 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517 služba 1500,00 1800,00 8451  
111 21.1.14 A-Z lokomat s.r.o. 316170034 DRŠ 265387,63 318465,16    
112 21.1.14 Elevátor servis, s.r.o 36045641 samozatvárač BRANO 184,76 221,71    
113 21.1.14 Spirit,a.s. 31345565 licencia programu 202,41 242,89    
114 21.1.14 ProMinenet Slovensko 31381821 oprava ciachovanie 477,20 572,64    
115 21.1.14 Elevátor servis, s.r.o 36045641 servis 94,00 112,80    
116 21.1.14 OrgaTrade, s.r.o. 46881239 ND 308,20 369,84    
117 21.1.14 Národná energetiská spol.a.s. 43769233 práce 5523,71 6628,45 8296  
118 21.1.14 SSE, a.s. - distribúcia 36403008 dodávka el.    58,67    
119 21.1.14 SSE, a.s. - distribúcia 36403008 dodávka el.         
120 21.1.14 SSE, a.s. - distribúcia 36403008 dodávka el.    69,38    
121 21.1.14 SSE, a.s. - distribúcia 36403008 dodávka el.    211,00    
122 22.1.14 Národná energetiská spol.a.s. 43769233   600,00 720,00    
123 23.1.14 D.K.C., s.r.o. 31571727 nafta 2189,99 2627,99    
124 23.1.14 Čas Energo Plus, s.r.o. 36052248 drš 35739,48 42887,38    
125 23.1.14 Slovwood Ružomberok , a.s 36406317 biomasa 47400,46 56880,55    
126 23.1.14 ZVARMAT s.r.o. 36622567 sada káblov 75,00 90,00    
127 23.1.14 A-Z lokomat s.r.o. 31617034 DRŠ 2931,56 3517,88    
128 23.1.14 EUROP - AUTOSKLO ZV 36622974 Výmena čelného skla 289,98 347,98    
129 23.1.14 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328 údržba 3081,52 3697,82 8622