Objednávky za rok 2015

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Číslo Dátum vyhotovenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Odhadovaná suma bez DPH Zmluva ak faktúra súvisí so  zmluvou
9439 07.01.2015 Pro Graphichs, s.r.o., Zvolen  31576621 výroba máp - tepelné rozvody 140,00  nie
9440 07.01.2015 DKC, s.r.o., Zvolen  31571727 nafta motorová - I./2015 11 000,00  áno
9441 07.01.2015 Autokodus, s.r.o.,Zvolen  36530751 potreby pre autodopravu  470,00  nie
9442 07.01.2015 Sabko, s.r.o., Zvolen 44493002 tekuté reťaze 98,00  nie
9443 07.01.2015 ZAT, s.r.o., Plzeň 45148431 servis.činnosť bud.súprav r.2015 3 600,00  áno
9444 07.01.2015     storno objed.- nespráv.dodávateľ    
9445 07.01.2015 Vodohos.výst.š.p.Bratislava 156752 TBD vod. Elektrár. Hc Slatina- r.2015 2 620,00  nie
9446 07.01.2015 Auxilien, a.s.,Bratislava 45601437 spolupráca pri poskytov. PpS 18 300,00  áno
9447 12.01.2015 Fittich, s.r.o., Ban.Bystrica 46849891 kontrola EPS -R. 2015 1 620,00  áno
9448 12.01.2015 Cora Geo, s.r.o., Martin 31612989 program pre  tepel.hospod. - r. 2015 3 760,00  áno
9449 12.01.2015 Ulianko&Partnesr,s.r.o., Zvolen 36856517 právne poradenstvo - r.2015 18 000,00  áno
9450 12.01.2015 Stredos.vod.spoloč., a.s., B.B. 36644030 spotreba pitnej vody - r.2015 6 900,00  áno
9451 12.01.2015 J.Mičiak, Záriečie 44637934 metrolog.overe.meračov - r. 2015 2 000,00  nie
9452 12.01.2015 Murdax, s.r.o., Zvolen  46019219 pranie prádla - r.2015 1 800,00  nie
9453 12.01.2015 SIAD Slovakia, s.r.o.,Bratislava 35746343 prenájom fliaš tech.plyn. - r. 2015 800,00  nie
9454 12.01.2015 ProMinent, s.r.o.,Bratilava 31381821 sonda Prominent 159,80  nie
9455 12.01.2015 Manutan Slovakia, s.r.o.,Bratis. 35885815 posypová soľ 170,00  nie
9456 12.01.2015 Technik, s.r.o., Zvolen 47531711 štrk na posypanie ciest 108,00  nie
9457 12.01.2015 Linde Gas, s.r.o., Bratislava 31373861 technic.plyny, prenájom - r. 2015 5 427,00  áno
9458 12.01.2015 Peron Slovakia,s.r.o., Očová 45347352 pranie monteriek - r. 2015 700,00  nie
9459 12.01.2015 Narimex, s.r.o., Bratislava 679976 náriade pre stroj. Údržbu 390,00  nie
9460 12.01.2015 Slov.vodohos.podnik, Zvolen  3602204703 odber povrchov.vody - r. 2015 66 000,00  áno
9461 12.01.2015 EurofindBell/Novaman, s.r.o. NZ 31329209 rodbory odpadov.vôd - r.2015 800,00  nie
9462 12.01.2015 IS-Mirage, s.r.o., Žilina 44966946 strážna služba - r.2015 66 000,00  áno
9463 12.01.2015 WERON, s.r.o., Zvolen 36026751 upratov.výrob.priestor. - r. 2015 17 403,00  áno
9464 12.01.2015 BVH, s.r.o., Prievidza 35674148 OCHPP 2 000,00  áno
9465 12.01.2015 Chiva, s.r.o., Zvolen  46472762 armatúry 2 132,66  nie
9466 12.01.2015 Mertech, s.r.o., Prievidza 31629024 štvrťroč. Servis+ND - r.2015 2 049,00  áno
9467 12.01.2015 Osko, a.s., Ban.Bystrica 36044717 elektroinštalč. Materiál 244,00  nie
9468 12.01.2015 SPIN SK, s.r.o., Zvolen 35866888 nájom.za zabezp.zariad. - r.2015 797,00  áno
9469 12.01.2015 Elevátor Servis, s.r.o., B.Bystrica 36045641 servis výťahov - r.2015 1 128,00  áno
9470 13.01.2015 Slov.vodohos.podnik, Zvolen  3602204703 hydroenerget. Potenciál - r.2015 23 650,00  áno
9471 14.01.2015 EPO Zvolen,s.r.o., 652598 oprava elektromotora 145,00  nie
9472 14.01.2015 Agri Servis, s.r.o., Ludanice 36849685 oprava  palivovej sústavy 181,00  nie
9473 14.01.2015 DKC, s.r.o., Zvolen  31571727 nafta motorová - II./2015 8 730,00  áno
9474 14.01.2015 Autokodus, s.r.o.,Zvolen  36530751 čistič motora, zmes do strekov. 150,00  nie
9475 14.01.2015 EurofindBell/Novaman, s.r.o. NZ 31329209 monitoring podzem.vôd - r.2015 3 800,00  áno
9476 14.01.2015 GPS Zvolen, s.r.o. 36639231 geodet. Zamer. Hrádze - r. 2015 3 120,00  áno
9477 14.01.2015 Hydroconsulting, s.r.o.,Bratislav 35684348 prevádzkov.dohľad odkal. R. 2015 700,00  nie
9478 14.01.2015 ABB, s.r.o, Bratislava 31389325 servis.činn.riad. systému - r. 2015 8 160,00  áno
9479 15..1.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 olej hydravulic., mazivo plastické 1 711,35  nie
9480 16.01.2015 Chiva, s.r.o., Zvolen  46472762 dno, príruby 370,30  nie
9481 16.01.2015 Auto Slovák, s.r.o., Zvolen  36033693 servis.prehliadky osob. Automob. 800,00  nie
9482 16.01.2015 GX Solutions, a.s., Bratislava 45232270 monitor.automobil. - r.2015 747,00  áno
9483 16.01.2015 Hydrex, s.r.o., Hriňová 31633072 oprava nakladača  a hanomagu 750,25  nie
9484 21.01.2015 XEPAP, s.r.o.,Zvolen 31628605 kancelárske potreby 400,00  áno
9485 21.01.2015 JUDr. Poničanová,Dudince 17061075 právne služby 226,15  nie
9486 21.01.2015 Gamo Instal, s.r.o., Malalchov 36627429 OP plynov.horákov kotlov 420,00  nie
9487 21.01.2015 Drucker, s.r.o., Čadca 44925417 tonery 42,50  nie
9488 21.01.2015 DC Concept Slovenko, s.r.o. BA 35884959 QI licencia - r.2015 1 153,00  áno
9489 21.01.2015 Somi Systém, a.s.,B.Bystrica 36041432 aktualiz, správa, údržba sys.-r.2015 418,00  áno
9490 21.01.2015 URAP Automat., s.r.o., Žilina 633739 servis a profylakt. BI - r. 2015 1 500,00  áno
9491 21.01.2015 SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava 35737328 licencia k softwáru SAP - r.2015 12 681,00  áno
9492 21.01.2015 Energodata, s.r.o., Žilina 30223806 podpora, servis..TASDR - r.2015 17 695,00  áno
9493 21.01.2015 EXCELL, s.ro., Žilina 35804629 údržba a podpora SAP - r.2015 12 000,00  áno
9494 21.01.2015 PPA Inžiniering, s.r.o., Bratislava 31376045 mes. údržba a diaľkov.správa - r.2015 30 095,00  áno
9495 21.01.2015 Akcent Nova, s.r.o., Ban.Bystrica 36046124 licencia Optivus - r. 2015 300,00  áno
9496 21.01.2015 WEBY Group ,s.r.o., Zvolen 36046884 balík služieb, poplat.domény- r.2015 196,00  áno
9497 21.01.2015 Hansa Flex, s.r.o., Košťany n/T. 31642608 oprava HG Sunfab 235,00  nie
9498 21.01.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 tuba náhradná 405,60  nie
9499 21.01.2015 OKTE, a.s., Bratislava 45687862 poskytov. PpS a prev. Syst. - r.2015 600 000,00  áno
9500 21.01.2015 A-Z lokomat, s.r.o, Zvolen  31617034 biomasa zostat.energet. - r. 2015 2 622 685,00  áno
9501 21.01.2015 ČaS Energo, s.r.o., Ban.Bystrica 36034207 biomasa zostat.energet. - r. 2015 1 345 845,00  áno
9502 21.01.2015 Eko toalety, s.r.o.,Senec 35893117 zásobník do suchého WC 130,00  nie
9503 21.01.2015 Slowvood, a.s.,Ružomberok 36406317 biomasa zostat.energet. - r. 2015 957 045,00  áno
9504 21.01.2015 Pokorný, s.r.o., Brno  46983864 tesniace šnúry 406,00  nie
9505 21.01.2015 Doprastav, a.s., prev. Zvolen 31333320 nájom VS 42,00  áno
9506 21.01.2015 Euro steel, s.r.o., Zvolen  36057819 hutný materiál  47,50  nie
9507 21.01.2015 Imet Ake, s.r.o.,Bratislava 31341870 ložiská 30,00  nie
9508 21.01.2015 Zvarmat, s.r.o., Brezno 36622567 elktródy EB 121 75,00  nie
9509 21.01.2015 Roexim, s.r.o.,  Zvolen  46472878 spojovací materiál  434,00  nie
9510 22.01.2015 Mogul Slovakia, s.r.o,Hr. p/Vr. 36222992 oleje 489,00  nie
9511 22.01.2015 Sabko, s.r.o, Zvolen 44493002 rohože, kreslá, klin. Remeň, 735,00  áno
9512 22.01.2015 DeLUX ZPS, s.r.o., Vráble 35934590 krém na topánky 68,00  áno
9513 27.01.2015 I.Škvareniak, Zvolen 40676846 oprava monitora 29,00  nie
9514 27.01.2015 Beličková, s.r.o., Zvolen  45902836 lihe syntetický 10,00  nie
9515 27.01.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 DC Drain - super, flasch 939,00  nie
9516 27.01.2015 Autokodus, s.r.o.,Zvolen  36530751 diesel veflobin, poťah na volant 81,00  nie
9517 27.01.2015 Hydroconsulting, s.r.o.,Bratislav 35684348 manipulačný poriadok  710,00  nie
9518 27.01.2015 BVH, s.r.o., Prievidza 35674148 postroj celotelový,lano, karabína 514,00  áno
9519 29.01.2015 Kleentek Slovakia, s.r.o., N.Baňa 36619906 elektrostat.čistenie oleja 514,00  nie
9520 29.01.2015 Bronswerk, s.r.o., Benešov n/L. 14867125 ventilové sedlo 168,00  nie
9521 29.01.2015 Chiva, s.r.o., Zvolen  46472762 ventil V 46-115-4100 430,00  nie
9522 29.01.2015 Praktikpump, s.r.o., Zvolen  36647861 oprava čerpadla 177,50  nie
9523 29.01.2015 Pharma Synergix, s.r.o.,Košice 36709221 doska tesniaca 463,00  nie
9524 29.01.2015 Pharma Synergix, s.r.o.,Košice 36709221 sada tlakvoá Duraseal 1 026,00  nie
9525 29.01.2015 Osko, a.s., Ban.Bystrica 36044717 elektroinštalč. Materiál 402,00  nie
9526 30.01.2015 Rondom ZaZ, s.r.o.,B.Bystrica 31573312 objímky 291,00  nie
9527 30.01.2015 R.Otiepka, LURO, Zvolen; 30455049 metličky, mop podlahový, portviš 92,00  nie
9528 30.01.2015 Hydrex, s.r.o., Hriňová 31633072 servisná prehiadka po 2000 mth 1 805,00  nie
9529 30.01.2015 EPO Zvolen,s.r.o., 652598 oprava elektromotora 235,00  nie
9530 30.01.2015 M.Pedersen, a.s., Trenčín 34115901 vývoz odpadu, prenájom - r.2015 4 210,00  áno