Profil spoločnosti

Zvolenská teplárenská, akciová spoločnosť, IČO 36052248, so sídlom vo Zvolene, Lučenecká cesta 25, 961 50, bola založená Fondom národného majetku 17.12.2001 ako jedna zo štyroch nástupníckych organizácií Stredoslovenských energetických závodov š.p. Žilina v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 686 z 18.7.2001 o transformácii elektroenergetiky a následným rozhodnutím MH SR č. 289/2001 zo 14.12.2001. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, v oddieli Sa, vložka č. 686/S ku dňu 1.1.2002.

Zvolenská teplárenská a.s. prevádzkuje dva samostatné zdroje tepla – zdroj Tepláreň „A“ a zdroj Tepláreň „B“. Ich tepelný výkon plne postačuje pre zabezpečenie potrieb tepla celej lokality mesta Zvolen.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba, dodávka a rozvod tepla a elektrickej energie. Výroba tepla je uskutočňovaná v kombinovanom cykle. Dodávka tepla je determinovaná dosahom rozvodov tepla.

Predmet činností z OR SR:

 • montáž, oprava a údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • elektroinštalatérstvo
 • zámočníctvo
 • kovoobrábanie
 • murárstvo
 • laboratórny rozbor výhrevnosti palív (kalorimetria)
 • výroba a predaj demineralizovanej vody
 • ubytovacie služby
 • prenájom stavebných strojov a mechanizmov
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 • poradenstvo v energetike
 • montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
 • cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava
 • výroba elektriny
 • výroba tepla
 • výkup tepla
 • rozvod elektriny
 • rozvod tepla
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • montáž vodomerov a meračov tepla
 • výkup elektriny
 • prevádzkovanie dopravy na dráhe
 • prevádzkovanie dráhy
 • odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla