Objednávky za rok 2015

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Číslo Dátum vyhotovenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Odhadovaná suma bez DPH Zmluva ak faktúra súvisí so  zmluvou
9649 01.04.2015 Pokorný, s.r.o.,Brno 46983864 tesnenie vodoznaku 75,00  nie
9650 01.04.2015 J.Dvořáček, Micad,Tábor 48247308 slieda 744,00  nie
9651 01.04.2015 Eurosteel, s.r.o., Zvolen 36057819 rúry 165,00  nie
9652 01.04.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 mazivo K Nate 453,00  nie
9653 01.04.2015 Žiaromat, a.s., Kalinovo 31633803 žiarobetón 670,00  nie
9654 02.04.2015 Mosa Slolution, s.r.o., Čížkovce 28736541 akustické meniče 31 000,00  áno
9655 07.04.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 hmota epoxidová 5 766,00  nie
9656 08.04.2015 Auto Slovák, s.r.o., Zvolen  36033693 servisná prehliadka,oprav pred.náp. 605,00  nie
9657 08.04.2015 P.Slosiarik, Sloso, Zvolen 37059009 oprava osob.automob., geometria 250,00  nie
9658 08.04.2015 DKC, s.r.o., Zvolen  31571727 nafta motorová - IV/2015 6 600,00  áno
9659 08.04.2015 Climbtech, s.r.o., Martin 47139820 revízia drenážnych šácht 870,00  nie
9660 08.04.2015 UNIOS, s.r.o., Zvolen  36042731 PD obslužná lávka 430,00  nie
9661 08.04.2015 BVH, s.r.o., Prievidza 35674148 ochranné pracovné pomôcky 950,00  áno
9662 08.04.2015 Autokodus, s.r.o., Zvolen  36530751 batéria 55,00  nie
9663 08.04.2015 Inspekta, O.Paprčka, Zvolen  40242153 odbor.prehliad.tlakových nádob 1 247,50  nie
9664 08.04.2015 Tenis centrum, Zvolen 36029751 prenájom kongresovej miestnosti  150,00  nie
9665 08.04.2015 Energyr, s.r.o., Banská Bystrica 31568645 oprava riadiaceho systému  100,00  nie
9666 15.04.2015 EBA, s.r.o., Bratislava 31376134 vývoz nebezpečeného odpadu  32,25  áno
9667 15.04.2015 FPM, s.a. Mikolow 271569520 revízia dohorievacieho roštu  1 980,00  nie
9668 15.04.2015 A-Z lokomat, s.r.o., Zvolen 31617034 biomasa zostatková energetická  280 800,00  áno
9669 15.04.2015 Nádor.diaľnič.spoloč. Bratislava 35919001 biomasa zostatková energetická  1 800,00  nie
9670 15.04.2015 S armat, L.Táncsos, Šaľa 33893101 oprava napájacieho čerpadla 47 991,00  áno
9671 15.04.2015 Eurosteel, s.r.o., Zvolen 36057819 žiaruvzdorný plech 2 760,00  nie
9672 16.04.2015 Tempra, s.r.o., Ban.Bystrica 31639607 technic.kontrola železnič.vlečky 150,00  nie
9673 16.04.2015 DAV, s.r.o.,Banská Bystrica 31574661 svietidlo halogénové 20,00  nie
9674 16.04.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 vyčistenie výmeníkov ÚK vo VS 1 139,12  nie
9675 16.04.2015 Unicarback, s.r.o., Žilina 46643206 kosenie trávnatých plôch 2 110,00  áno
9676 17.04.2015 Beličková, s.r.o., Zvolen  45902836 vrecia do smet.košov, tablet.do piso. 55,00  nie
9677 17.04.2015 Inspekta, O.Paprčka, Zvolen  40242153 skúška tesnosti záchyt. Jám 430,00  nie
9678 17.04.2015 Inspekta, O.Paprčka, Zvolen  40242153 OP askúšky tlakových nádob 1 230,00  nie
9679 20.04.2015 Technik, s.r.o., Zvolen  47531711 pletivo  32,00  nie
9680 20.04.2015 Procar, a.s,. Lip. Mikuláš 36384992 servis.prehliadka náklad.auta 750,00  nie
9681 20.04.2015 Agri servis, s.r.o., Ludanice 36849685 palivové filtre 110,00  nie
9682 20.04.2015 Agri servis, s.r.o., Ludanice 36849685 oprava palivovej sústavy 240,00  nie
9683 20.04.2015 Hansa Flex, s.r.o., Košany n/Tur. 31642608 maznica tlaková 20,00  nie
9684 20.04.2015 Diver, s.r.o., Žilina 44562951 potápačské práce 800,00  nie
9685 23.04.2015 P.Slosiarik, Sloso, Zvolen 37059009 prezutie letných pneumatík 260,00  nie
9686 23.04.2015 Elenit, s.r.o., Zvolen  44559372 stavbené úpravy vrátnice AB 3 855,00  áno
9687 23.04.2015 Elektrik Group, s.r.o., Kováčová 36745090 OP  a OS tech.zariad.elektrických 3 000,00  nie
9688 23.04.2015 Osko, a.s., Banská Bystrica 36044717 elektroinštalačný materiál 111,00  nie
9689 24.04.2015 De LUX ZPS, s.r.o., Vráble 35934590 hygienické a čistiace potreby 252,00  áno
9690 24.04.2015 EBA, s.r.o., Bratislava 31376134 vývoz nebezpečeného odpadu  0,00  áno
9691 28.04.2015 J.Cibula, Stráže n/Zvolenom 17896401 zasadnutie VZ spoločnosti  72,00  nie
9692 28.04.2015 J.Lietava, Zvolen  14203871 OP  a OS tech.zariad.elektrických 4 500,00  dohoda
9693 28.04.2015 Everlit Slovakia, s.r.o.,B.B. 36054224 servisná prehliadka 340,00  nie
9694 28.04.2015 DKC, s.r.o., Zvolen  31571727 nafta motorová -  V/2015 4 950,00  áno
9695 28.04.2015 Autokodus, s.r.o., Zvolen  36530751 potreby pre autodopravu 330,00  nie
9696 28.04.2015 P.Slosiarik, Sloso, Zvolen 37059009 pneumatiky  396,00  nie
9697 28.04.2015 EPO Zvolen, s.r.o., 652598 oprava elektromotora 295,00  nie
9698 30.04.2015 Sabko, s.r.o., Zvolen  44493002 mikrovlnná rúra 50,00  nie