Objednávky za rok 2015

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Číslo Dátum vyhotovenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Odhadovaná suma bez DPH Zmluva ak faktúra súvisí so  zmluvou
10007 03.09.2015 DAV, s.r.o., Banská Bystrica 31574661 akumulátor do UPS 40,00  nie
10008 03.09.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 K-release uvoľňovač 322,09  nie
10009 03.09.2015 Bilfinger Industrial, Most 47784709 oprava regulač. A spúšťac. Ventilov 1 434,00  nie
10010 03.09.2015 Znalex, s.r.o. Zvolen  36044776 znalecký posudok vypracovanie 20,00  nie
10011 03.09.2015 Autokodus, s.r.o., Zvolen  36530751 olej Rimula 57,00  nie
10012 03.09.2015 Scandi, s.r.o., Zvolen  36642983 zásobník na toalet.papier, náplne 22,16  nie
10013 03.09.2015 Sezako, s.r.o., Trnava 36263800 monitoring drenážnch rúr 241,50  nie
10014 03.09.2015 Chiva, s.r.o., Zvolen  46472762 ventil DN50 120,00  nie
10015 03.09.2015 Duslo, s.r.o., Šaľa 35826487 odstránenie netesnosti 1 055,00  nie
10016 04.09.2015 Union ocel, s.r.o., Praha 26487292 hranoly, panciere 16 448,00  nie
10017 04.09.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 K-release uvoľňovač 322,08  nie
10018 04.09.2015 K. Holoubek Trade, a.s., Praha 25060996 hnede uhlie 213 000,00  áno
10019 04.09.2015 K. Holoubek,a.s, org.zlož. Bratis. 25060996 hnedé uhlie 292 410,00  áno
10020 08.09.2015 IPESoft, s.r.o., Žilina 31589898 inštalácia prevodníka MOXA 1 530,00  nie
10021 08.09.2015 Duslo, s.r.o., Šaľa 35826487 odstránenie netesnosti 1 028,00  nie
10022 08.09.2015 Duslo, s.r.o., Šaľa 35826487 odstránenie netesnosti 994,00  nie
10023 08.09.2015 EPO Zvolen, s.r.o. 652598 oprava čerpadla 290,80  nie
10024 08.09.2015 Unicarback, s.r.o., Žilina 46643206 kosenie trávnatých plôch 1 115,90  áno
10025 08.09.2015 Remos Zvolen, s.r.o., Lieskovec 36032506 odkrytie parovodného kanála 1 000,00  nie
10026 09.09.2015 Doprastav, a.s.,mech.záv.Zvolen 31333320 odber a odvoz popolčeka 161 850,00  áno
10027 09.09.2015 Calmit, s.r.o.,  Bratislava  36172162 hydrát vápenný vrecovaný 600,00  nie
10028 09.09.2015 DKC, s.r.o., Zvolen  31571727 nafta motorová - IX/2015 3 860,00  áno
10029 09.09.2015 Xepap, s.r.o., Zvolen  31628605 kancelárske potreby  45,00  áno
10030 10.09.2015 Donauchem, s.r.o., Bratislava 31359248 čpavková voda 591,50  nie
10031 10.09.2015 Beličková, s.r.o., Zvolen  45902836 farba radiatorová, štetec záhorák 41,60  nie
10032 10.09.2015 Energodata, s.r.o. Žilina 30223806 oprava riadiaceho systému 7 384,00  áno
10033 11.09.2015 Envi Consultinb, s.r.o., Žilina 31604528 vypracovanie východis.správy 1 350,00  áno
10034 11.09.2015 Pokorný, s.r.o., Brno 46983864 šnúra upchávková 982,80  nie
10035 11.09.2015 Praktik Kubinec, Zvolen 33299153 ventil poistný 12,08  nie
10036 11.09.2015 Technik, s.r.o., Zvolen 47531711 vložka FAB - sada 23,33  nie
10037 16.09.2015 Navilon, s.r.o., Bratislava 45525633 horná kladka 400,00  nie
10038 16.09.2015 Čerpex, s.r.o.,Bratislava 46191801 pružný člen spojky 104,00  nie
10039 16.09.2015 Wusam, a.s., Zvolen  31630545 matica 130,00  nie
10040 17.09.2015 Hansa Flex, s.r.o., Košťany n/T. 31642608 vsuvka 1,17  nie
10041 18.09.2015 ZPA Pečky Slovakia, s.r.o., BA 34115421 servopohon 1 333,71  nie
10042 18.09.2015 Osko, a.s., Banská Bystrica 36044717 elektroinštalačný materiál 622,18  nie
10043 18.09.2015 Beličková, s.r.o., Zvolen  45902836 lepidlo, WD 40, benzín tech., lieh 45,02  nie
10044 18.09.2015 Inovation Slovakia, s.r.o. Prešov 31701892 letpistol + sada horákov 456,10  nie
10045 18.09.2015 EPO Zvolen, s.r.o. 652598 oprava ponorného čerpadla  395,70  nie
10046 18.09.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 dc Red Drain, DC Super Drain.... 911,24  nie
10047 18.09.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 mazivo K Nate NLG 1 452,70  nie
10048 18.09.2015 MK Staving, s.r.o., Zvolen  45665681 náter vonkajších nádrží 570,00  áno
10049 18.09.2015 MK Staving, s.r.o., Zvolen  45665681 oprava plšťa a náter nádrží 840,28  áno
10050 18.09.2015 MK Staving, s.r.o., Zvolen  45665681 izolácia EPX náter stropu hav.nádrží 1 571,52  áno
10051 18.09.2015 MK Staving, s.r.o., Zvolen  45665681 oprava strechy na skladom chem. 3 128,07  áno
10052 18.09.2015 MK Staving, s.r.o., Zvolen  45665681 náter vnútorný chem. Nádrží  1 460,00  áno
10053 18.09.2015 REMA TipTop, s.r.o. L.Vieska 31621643 páska nabehová, lepidlo, tvrdidlo 315,16  nie
10054 18.09.2015 Technik, s.r.o., Zvolen 47531711 batérie vodovod., ramienko batérie 129,59  nie
10055 21.09.2015 Schneider Elektric, Bratislava 35723394 oprava ističa 795,00  nie
10056 21.09.2015 Bilfinger Industrial, Most 47784709 oprava vretena 1 434,00  nie
10057 21.09.2015 Osko, a.s., Banská Bystrica 36044717 elektroinštalačný materiál 156,52  nie
10058 21.09.2015 Verlag Dashofer, s.r.o., Bratisla. 35730129 predplat.on-line knižnice 306,00  nie
10059 21.09.2015 Sloving, s.r.o., Bratislava 17321069 prehliadaky kotla K 6, tesnos.skúška 965,00  áno
10060 21.09.2015 Arton s.r.o., Žilina 31595154 kancelársky papier 562,50  nie
10061 21.09.2015 Bilfinger Industrial, Most 47784709 oprava vretena spúšťac.ventilu 4 538,00  nie
10062 21.09.2015 NES, a.s., Banská Bystrica 43769233 rozbor biomasy 60,00  nie
10063 22.09.2015 BVH, s.r.o., Prievidza 35674148 revízie rebríkov, kontrola bezpeč.pr. 556,40  nie
10064 22.09.2015 Fittich Alarm, s.r.o.,B.Bystrica 46849891 OP a OS elektric. Zabezpeč.systému 260,00  nie
10065 22.09.2015 MK Staving, s.r.o., Zvolen  45665681 opravy požiarneho vodovodu 3 802,13  áno
10066 22.09.2015 EPO Zvolen, s.r.o. 652598 oprava elektromora 1 086,93  nie
10067 22.09.2015 Beličková, s.r.o., Zvolen  45902836 striebrenka, štetce, 25,42  nie
10068 22.09.2015 Autokodus, s.r.o., Zvolen  36530751 batéria Bosch 236,66  nie
10069 22.09.2015 PharmaSynergix, s.r.o.,Košice 36709221 tesnenie Styfbond 132,00  nie
10070 22.09.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 odmasťovač 112,92  nie
10071 24.09.2015 BVH, s.r.o., Prievidza 35674148 OCHPP 2 485,83  áno
10072 24.09.2015 BVH, s.r.o., Prievidza 35674148 OCHPP 1 036,13  áno
10073 24.09.2015 Remos Zvolen, s.r.o., Lieskovec 36032506 oprava prelomeného panelu  1 000,00  nie
10074 24.09.2015 Eurosteel, s.r.o., Zvolen  36057819 uholník 56,70  nie
10075 24.09.2015 Zvarmat, s.r.o., Brezno 36622567 elktródy EB, rezné a brúsne kotúče 32,86  nie
10076 25.09.2015 Beličková, s.r.o., Zvolen  45902836 farba, chemoprén, štetce...... 195,70  nie
10077 25.09.2015 Roexim, s.r.o., Zvolen  46472878 spojovací materiál  65,50  nie
10078 25.09.2015 Elektrik Group, s.r.o., Kováčová 36745090 OP a OS technic.zariad. Elektrických 1 915,00  nie
10079 25.09.2015 PKS Elektro, s.r.o., Ban.Bystrica 43890164 OP a OS technic.zariad. Elektrických 2 055,00  nie
10080 25.09.2015 NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava 34096043 prípravok na uzatvor. Hrdze 4 143,20  nie
10081 25.09.2015 Drucker, s.r.o., Čadca 44925417 oprava tlačiarne 55,00  nie
10082 28.09.2015 Sabko, s.r.o., Zvolen  44493002 odupdzovač, klietka na potkany 105,00  nie
10083 28.09.2015 Imet Ake, s.r.o., Bratislava 31341870 ložiská 6,78  nie
10084 28.09.2015 Osko, a.s., Banská Bystrica 36044717 spojka káblová 5,79  nie
10085 28.09.2015 K.Holoubek, Trade Group, a.s., 25060996 hnedé uhlie 3 878 280,00  áno
10086 28.09.2015 PPA Trade, s.r.o., 31409776 uvedenie analýzatora O2 do prev. 563,00  nie
10087 28.09.2015 PKS Elektro, s.r.o., Ban.Bystrica 43890164 OP a OS elektric.inštalácie 2 055,00  nie
10088 29.09.2015 Duslo, s.r.o., Šaľa 35826487 odstránenie netesnosti 753,00  nie
10089 29.09.2015 Fortische, a.s., Nováky 46693874 hydroxid sodný 7 338,00  áno
10090 29.09.2015 Drucker, s.r.o., Čadca 44925417 nádoba zberná 295,00  nie
10091 29.09.2015 Pollux Plus, s.r.o., Ban.Bystrica 36011924 oprava rampy 57,60  nie
10092 29.09.2015 Pneu Comp, s.r.o., Zvolen 36527696 vyzutie pneumatík 7,20  nie
10093 29.09.2015 Beličková, s.r.o., Zvolen  45902836 WD 40 25,40  nie
10094 30.09.2015 Bilfinger Industrial, Most 47784709 ND na spúšťacie ventily 2 182,00  nie