Objednávky za rok 2015

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Číslo Dátum vyhotovenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Odhadovaná suma bez DPH Zmluva ak faktúra súvisí so  zmluvou
10153 02.11.2015 Praktik, E.Kubinec, Zvolen  33299153 radiatory, ventily, hadice... 118,00  nie
10154 02.11.2015 DAV, s.r.o., Banská Bystrica 31574661 svietidlo 36,00  nie
10155 02.11.2015 Drucker, s.r.o., Čadca 44925417 tonery 301,70  nie
10156 02.11.2015 Remos Zvolen, s.r.o.,Lieskovec 36032506 rekonštrukcia požiar.vodovodu 22 856,00  áno
10157 02.11.2015 Envigeo, a.s, Ban.Bystrica 31600891 inžiniersko geologický priesku, 26 870,00  áno
10158 02.11.2015 Revymont, s.r.o., Šaľa 30996503 oprava hradidlových tabúľ 10 460,00  áno
10159 03.11.2015 Somi Systém, a.s. Ban.Bystrica 36041432 aktualizácia ESET 460,80  áno
10160 03.11.2015 Konica Minolta, s.r.o., Bratislava 31338551 servis kopírovacieho stroja 141,50  nie
10161 05.11.2015 NES, a.s., Banská Bystrica 43769233 rozbor peliet 60,00  nie
10162 05.11.2015 Mertech, s.r.o., Prievidza 31629024 O-krúžky, filtrač.vložky, O2senzor 710,00  nie
10163 09.11.2015 EBA s.r.o., , Bratislava 31376134 vývoz nebezpečného odpadu 90,00  nie
10164 09.11.2015 OIL, s.r.o., Nitra 36538540 elektrostatické čistnie oleja 2 950,00  nie
10165 09.11.2015 ZPA Pečky Slovakia, s.r.o., Blava 34115421 diagnostika a nastavenie Modact 456,00  nie
10166 09.11.2015 Sféra, a.s., Bratislava 35757736 technická a technolog.podpora 664,00  áno
10167 09.11.2015 SEnsus Metering, a.s., St.Turá 35817887 vodomer 94,26  nie
10168 10.11.2015 Narimex, s.r.o., Bratislava 679976 popruh zdvíhací 53,00  nie
10169 10.11.2015 Rema Tip-Top, s.r.o., L.Vieska 31621643 páska nábehová, lepidlo, tvrdidlo 315,36  nie
10170 11.11.2015 Sabko, s.r.o., Zvolen  44493002 magnetky, plexisklo 70,00  nie
10171 11.11.2015 DKC, s.r.o., Zvolen  31571727 nafta motorová - XI/2015 8 800,00  áno
10172 11.11.2015 Autokodus, s.r.o.,Zvolen  36530751 spínač, olej, filtre 161,00  nie
10173 11.11.2015 DeLux, s.r.o., Vráble 35934590 hygienické a čistiace potreby 300,00  áno
10174 11.11.2015 R.Otiepka, Luro, Zvolen  30455049 servítky, vrecia igelitové 74,00  nie
10175 11.11.2015 Osko, a.s., Ban.Bystrica 36044717 výbojky, trubice, žiarivky, batérie 178,00  nie
10176 11.11.2015 Zvarmat, s.r.o., Brezno 36622567 elektrody, ND ku zváraniu 47,00  nie
10177 11.11.2015 MUDr. Sninský, Vivax, B.Bystrica 17840775 prenájom priestorov 500,00  nie
10178 13.11.2015 MEVA SK, s.r.o., Rožňava 31681051 nádoby na odpad 71,60  nie
10179 13.11.2015 AVJ Ekon Servis, s.r.o., B.Bystrica 36626511 OP a OS zdvíhacíh zariadení 1 190,00  nie
10180 13.11.2015 XEPAP, s.r.o., Zvolen  31628605 kancelárskej potreby 280,00  áno
10181 16.11.2015 Agri Servis, s.r.o., Ludanice 36849685 oprava štartéra nakladača 900,00  nie
10182 16.11.2015 ACD, s.r.o., Detva 36618756 trubica neonová výstražná 228,00  nie
10183 16.11.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 výmena náplne do umývac.stola 500,00  áno
10184 16.11.2015 Envigeo, a.s, Ban.Bystrica 31600891 rozbory pôdy a vody 576,00  nie
10185 16.11.2015 Bilfinger Industrial, s.r.o.,Most 47784709 ND na regulačné ventily turbíny 6 189,65  nie
10186 16.11.2015 MK Staving, s.r.o., Zvolen  45665681 materiál pre opravu požiar.vodov. 334,00  nie
10187 18.11.2015 Anatex, s.r.o., B.Bystrica 36650641 kalendáte a reklamné predmety 1 345,00  nie
10188 18.11.2015 IMI Trade, s.r.o., Žilina 31565531 reklamné predmety 352,00  nie
10189 18.11.2015 NES, a.s., Banská Bystrica 43769233 výpočet C-aktuál 600,00  nie
10190 18.11.2015 Agri Servis, s.r.o., Ludanice 36849685 servisná prehliadka nakladača 1 493,00  áno
10191 18.11.2015 MaR Trade, s.r.o., Žilina 36437743 snímač tlaku 340,80  nie
10192 18.11.2015 Mertech, s.r.o., Prievidza 31629024 konektor, O-krúžok 113,50  nie
10193 18.11.2015 Unios, s.r.o., Zvolen  36042731 prenájom montážnej plošiny 300,00  nie
10194 18.11.2015 P.Vrták, Prezam, Lovčica Trubín 33996369 oprava obehového čerpadla 200,00  nie
10195 19.11.2015 Epo Zvolen, s.r.o. 652598 oprava elektromotora 4 610,00  nie
10196 20.11.2015 Montáže Čakovice SR, a.s,Blava 31375111 kontrola funkčnosti  161,50  nie
10197 20.11.2015 Pertex Bušince, s.r.o.,  36022942 bavlna čistiaca 80,00  nie
10198 20.11.2015 Fortischem, a.s, Nováky 46693874 kyselina chlorovodíková 3 000,00  áno
10199 20.11.2015 SSE, a.s., Žilina 36442151 vytýčenie prípojky 350,00  nie
10200 20.11.2015 Aquafind, s.r.o., Detva 47145714 vytýčenie poruchy 600,00  nie
10201 20.11.2015 Remos Zvolen, s.r.o.,Lieskovec 36032506 výkop sondy 1 000,00  nie
10202 20.11.2015 Prominent, s.r.o., Bratislava 31381821 vložka filtračná 75,80  nie
10203 20.11.2015 Scandi, s.r.o., Zvolen  36642983 papierové utierky do zásobníka 148,00  nie
10204 23.11.2015 SEPS, a.s., Bratislava 35829141 servisný zásah 192,00  nie
10205 23.11.2015 BVH, s.r.o., Prievidza  35674148 prilby ochranné 2 476,60  áno
10206 23.11.2015 Duslo, a.s,, Šaľa 35826487 odstránenie netesnosti  3 268,00  nie
10207 23.11.2015 SEPO, s.r.o., Zvolen.Slatina 31605931 bezpečnostné tabuľky 210,00  nie
10208 23.11.2015 Trelleborg Seailing,s.r.o., Rakov. 48948764 tesniace krúžky 50,00  nie
10209 25.11.2015 Euro Steel, s.r.o., Zvolen 36057819 plech oceľový 165,12  nie
10210 26.11.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 DC Red Drain, Super Drain,uvoľňovač 1 366,30  nie
10211 26.11.2015 Epo Zvolen, s.r.o. 652598 oprava elektromotora 167,70  nie
10212 26.11.2015 Sabko, s.r.o., Zvolen  44493002 batéria Makita, žiarovka  104,60  nie
10213 26.11.2015 B2B Partner, s.r.o.,Bratislava 44413467 kancelárske kreslo 175,00  nie
10214 26.11.2015 DKC, s.r.o., Zvolen  31571727 nafta motorová - XII/2015 7 200,00  áno
10215 27.11.2015 Autokodus, s.r.o.,Zvolen  36530751 čap riadenia, uloženie stabilizátora 40,00  nie
10216 30.11.2015 Wienrberer, s.r.o., Zl.Moravce 31418821 odvoz popolčeka 16 996,00  áno
10217 30.11.2015 Chiva, s.r.o., Zvolen  46472762 regulačný ventil  2 880,00  nie
10218 30.11.2015 OIL, s.r.o., Nitra 36538540 elektrostatické čistnie oleja 713,60  nie