Faktúry za rok 2020

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Por. č. Dátum doručenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Suma bez DPH Suma s DPH Č. OBJ
1388 1.12.20 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030 upomienka 2,50 2,50  
1389 1.12.20 NEXTRAM 50607685 teplomer 140,00 140,00  20200429
1390 1.12.20 RECA Slovensko, s.r.o. 35789140 materiál 245,53 294,64  20200445
1391 1.12.20 ELBEK, s.r.o. 46646710 údržba transformátorov 2 980,00 3 576,00  20200368
1392 1.12.20 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323 prevádzka vlečky 1 019,92 1 223,90  
1393 1.12.20 D.K.C., s.r.o. 31571727 nafta 564,15 676,98  20200042
1394 1.12.20 Bc. Judita Magdičová 46931210 služby BOZP 320,00 320,00  20200006
1395 1.12.20 Kros, a.s. 31635903 školenie 41,00 49,20  
1396 2.12.20 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 užívanie motorového vozidla 1 911,63 2 293,96  
1397 2.12.20 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517 právne služby 1 200,00 1 440,00  20200062
1398 2.12.20 SPIN - SK s.r.o. 48118621 nájomné 66,39 79,67  20200029
1399 2.12.20 BDR spol. s r.o. 614556 audítorské služby 6 000,00 7 200,00  20200472
1400 2.12.20 OMV, s.r.o. 604381 tankovanie 272,16 326,59  
1401 2.12.20 Bučina Zvolen, a.s. 36029815 dodávka tepla 92 327,90 110 793,48  
1402 2.12.20 Energie2, a.s. 46113177 upomienka 5,00 5,00  
1403 3.12.20 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091 drevná štiepka 24 940,84 29 929,01  20200457
1404 3.12.20 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203 drevná štiepka 5 466,11 6 559,33  20200458
1405 3.12.20 DI Mihálik, s.r.o. 36393011 drevná štiepka 14 383,43 17 260,12  20200456
1406 3.12.20 e.mcc energy , s.r.o. 43981631 stavebný dozor 44 600,00 53 520,00  20200109
1407 3.12.20 ENERGYCO, s.r.o. 36194824 práce za 11/20 1 020 809,10 1 020 809,10  20200133
1408 3.12.20 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831 drevná štiepka 47 687,46 57 224,96  20200459
1409 4.12.20 Getastav s.r.o. 43880541 služby 146,10 146,10  20200465
1410 4.12.20 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300 služby 11 250,00 13 500,00  
1411 4.12.20 KV- Security, s.r.o. 46019669 strážna služba 10 368,00 12 441,30  20200003
1412 4.12.20 Fittich s.r.o. 46849891 kontrola EPS 70,00 84,00 20200010
1413 4.12.20 Marius Pedersen 34115901 prenájom kontajnera 43,50 52,20 20200047
1414 4.12.20 Marius Pedersen 34115901 vývoz odpadu 25,39 30,47 20200047
1415 4.12.20 Technická inšpekcia 36653004 úradná skúška 188,00 225,60 20200382
1416 4.12.20 SEP, a.s. 36442160 DBS služby -19 401,64 -23 281,97 20200104
1417 4.12.20 SEP, a.s. 36442160 služby 4 040,88 4 849,06  20200104
1418 4.12.20 SEP, a.s. 36442160 služby 7 810,56 9 372,67  20200104
1419 4.12.20 SEP, a.s. 36442160 služby 7 550,20 9 060,24  20200104
1420 4.12.20 Hansa Flex Hydraulik, s.r.o. 31642608 materiál 54,00 64,80  20200474
1421 7.12.20 SPP, a.s. 35815256 elektrina 42 236,82 50 684,18  
1422 8.12.20 Brantner Eko s.r.o. 51240998 ekologické služby 9 427,10 11 312,52  20200478
1423 8.12.20 Linde Gas k.s 31373861 nájomné plyny 439,80 527,76  20200065
1424 8.12.20 Energie2, a.s. 46113177 upomienka - doruč. 2.krát (1402 z 2.12.20) 5,00 5,00  
1425 8.12.20 Orange Slovensko 35697270 dátové centrum 32,00 38,40  
1426 8.12.20 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 zdieľané služby 2 915,66 3 498,79  20200364
1427 8.12.20 Auxilien, a.s., ČR 28217080 služby 2 656,80 2 656,80  20200100
1428 8.12.20 Slovenská pošta, a.s. 36631124 záloha predplatné Hospodárske noviny 238,95 238,95  
1429 8.12.20 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telekomunikačné služby 262,78 315,34  
1430 8.12.20 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703 povrchová voda 3 645,25 4 374,30  20200052
1431 8.12.20 Izol systém, s.r.o. 36317365 materiál 98,06 117,67  20200466
1432 8.12.20 Orange Slovensko 35697270 mobilné služby 844,08 1 007,00  
1433 8.12.20 AutoKODUS s.r.o. 36530751 prezutie áut 188,64 226,37  20200477
1434 9.12.20 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203 drevná štiepka 14 878,10 17 853,72  20200458
1435 9.12.20 DI Mihálik, s.r.o. 36393011 drevná štiepka 11 951,52 14 341,82  20200456
1436 9.12.20 Ján Meliško - MeliTech 50206648 servis kopírky 185,88 223,06  20200403
1437 9.12.20 ENERGYCO, s.r.o. 36194824 práce za 11/20 248 400,00 248 400,00  20200133
1438 9.12.20 OKTE, a.s. 45687862 systémové služby 7 273,08 8 727,70  20200103
1439 9.12.20 OKTE, a.s. 45687862 prevádzkovanie systému 27 655,28 33 186,34  20200103
1440 9.12.20 FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. 31572961 kopírovanie a tlač 65,48 78,58  
1441 9.12.20 Sféra, a.s. 35757736 webinár 70,00 84,00  
1442 10.12.20 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831 drevná štiepka 22 719,99 27 263,98  20200459
1443 10.12.20 Železnice SR 31364501 elektrina 8,35 10,02  
1444 10.12.20 SCHALLER FACILITY SK, s.r.o. 45969817 úradný preklad 90,00 90,00  20200473
1445 10.12.20 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. 36746916 odborný posudok 3 750,00 4 500,00  20200421
1446 10.12.20 TOI TOI & DIXI 36383074 servis WC 25,00 30,00  20200464
1447 11.12.20 Energie2, a.s. 46113177 spotreba plynu 27 008,09 32 381,36  
1448 11.12.20 Energie2, a.s. 46113177 spotreba plynu 78 839,32 94 607,18  
1449 11.12.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha ročná fixná platba na rok 2021 10 654,86 10 654,86  
1450 14.12.20 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091 drevná štiepka 12 621,41 15 145,69  20200457
1451 14.12.20 elektrik group, s.r.o. 36745090 revízie elektroinštálácie 2 900,00 3 480,00  20200409
1452 14.12.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha odchýlka 829,75 829,75  
1453 15.12.20 OKTE, a.s. 45687862 odchýlka 2 425,37 2 910,44  
1454 15.12.20 OKTE, a.s. 45687862 zúčtovanie odchýlky 12,75 15,30  
1455 15.12.20 Apertis, s.r.o 43979360 služby 2 000,00 2 400,00  20200483
1456 15.12.20 Xepap, spol. s.r.o. 31628605 kancelárske potreby 47,36 56,83  20200470
1457 16.12.20 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703 hydroenergetický potenciál 1 017,75 1 221,30  
1458 16.12.20 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 elektrina VN 4 891,28 5 869,54  
1459 16.12.20 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 elektrina VVN 20 330,63 24 396,76  
1460 16.12.20 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 záloha VN 4 615,00 4 615,00  
1461 16.12.20 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 záloha VVN 11 882,00 11 882,00  
1462 16.12.20 Elevátor servis, s.r.o 36045641 servis výťahov 124,00 124,00  20200004
1463 16.12.20 ENERGOTEL, a.s. 35785217 internet - služba 400,00 480,00  20200058
1464 16.12.20 Energia, spol. s.r.o. 31561471 projektová dokumentácia 21 210,00 25 452,00  
1465 16.12.20 Up Slovensko 31396674 stravné lístky 5 305,21 5 315,61  
1466 16.12.20 Up Slovensko 31396674 stravné lístky 1 658,46 1 661,71  
1467 17.12.20 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091 drevná štiepka 17 409,34 20 891,21  20200457
1468 17.12.20 X POWER Industry s.r.o. 50949993 materiál 1 056,30 1 267,56  20200468
1469 17.12.20 RINGBÜRGER, s.r.o. 47046856 reklamné predmety 228,66 274,39  20200479
1470 17.12.20 DI Mihálik, s.r.o. 36393011 drevná štiepka 14 660,26 17 592,31  20200456
1471 18.12.20 MKC s.r.o. 50944215 odvoz mobilnej kotolne 8 290,00 9 948,00  20200463
1472 18.12.20 MKC s.r.o. 50944215 vrátenie kaucie -17 000,00 -17 000,00  20200463
1473 21.12.20 ProCare, a.s. 35890568 pracovná zdravotná služba 478,95 517,27  
1474 21.12.20 ENVI PROTECTION, s.r.o. 36576093 overenie správy 1 100,00 1 320,00  
1475 21.12.20 MP Profit PB 50068849 externý manažment projektu 500,00 600,00  
1476 21.12.20 Praktikpump 36647861 oprava čerpadla 5 550,00 6 660,00  
1477 21.12.20 MaR Trade, s.r.o 36437743 overenie teplomerov 404,00 484,80  
1478 21.12.20 Ing. Milan Zacharda 30036801 znalecké posudky 240,00 288,00  
1479 21.12.20 elektrik group, s.r.o. 36745090 revízie elektroinštálácie 560,00 672,00  
1480 21.12.20 elektrik group, s.r.o. 36745090 revízie elektroinštálácie 1 420,00 1 704,00  
1481 21.12.20 Ing. Miroslava Debnárová 48294250 čistenie olejových náplní 637,00 764,40  
1482 21.12.20 Vertical Industrial, a.s. 35830085 revízia komína 1 660,00 1 992,00  
1483 21.12.20 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045 mesačná údržba programu 3 520,00 4 224,00  
1484 21.12.20 MERTECH spol. s r.o. 31629024 oprava chladiča 1 479,00 1 774,80  
1485 21.12.20 Energia, spol. s.r.o. 31561471 projektová dokumentácia 2 210,00 2 652,00  
1486 21.12.20 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 analýzy 65,50 78,60  
1487 21.12.20 MICROWELL, spol. s.r.o. 31414249 oprava meradla 3 181,00 3 817,20  
1488 21.12.20 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030 vodné, stočné Pribinová 1 073,47 1 288,16  
1489 21.12.20 OSKO, a.s. 36044717 elektromateriál 101,82 122,18  20200480
1490 21.12.20 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 náklady s autom Škoda Kodiaq 47,00 56,40  
1491 21.12.20 Martinská teplárenská, as. 36403016 náklady s autom BL271XF 181,35 217,62  
1492 22.12.20 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831 drevná štiepka 37 745,90 45 295,08  
1493 22.12.20 OSKO, a.s. 36044717 elektromateriál 43,19 51,83  20200480
1494 23.12.20 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091 drevná štiepka 26 247,27 31 496,72  
1495 23.12.20 Bučina Zvolen, a.s. 36029815 zvýšený disponibilný výkon 15 000,00 18 000,00  
1496 28.12.20 DI Mihálik, s.r.o. 36393011 drevná štiepka 25 327,34 30 392,81  
1497 28.12.20 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300 elektrina Balkán 615,75 738,90  
1498 28.12.20 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 telekomunikačné okruhy 570,96 685,15  
1499 28.12.20 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030 voda 649,74 779,69  
1500 29.12.20 OKTE, a.s. 45687862 fixná platba na rok 2021 8 879,05 10 654,86  
1501 29.12.20 DeltaLS, s.r.o. 36296112 údržba systému 4 308,00 5 169,60  
1502 29.12.20 MIKAPO, s.r.o. 44721277 minerálna voda 710,80 852,96  20200492
1503 31.12.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TSS 1 745,54 1 745,54  
1504 31.12.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TPS 9 955,90 9 955,90  
1505 31.12.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TPS 9 955,90 9 955,90  
1506 31.12.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TPS 6 637,27 6 637,27  
1507 31.12.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TSS 2 618,30 2 618,30  
1508 31.12.20 OKTE, a.s. 45687862 záloha TSS 2 618,30 2 618,30  
1509 31.12.20 ENERGYCO, s.r.o. 36194824 práce za 12/20 1 494 466,20 1 494 466,20