Kontakty

Ing. Anton Brčka – generálny riaditeľ a.s.
tel.: +421 45 2424201, fax: +421 45 2424180, e-mail: anton.brcka@mhth.sk

Sekretariát generálneho riaditeľa a.s.
tel.: +421 45 2424251, fax: +421 45 2424180, e-mail: sekretariat.zv@mhth.sk

Mgr. Ján Štriho EMBA  – riaditeľ úseku ekonomiky a financovania
tel.: +421 45 2424254, fax: +421 45 2424180, e-mail: jan.striho@mhth.sk

Mgr. Ľudmila Turanská - referentka MTZ a VO
tel.: +421 45 2424183 , fax: +421 45 2424180, e-mail: ludmila.turanska@mhth.sk

Spojovateľka
tel.: +421 45 2424111