Objednávky za rok 2014

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Číslo Dátum vyhotovenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Odhadovaná suma bez DPH Zmluva ak faktúra súvisí so  zmluvou
8553 08.01.2014 Technik, s.r.o., Zvolen 47531711 cement, roxor 20,50  nie
8554 09.01.2014 Vodohos.výstav.š.p. Bratislava 156752 technic.-bezpeč.dohľad VE Môťová 1 140,60   
8555 09.01.2014 Ulianko&Partners, s.r.o. Zvolen 36856517 právne poradenstvo na r. 2014 18 000,00  áno
8556 09.01.2014 D.A.V., s.r.o., Ban.Bystrica 36856517 svietidlo, baterky, akumulátor 100,00  nie
8557 09.01.2014 Rema Tip Top, Ladom.Vieska 31621643 spojovač, lanko, lepidlo, tvrdidlo 730,00  nie
8558 09.01.2014 Slovwood, s.r.o. Ružomberok  36406317 biomasa energetická 84 930,00  áno
8559 09.01.2014 ČaS Energo, s.r.o., Ban.Bystrica 36034207 biomasa energetická 84 930,00  áno
8560 09.01.2014 A-Z lokomat, s.r.o., Zvolen  31617034 biomasa energetická 388 360,00  áno
8561 09.01.2014 MC lift, s.r.o., Ban.Bystrica 47335441 oprava desty 210,00  nie
8562 09.01.2014 Izoltech, s.r.o., Košice 36803049 izolácia, páska na izoláciu 25,00  nie
8563 09.01.2014 Staff Automation, s.r.o. ,B.Byst. 36005231 guľové ventily 81,11  nie
8564 09.01.2014 Smart Computers, s.r.o., Zvolen  31629881 prepínač SWITCH 110,00  nie
8565 09.01.2014 Orga Trade, s.r.o., Bratislava 46881239 disk HDD pre kamerový systém 308,00  nie
8566 14.01.2014 Konica Slovakia,s.r.o., Bratislava 31338551 oprava kopírky  250,00  nie
8567 15.01.2014 OKTE, a.s., Bratislava 45687862 poskytovanie systém. Služieb r.2014 768 000,00  áno
8568 15.01.2014 Weby Group, s.r.o., Zvolen  36046884 balík služieb, pop. za doménu r.2014 193,00  áno
8569 15.01.2014 Doprastav, a.s., prev. Zvolen 31333320 nájom priestory VS 42,00  áno
8570 15.01.2014 D.K.C., s.r.o., Zvolen  31571727 nafta motorová 8 800,00  áno
8571 16.01.2014 Holoubek,Trade Goup, a.s.,Prah 25060996 hnedé uhlie 615 655,00  áno
8572 16.01.2014 Pro Care, a.s., Bratislava 35890568 praco. Zdravot. starostlivosť r.2014 9 040,00  áno
8573 16.01.2014 IS Mirage, s.r.o., Žilina 44966946 strážna služba r.2014 66 000,00  áno
8574 16.01.2014 Chiva, s.r.o., Zvolen  46472762 ventily, prechod, dno 153,00  nie
8575 16.01.2014 SPIN-SK, s.r.o., Zvolen 35866888 nájom zabezpečovacieho zariad. 796,00  áno
8576 16.01.2014 Elevátor Srvis, s.r.o., B.Bystr. 36045641 servis výťahov r.2014 1 128,00  áno
8577 16.01.2014 Eurofins Bell...,s.r.o., N.Zámky 31329209 monitoring podzem.vôd - r. 2014 3 800,00  áno
8578 16.01.2014 GPS Zvolen, s.r.o. 36639231 geodet.zameranie hrádze r. 2014 3 120,00  áno
8579 16.01.2014 Hydroconsulting,s.r.o.,Bratisla. 35684348 prevádzkový dohľa odkal. R.2014 700,00  nie
8580 16.01.2014 Sabko, s.r.o., Zvolen  44493002 rýchlovar. Konvice 40,00  nie
8581 16.01.2014 Eurosteel, s.r.o., Zvolen  36057819 hutný materiál 1 102,00  nie
8582 16.01.2014 Mogul Slovakia, s.r.o., Hr.p/Vr. 36222992 olej ložiskový 288,00  nie
8583 16.01.2014 Technic.inšpekcia, Ban.Bystrica 31744567 úradné skúšky kotlovK 01, K 02 930,00  nie
8584 16.01.2014 Pokorný, s.r.o., Brno 46983864 tesnenie na vodoznak 142,00  nie
8585 16.01.2014 OIL Slovakia, s.r.o. Nitra 36538540 elektrostatic.čistenie oleja 2 991,00  nie
8586 16.01.2014 Union Ocel, s.r.o., Praha 26487292 elektrody 525,00  nie
8587 16.01.2014 Staff Automation, s.r.o. ,B.Byst. 36005231 armatúry, elektropohony 7 369,00  nie
8588 16.01.2014 Mertech, s.r.o., Prievidza 31629024 oprava AEMS 960,00  nie
8589 16.01.2014 Interier Invest, s.r.o., Košice 36190381 lišta prechodová 72,50  nie
8590 16.01.2014 XEPAP,s.r.o., Zvolen  31628605 kancelárske potreby 310,00  áno
8591 16.01.2014 J.Mičiak, Záriečie 44637934 overovania meračov v r. 2014 1 500,00  nie
8592 16.01.2014 Peron Slovakia, s.r.o., Očová 45347352 pranie pracovných odevov r.2014 550,00  nie
8593 16.01.2014 Fittich, s.r.o., Banská Bystrica 46849891 kontrola AEM v r. 2014 1 620,00  áno
8594 16.01.2014 ZAT, s.r.o. Plzeň 45148431 servis na budiac.súpr. V r. 2014 3 600,00  áno
8595 16.01.2014 Eurofins Bell...,s.r.o., N.Zámky 31329209 rozbory odpadových vôd 779,00  áno
8596 16.01.2014 Str.vodar.spoločnosť,B.B. 36644030 odber pitnej vody na r. 2014 8 050,00  áno
8597 16.01.2014 Slov.vodohospod.podnik Zvolen 36644030 odber vody pre technic.účely r.2014 66 000,00  áno
8598 16.01.2014 M.Pedersen,  a.s., Trenčín 34115901 vývoz kom. Odpadu, VOK r.2014 4 210,00  áno
8599 16.01.2014 De-LUX ZPS, s.r.o, Vráble 35934590 hygienické a čistiace potreby 483,00  áno
8600 16.01.2014 Hydrex, s.r.o., Hriňová 31633072 servisná prehliadky nakladača NH 820,00  nie
8601 16.01.2014 D.Generaly, s.r.o., Nitra 36518620 paska farbiaca 35,00  nie
8602 16.01.2014 Weron, s.r.o., Zvolen  36026751 upratovanie výr.pries. V r. 2014 16 326,00  áno
8603 16.01.2014 Roexim, s.r.o., Zvolen 46472878 spojovací materiál 24,00  nie
8604 16.01.2014 Beičková, s.r.o., Zvolen ; 45902836 zmeták, potreby na maľovanie  125,00  nie
8605 16.01.2014 EPO, s.r.o., Zvolen  652598 oprava čerpadla 281,00  nie
8606 16.01.2014 Mertech, s.r.o., Prievidza 31629024 servis AMS v r. 2014 2 130,00   
8607 16.01.2014 Hagard Hall, s.r.o., Nitra 34144650 elektroinštalačný materiál 162,00  nie
8608 16.01.2014 Osko, a.s., Ban.Bystrica 36044717 elektroinštalačný materiál 100,00  nie
8609 16.01.2014 Drevoindustira Mechanik, Žilina 36371408 reťaz M 112 2 310,00  nie
8610 16.01.2014 Mertech, s.r.o., Prievidza 31629024 sada ND na AEMS 4 605,00  nie
8611 16.01.2014 Technik, s.r.o., Zvolen 47531711 kôš kalový, rúry, koleno PVC 222,00  nie
8612 16.01.2014 Pro Care, a.s., Bratislava 35890568 vakcíny proti kliešťov.enecefal. 363,00  nie
8613 16.01.2014 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 tmel na vysok.teploty, DC Raid 657,00  nie
8614 16.01.2014 KUHN Slovakia, s.r.o.,Senec 31362516 ventillátor kúrenia na Hanomag 520,00  nie
8615 16.01.2014 Cora Geo, s.r.o., Martin 31612989 program pre tepel.hospor. R. 2014 3 750,00  áno
8616 21.01.2014 Jadranis, s.r.o., Baďan 36623601 pelety energetické 24 000,00  áno
8617 21.01.2014 Triak, s.r.o.,Nová Dubnica 36313122 teplomer tech.,termostat tyčový 220,00  nie
8618 21.01.2014 DCConcept Slovakia, s.r.o. BA 35884959 QI licencia - doprava, dochád. R.2014 1 153,00  áno
8619 21.01.2014 Akcent Nova, s.r.o.,Ban.Bystr. 36046124 IS Optivus r.2014 180,00  áno
8620 22.01.2014 Somi Systém, s.r.o.,Ban.Bystr. 36041432 polpolročná aktualiz. Kerber r. 2014 418,00  áno
8621 22.01.2014 Urap Automatiz.s.r.o., žilina 633739 servis a profylak. BI URAP R.2014 1 500,00   
8622 22.01.2014 SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava 35737328 licencia a podpora syst. SAP r.2014 12 326,00  áno
8623 22.01.2014 Energodata, s.r.o., Žilina 30223806 podpora a servis syst. TASDR r.2014 17 694,00  áno
8624 22.01.2014 PPA Inžiniering, s.r.o.,Bratislava 31376045 mes.údržba a diaľ.správa r. 2014 30 095,00  áno
8625 22.01.2014 EXCELL., s.r.o., Žilina 31569234 údržba a podpora SAP r.2014 11 280,00  áno
8626 22.01.2014 GX Solution, a.s.,Bratislava 45232270 GX monitorin nak.aut. R.2014 398,00  áno
8627 22.01.2014 Energodata, s.r.o., Žilina 30223806 poskytovanie PpS r.2014 205 000,00  áno
8628 22.01.2014 Elmark, s.r.o, Šaľa 46331662 servisná prehliadka frekven.meniča 656,00  nie
8629 22.01.2014 Hydrex, s.r.o., Hriňová 31633072 oprava buldozéra 2 123,00  nie
8630 22.01.2014 Finďo Autoslužby Zvolen  37057286 oprava osobného automobilu 177,00  nie
8631 22.01.2014 Agri Servis, s.r.o., Ludanice 36849685 servis. Prehliadky naklad. JCB 875,00  nie
8632 22.01.2014 B&K, s.r.o., Bratislava 313610221 meranie, vibrodiagnostika 470,00  nie
8633 22.01.2014 Ing. Adamec RTZ, Žiar n/Hro. 12607355 periodické prehliadky vým.staníc 800,00  nie
8634 22.01.2014 Unex, a.s., Uničov 45192049 dosky mlecie - ND mlyny 6 900,00  nie
8635 22.01.2014 MICAD, J.Dvořáček, Tábor 48247308 sliedy 580,00  nie
8636 22.01.2014 Staff Automation, s.r.o. ,B.Byst. 36005231 klapky uzatváracie 290,00  nie
8638 22.01.2014 Zvarmat,s.r.o.,Brezno 36622567 káble zváracie  75,00  nie
8638 22.01.2014 Praktikpump, s.r.o. , Zvolen 36647861 domec ložiskový, segmet do spojky 461,00  nie
8639 22.01.2014 Remos Zvolen, s.r.o., Lieskovec 36032506 úprava komunikácie 6 984,00  áno
8640 24.01.2014 REMOB, s.r.o., Zvolen  36007412 prenájom mechanizmov - CAK 100,00  nie
8641 24.01.2014 Termostav, s.r.o., Košice 31681255 oprava výmurovky - havarij. Stav 17 200,00  nie
8642 27.01.2014 Europ Autosklo, s.r.o., Zvoeĺen  36622974 výmena čelného skla na osob. Autom. 290,00  nie
8643 27.01.2014 Autokodus, s.r.o., Zvolen  36530751 zmes do ostrekov., autobatéria 126,00  nie
8644 27.01.2014 Narimex, s.r.o., Bratislava 679976 náradie  382,00  nie
8645 27.01.2014 JUKOS, s.r.o., Bežovce 31675042 vaky štvrobodové a kašírované 106,00  nie
8646 27.01.2014 Osko, a.s., Ban.Bystrica 36044717 bužírka zmršťov., pásky vizacie  73,00  nie
8647 27.01.2014 VEIDEC, s.r.o., Žilina 36421162 samovulkanizačná páska 67,00  nie
8648 27.01.2014 K.Holoubek, a.s., Bratislava 25060996 hnedé uhlie 186 320,00  áno
8649 27.01.2014 Energia, s.r.o., Ban.Bystrica  31561471 spracov.techniko-ekonom.štúdie 5 620,00  áno
8650 27.01.2014 Technik, s.r.o., Zvolen 47531711 koleno PVC, spojka, ramienko 43,00  nie
8651 27.01.2014 Narimex, s.r.o., Bratislava 679976 AKU skrutkovač, brúska 255,00  nie 
8652 27.01.2014 EPO, s.r.o., Zvolen  652598 oprava čerpadla 905,00  nie
8653 27.01.2014 Osko, a.s., Ban.Bystrica 36044717 elektroinštalačný materiál 500,00  nie
8654 27.01.2014 GX Solution, a.s.,Bratislava 45232270 montáž GPS do osobn.automobilov 4 257,00  áno
8655 27.01.2014 Slovpump Trade, s.r.o., Závadka 36029670 ND na čerpadlo 8 028,00  nie