Faktúry za rok 2020

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Por. è. Dátum doruèenia Názov a adresa dodávate¾a IÈO Popis plnenia Suma bez DPH Suma s DPH È. OBJ
1250 2.11.20 MERTECH spol. s r.o. 31629024 servis 207,60 249,12 20200009
1251 2.11.20 Fittich s.r.o. 46849891 kontrola EPS 285,00 342,00 20200010
1252 2.11.20 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921 vleèka 2038,40 2446,08  
1253 2.11.20 METALPORT s.r.o. 36195022 materiál - FA dor. 2.-krát (por. è. 1241) 604,00 724,80 20200394
1254 2.11.20 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711 materiál 138,83 166,60 20200414
1255 2.11.20 Linde Gas k.s 31373861 kyslík plyn 188,76 226,51 20200065
1256 2.11.20 Poradca podnilkate¾a s.r.o. 31592503 webinár 60,00 72,00  
1257 2.11.20 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323 vleèka 552,28 662,74  
1258 2.11.20 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030 voda 524,84 629,81 20200048
1259 2.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TSS 277,72 277,72 20200103
1260 2.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TSS 277,72 277,72 20200103
1261 2.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TSS 185,15 185,15 20200103
1262 2.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TPS 1055,99 1055,99 20200103
1263 2.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TPS 1055,99 1055,99 20200103
1264 2.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TPS 703,99 703,99 20200103
1265 3.11.20 NATURAL s.r.o. 46790365 vitamíny 598,92 718,70 20200432
1266 3.11.20 FerLuk, s.r.o. 44711191 dezinfekèný gél 98,58 118,30 20200431
1267 3.11.20 OMV, s.r.o. 604381 tankovanie 403,48 484,18  
1268 3.11.20 AutoKODUS s.r.o. 36530751 diagnostika 165,43 198,52 20200438
1269 3.11.20 AutoKODUS s.r.o. 36530751 oprava auta 145,68 174,82 20200413
1270 3.11.20 AutoKODUS s.r.o. 36530751 oprava auta 73,50 88,20 20200299
1271 3.11.20 S&N Trans 53046544 preprava 1255,20 1506,24 20200411
1272 3.11.20 D.K.C., s.r.o. 31571727 nafta 1437,59 1725,11 20200042
1273 4.11.20 Buèina Zvolen, a.s. 36029815 teplo 118712,91 142455,49  
1274 4.11.20 SPIN - SK s.r.o. 48118621 nájomné 66,39 79,67 20200029
1275 4.11.20 Bc. Judita Magdièová 46931210 BOZP a CO 320,00 320,00 20200006
1276 4.11.20 Peron slovakia, s.r.o. 45347352 pranie 84,89 101,87 20200005
1277 4.11.20 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517 právne služby 1394,22 1673,06 20200062
1278 4.11.20 NEXTRAM 50607685 záloha na teplomer 140,00 140,00 20200429
1279 5.11.20 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300 služba 11250,00 13500,00  
1280 5.11.20 Energie2, a.s. 46113177 plyn 116150,20 139615,29  
1281 5.11.20 Energie2, a.s. 46113177 plyn 14765,97 17719,16  
1282 5.11.20 Bormis s.r.o. 36747378 ochranné prac. prostriedky 1118,75 1342,50 20200427
1283 5.11.20 TERRASTROJ spol. s.r.o. 643581 materiál 115,00 138,00  
1284 5.11.20 MaR Trade, s.r.o 36437743 materiál 298,00 357,60 20200385
1285 5.11.20 ¼UBICA, s.r.o. 50982516 rúška 114,39 137,27 20200439
1286 5.11.20 SPP, a.s. 35815256 elektrina 19436,10 23323,32  
1287 6.11.20 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323 DBS prevádzka vleèky -17,32 -20,78  
1288 9.11.20 Energie2, a.s. 46113177 poplatok za upomienku 5,00 5,00  
1289 9.11.20 Orange Slovensko 35697270 hovory 898,30 1074,16  
1290 9.11.20 VMT Metrologické služby, s.r.o. 51410524 overenie meraèov  360,10 432,12 20200001
1291 9.11.20 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703 hydroenergetický potenciál 1848,50 2218,20 20200040
1292 9.11.20 Slovak Telekom, a.s. 35763469 hovory 265,80 318,96  
1293 9.11.20 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703 povrchová voda 4874,75 5849,70 20200052
1294 9.11.20 Linde Gas k.s 31373861 nájomné plyny 515,44 618,53 20200065
1295 9.11.20 Orange Slovensko 35697270 dátové centrum 32,00 38,40  
1296 9.11.20 KV- Security, s.r.o. 46019669 strážna služba 10713,60 12856,32 20200003
1297 9.11.20 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151 telekomunikaèné okruhy 570,96 685,15  
1298 9.11.20 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 zdie¾ané služby 2915,66 3498,79 20200364
1299 9.11.20 Auxilien, a.s., ÈR 28217080 služby 2656,80 2656,80 20200100
1300 9.11.20 ProCare, a.s. 35890568 pracovná zdravotná služba 478,95 517,27 20200007
1301 9.11.20 Marius Pedersen 34115901 prenájom kontajnera 44,95 53,94 20200047
1302 9.11.20 Marius Pedersen 34115901 vývoz odpadu 21,39 25,67 20200047
1303 9.11.20 FerLuk, s.r.o. 44711191 dezinfekcia 568,00 681,60 20200440
1304 9.11.20 Bormis s.r.o. 36747378 ochranné prac. prostriedky 56,25 67,50 20200402
1305 10.11.20 Apertis, s.r.o 43979360 služby 2000,00 2400,00 20200446
1306 10.11.20 MKC s.r.o. 50944215 nájomné 5484,00 6580,80  
1307 10.11.20 Karel Holoubek - Trade Group 25060996 uhlie 107209,48 107209,48  
1308 10.11.20 OKTE, a.s. 45687862 systémové služby 4891,70 5870,04 20200103
1309 10.11.20 OKTE, a.s. 45687862 prevádzkovanie systému 18600,29 22320,35 20200103
1310 10.11.20 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091 drevná štiepka 76229,30 91475,16 20200454
1311 10.11.20 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203 drevná štiepka 14985,42 17982,50 20200452
1312 11.11.20 PRO - FOREST Rožòava , s.r.o. 31722831 štiepka 107531,45 129037,74 20200453
1313 11.11.20 DI Mihálik, s.r.o. 36393011 štiepka 26652,71 31983,25 20200451
1314 11.11.20 alfa office 35955333 tonery 1049,43 1259,32 20200428
1315 12.11.20 Kros, a.s. 31635903 program 49,20 49,20  
1316 12.11.20 ENERGOTEL, a.s. 35785217 internet - služba 400,00 480,00  
1317 12.11.20 Poradca podnilkate¾a s.r.o. 31592503 záloha na predplatné Práce a mzdy 66,00 66,00  
1318 12.11.20 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151 ee 15483,17 15483,17  
1319 12.11.20 Sféra, a.s. 35757736 xmtrade 664,00 796,80  
1320 12.11.20 AutoKODUS s.r.o. 36530751 nemrznúca zmen 160,92 193,10  
1321 12.11.20 OKTE, a.s. 45687862 odchýlka záloha 664,20 664,20  
1322 12.11.20 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151 záloha VVN 10618,00 10618,00  
1323 13.11.20 MANUTAN Slovakia 35885815 rebrík 183,80 220,56  
1324 13.11.20 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151 záloha ee 1447,00 1447,00  
1325 13.11.20 KATARINA BAJNOKOVA MEDOKAD 35192836 doplnenie lekárnièiek 238,39 271,48  
1326 13.11.20 SEP, a.s. 36442160 služby - vrátená FA dodávate¾ovi 19.11.20 19401,64 23281,97  
1327 16.11.20 KÚPELE SLIAÈ a.s. 31642438 poukazy 172,00 172,00  
1328 16.11.20 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300 predfaktura ee 27,78 33,34  
1329 16.11.20 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151 nedoplatok 1418,76 1418,76  
1330 16.11.20 OKTE, a.s. 45687862 odchýlka 7,17 8,60  
1331 16.11.20 G.P.S Zvolen spol. s r.o. 36639231 geodetické zameranie 1560,00 1782,00  
1332 16.11.20 OKTE, a.s. 45687862 odchýlka 934,32 934,32  
1333 16.11.20 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091 drevná štiepka 14833,63 17800,36  
1334 16.11.20 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203 drevná štiepka 5769,40 6923,28  
1335 16.11.20 DI Mihálik, s.r.o. 36393011 drevná štiepka 14161,61 16993,93  
1336 16.11.20 INTERFLON Czech, s.r.o 43002056 materiál 563,10 563,10  
1337 18.11.20 OMV, s.r.o. 604381 tankovanie 217,32 250,79  
1338 18.11.20 Verlag Dashofer 35730129 Zákonník práce online 160,90 193,08  
1339 18.11.20 PRO - FOREST Rožòava , s.r.o. 31722831 drevná štiepka 17790,08 21348,10  
1340 18.11.20 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203 drevná štiepka 2819,13 3382,96  
1341 18.11.20 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091 drevná štiepka 12411,26 14893,51  
1342 19.11.20 DI Mihálik, s.r.o. 36393011 drevná štiepka 7183,67 8620,40  
1343 19.11.20 REVIZ - DETVA, s.r.o. 47035242 prehliadky TNS 280,00 336,00  
1344 19.11.20 HYMES MK, s.r.o. 35831740 overenie MO  824,00 988,80  
1345 19.11.20 ATP  spol. s r.o. 30774845 vzdialené operátorské PC 6599,00 7918,80  
1346 19.11.20 MP Profit PB 50068849 externý manažment projektu 1750,00 2100,00  
1347 19.11.20 Železnice SR 31364501 elektrina 8,35 10,02  
1348 19.11.20 AutoKODUS s.r.o. 36530751 automateriál 305,32 366,38  
1349 19.11.20 BRUTO, spol. s r.o. 31440061 oprava váhy 394,20 394,20  
1350 20.11.20 Sféra, a.s. 35757736 záloha na webinár  84,00 84,00  
1351 20.11.20 František Majtán - Euronics TPD 11790547 záloha na materiál 949,85 949,85  
1352 20.11.20 Agentúra PRO s.r.o. 47642122 záloha na online školenie 52,00 52,00  
1353 20.11.20 PRO - FOREST Rožòava , s.r.o. 31722831 drevná štiepka 32543,27 39051,92  
1354 24.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha odchýlka 576,52 576,52  
1355 24.11.20 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921 vlečkové výkony 2 038,40 2 446,08  
1356 24.11.20 Auxilien, a.s., ČR 28217080 služby 2 656,80 2 656,80  20200100
1357 24.11.20 Elevátor servis, s.r.o 36045641 servis výťahov 124,00 124,00  2020004
1358 25.11.20 Up Slovensko 31396674 stravné lístky 1 344,88 1 347,52  
1359 25.11.20 Up Slovensko 31396674 stravné lístky 5 393,47 5 404,04  
1360 25.11.20 Karel Holoubek - Trade Group 25060996 uhlie 107 534,70 107 534,70  20200448
1361 25.11.20 Peter Orešanský - PROFISAT 44608098 DBS teplomer -45,00 -54,00  
1362 25.11.20 International Investment Bank, Moscow 774763001 bankové poplatky 735 101,98 735 101,98  
1363 25.11.20 e.mcc energy , s.r.o. 43981631 stavebný dozor 43 350,00 52 020,00  20200109
1364 25.11.20 ENERGYCO, s.r.o. 36194824 práce za 11/20 368 750,00 368 750,00  20200133
1365 26.11.20 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203 drevná štiepka 3 200,99 3 841,19  20200458
1366 26.11.20 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091 drevná štiepka 10 314,06 12 376,87  20200457
1367 26.11.20 DI Mihálik, s.r.o. 36393011 drevná štiepka 15 140,14 18 168,17  2200456
1368 26.11.20 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030 vodné 405,94 487,13  20200048
1369 26.11.20 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045 ekologizácia tepelného zdroja 4 610,00 5 532,00  20200080
1370 26.11.20 JF, spol. s.r.o 36620009 školenie 80,00 96,00  
1371 27.11.20 Agentúra PRO s.r.o. 47642122 školenie 52,00 52,00  
1372 27.11.20 OSKO, a.s. 36044717 elektromateriál 8,16 9,79  20200471
1373 27.11.20 D.K.C., s.r.o. 31571727 nafta 824,99 989,99  20200042
1374 30.11.20 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595 obedy 630,72 756,86  
1375 30.11.20 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595 obedy 2,92 3,50  
1376 30.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TSS 1 761,01 1 761,01  20200103
1377 30.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TSS 1 761,01 1 761,01  20200103
1378 30.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TSS 1 174,01 1 174,01  20200103
1379 30.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TPS 6 696,11 6 696,11  20200103
1380 30.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TPS 6 696,11 6 696,11  20200103
1381 30.11.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TPS 4 464,07 4 464,07  20200103
1382 30.11.20 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831 drevná štiepka 22 278,55 26 734,26  20200459
1383 30.11.20 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921 vlečkové výkony 2 038,40 2 446,08  
1384 30.11.20 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 analýzy 95,50 114,60  20200045
1385 30.11.20 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 analýzy 1 900,00 2 280,00  20200260
1386 30.11.20 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 analýzy 96,50 115,80  20200045
1387 30.11.20 NEXTRAM 50607685 záloha teplomer 140,00 140,00  20200460