Objednávky za rok 2015

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Číslo Dátum vyhotovenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Odhadovaná suma bez DPH Zmluva ak faktúra súvisí so  zmluvou
9699 04.05.2015 Trenčianske min.vody, a.s. BA 35867159 minerálna voda 282,00  nie
9700 04.05.2015 Narimex, s.r.o., Bratislava 679976 kotúče brúsne, rezné, lamelové 215,00  nie
9701 05.05.2015 Xepap, s.r.o., Zvolen  31628605 štítkovač, kancelárske potreby 215,00  áno
9702 05.05.2015 K.Holoubek, a.s,, Praha 25060996 hnedé uhlie 348 950,00  áno
9703 05.05.2015 Klemo, s.r.o., Zvolen  36049051 vlajka ZvTp a mesta Zvolen  248,00  nie
9704 05.05.2015 Pollux Plus, s.r.o.,B.Bystrica 36011924 oprava rampy 190,00  nie
9705 05.05.2015 Belicková, s.r.o., Zvolen  45902836 plachta igelitová, fólia potravinárska 20,00  nie
9706 05.05.2015 Ing. Godora HSQ team, Prievid. 37700898 lanko a olej do krovinorezu, 30,00  nie
9707 05.05.2015 EBA, s.r.o., Bratislava 31376134 vývoz nebezpečného odpadu 36,00  áno
9708 06.05.2015 Kony Trenčín, s.r.o.,  36315036 oprava kardanu 350,00  nie
9709 06.05.2015 Hydrex, s.r.o., Hriňová 31633072 šrobenie, matice 350,00  nie
9710 06.05.2015 Sabko, s.r.o., Zvolen 44493002 automatická práčka 280,00  nie
9711 07.05.2015 Roexim, s.r.o., Zvolen  46472878 skrutky, matice 33,25  nie
9712 11.05.2015 Chesterton Slovakia, s.r.o., BA 34119051 náter ochranný 4 584,75  nie
9713 11.05.2015 Euro Steel, s.r.o., Zvolen  36057819 plech 2x1000x2000 2 022,40  nie
9714 11.05.2015 EPO Zvolen, s.r.o., 652598 oprava elektromotorov 702,10  nie
9715 11.05.2015 EBA, s.r.o., Bratislava 31376134 vývoz nebezpečného odpadu 132,38  áno
9716 11.05.2015 DELL, s.r.o., Bratislava 35848481 oprava HDD 88,46  nie
9717 11.05.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 chemické prípravky 1 382,24  nie
9718 11.05.2015 ABB, s.r.o., Bratislava 31389325 oprava frekvenčného meniča 4 227,00  nie
9719 11.05.2015 PKS Elektro, s.r.o., B.Bystrica 43890164 OP a OS tech. Zariad. Elektrických 2 825,00  nie
9720 11.05.2015 C.K., s.r.o., Zvolen  31646581 prenájom priestorov 83,33  nie
9721 12.05.2015 OTNS, s.r.o., Bratislava 46881239 doplnenie kamerového systému 2 164,00  áno
9722 12.05.2015 Hansa Flex, s.r.o., Košťany n/T. 31642608 vsúvka, rýchlospojka 2,04  nie
9723 12.05.2015 Technik, s.r.o., Zvolen  47531711 sifón,umývadlo, batéria.... 205,00  nie
9724 12.05.2015 E.Kubinec, Praktik, Zvolen 33299153 radiátor Korado, ventily 135,60  nie
9725 12.05.2015 I.Škvareniak, Zvolen  40676846 oprava monitora 37,00  nie
9726 12.05.2015 Mertech, s.r.o.,Prieviza 31629024 ventil solenoidný 96,80  nie
9727 12.05.2015 BVH, s.r.o., Prievidza 35674148 OCHPP 479,80  áno
9728 18.05.2015 Energia, s.r.o., Ban.Bystrca 31561471 vypracovanie PD 4 900,00  áno
9729 18.05.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 hmota epoxidová, náter epoxidový 5 379,16  nie
9730 18.05.2015 Microwell, s.r.o., Šaľa 31414249 vysielač kapacitný, rúra, príruba 855,00  nie
9731 18.05.2015 Technik, s.r.o., Zvolen  47531711 rohož do betónu 113,93  nie
9732 18.05.2015 V.Boroš, Vyšná Kamenica 17259541 revízia EPS 1 330,00  nie
9733 18.05.2015 Hansa Flex, s.r.o., Košťany n/T. 31642608 tesniace krúžky, hrdlo 16,00  nie
9734 18.05.2015 TBG Doprastav, a.s. Pezinok 36283801 betón kyselinovzdroný 629,00  nie
9735 18.05.2015 Kony Trenčín, s.r.o.,  36315036 hydraulické valce, oprava valcov 993,10  nie
9736 18.05.2015 Fittich s.r.o.,Ban.Bystrica 46849891 pozáručná  oprava systému EPS 120,72  nie
9737 19.05.2015 GX Solutions, a.s., Bratislava 45232270 oprava diagnostika systému PHM 231,16  nie
9738 19.05.2015 Duslo a.s., Šaľa 35826487 odstránenie netesnosti 5 638,00  nie
9739 20.05.2015 Brutto, s.r.o., Sereď 44533870 oprava a overenie mostovej váhy 1 313,00  nie
9740 20.05.2015 Interiér Invest, s.r.o., Košice 36190381 lišta soklová a prechodová 30,77  nie
9741 20.05.2015 Belicková, s.r.o., Zvolen  45902836 potreby na maľovanie 106,00  nie
9742 20.05.2015 Luro, Otiepka, Zvolen  30455049 igelitové vrecia 40,00  nie
9743 20.05.2015 Judr. Poničanová, Dudince 17061075 právne služby 240,90  áno
9744 20.05.2015 Enersys, s.r.o., Bratislava 45987181 pravid.ročná prehliadka batérií 965,00  nie
9745 20.05.2015 Osko, a.s., Ban.Bystrica 36044717 predradník, spínač, batérie 87,24  nie
9746 25.05.2015 CHIVA, s.r.o., Zvolen 46472762 ventil, tesnenie 160,80  nie
9747 25.05.2015 Energotel, s.r.o., Bratislava 35785217 profylaxia telefon. Ústredne 420,00  áno
9748 25.05.2015 J.Kmeťko, Enerel, Zvolen  10924078 prehiadka vývodového portálu 785,00  nie
9749 25.05.2015 Gibala, sr.o., Košice 43895247 preskúšanie ochrann. Pomôc. Elektr. 396,00  nie
9750 25.05.2015 Murdax, s.r.o., Zvolen 46019219 pranie prádla 300,00  nie
9751 25.05.2015 CHIVA, s.r.o., Zvolen 46472762 dno 160,00  nie
9752 25.05.2015 Hansa Flex, s.r.o., Košťany n/T. 31642608 dodávkaa výmena filtrač.vložiek 287,00  nie
9753 25.05.2015 LDM, s.r.o., Bratislava 31381685 revízie pohonu 680,00  nie
9754 25.05.2015 Unicarback, s.r.o., Žilina 46643206 kosenie trávnat.plôch  06/2015 2 373,00  áno
9755 25.05.2015 EPO Zvolen, s.r.o., 652598 elektromotor Siemens 178,00  nie
9756 25.05.2015 EPO Zvolen, s.r.o., 652598 oprava čerpadla 305,80  nie
9757 25.05.2015 Sloso, P.Slosiarik, Zvolen 37059009 oprava elektroinštalácie v osob.aut. 35,00  nie
9758 25.05.2015 Kony Trenčín, s.r.o.,  36315036 oprava piestnice 84,00  nie
9759 25.05.2015 MaR Trade, s.r.o., Žilina 36437743 snímač teploty 185,00  nie
9760 25.05.2015 Technik, s.r.o., Zvolen  47531711 tvárnice debniace 47,00  nie
9761 25.05.2015 EBA, s.r.o., Bratislava 31376134 vývoz nebezpečného odpadu  35,00  áno
9762 27.05.2015 Technik, s.r.o., Zvolen  47531711 materiál na opravu striech 107,95  nie
9763 27.05.2015 Montáže Čakovice,   strono objednávky    
9764 27.05.2015 Montáže Čakovice, a.s., Bratisl. 31375111 funkčné skúšky ochrán 8 184,63  áno
9765 27.05.2015 Xepap, s.r.o., Zvolen  31628605 páska do štítkovača, popisovače 110,86  áno
9766 27.05.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 prípravok na opravu betónu 456,00  nie
9767 27.05.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 prípravok na uzavretie hrdze 4 143,00  nie
9768 27.05.2015 EPO Zvolen, s.r.o., 652598 oprava elektromotorov 270,10  nie
9769 27.05.2015 Veidec SK, s.r.o., Žilina 36421162 spray, mazadlo 302,00  nie
9770 28.05.2015 Murka, s.r.o., Zvolen  45582556 batérie do vysielačky Motorola 128,00  nie
9771 28.05.2015 Union Ocel, s.r.o., Praha 26487292 príložník mlecieho kolesa 2 160,00  nie
9772 28.05.2015 Ing. Adamec, RTZm, Hliník n/Hr. 12607355 opakov.odbor.prehliad. TZ 840,00  nie
9773 28.05.2015 Sabko, s.r.o., Zvolen 44493002 ložisko 3310 28,60  nie
9774 28.05.2015 Osko, a.s., Ban.Bystrica 36044717 zdroj 59,70  nie
9775 28.05.2015 PPA Trade, s.r.o., Bratislava 31409776 zirkóniové čidlo 3 200,00  nie
9776 28.05.2015 Sepo, s.r.o., Zvolen.Slatina 31605931 tlakové skúšky hasiac.prístrojov 1 283,00  nie
9777 28.05.2015 Sepo, s.r.o., Zvolen.Slatina 31605931 skrinka na prenosný HP 297,68  nie
9778 28.05.2015 Sepo, s.r.o., Zvolen.Slatina 31605931 hasiaci prísktroj, skrinka hydrantová 667,05  nie
9779 28.05.2015 ZVVZ Enven, a.s., Košice 36743291 oprava elektrostat. Odlučovačov 99 445,00  áno
9780 29.05.2015 storno objednávky   storno     
9781 29.05.2015 RAR SK, s.r.o.,Zvolen 47448768 výroba tabuliek 69,10  nie
9782 29.05.2015 Elmark Plus, s.r.o. Šaľa 46331662 profylak.prehliadka frekvenč.meničov 2 400,00  nie
9783 29.05.2015 Elbek, s.r.o., Príbovce 46646710 oprava transformátorov 27 000,00  áno
9784 29.05.2015 Drucker, s.r.o., Čadca 44925417 oprva tliačiarne 80,00  nie
9785 29.05.2015 Elbek, s.r.o., Príbovce 46646710 rozbor transform.izolač.oleja 1 087,80  nie
9786 29.05.2015 Stavivá Garaj, s.r.o., B.Bystrica 31592872 materiál na opravu striech 301,53  nie