Objednávky za rok 2016

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Číslo Dátum vyhotovenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Odhadovaná suma bez DPH Zmluva
10270 07.01.2016 SABKO, s.r.o. ZV 44493002 tekuté reťaze,ventilátor, teplomer,ložisko 450,00  nie
10271 07.01.2016 BELIČKOVA,s.r.o. ZV 45902836 značk.spray,nádoba na maltu 18,08  nie
10272 07.01.2016 AGRI-SERVIS,s.r.o. Ludanice 36849685 Oprava EGR ventilu 1 100,00  nie
10273 07.01.2016 OSKO,a.s., BB 36044717 el. materiál 17,04  nie
10274 07.01.2016 SLOVWOOD,a.s. Ružomberok 36406317 EDRŠ rok 2016 281 960,00  áno
10275 08.01.2016 MANUTAN Slovakia,s.r.o. BA 35885815 Soľ posypová 280,00  nie
10276 08.01.2016 Ján Mičiak, Svederník 44637934 Metrolog.meranie meračov tepla r.2016 2 000,00  nie
10277 08.01.2016 DELUX ZPS,s.r.o. Vráble 35934590 Čistiace  a hygienické potreby 487,00  nie
10278 12.01.2016 REO AMOS Slovakia,s.r.o. BA 31400221 Rohoz sorbcná, univer.sudová rohož 263,00  nie
10279 12.01.2016 OSKO,a.s., BB 36044717 el. materiál 382,61  nie
10280 12.01.2016 Eurofins BEL/NOVAMANN,s.r.o. NZ 31329209 Rozbory odpadových vôd r. 2016 810,00  nie
10281 12.01.2016 Slov.vodohos.podnik, Zvolen  36022047 Odber povrchovej vody r. 2016 71 500,00  áno
10282 12.01.2016 ENVI PROTECTION,s.r.o. Košice 36576093 Overenie a spracov.správy o emisiách 1 900,00  áno
10283 12.01.2016 Stredos.vod.spoloč., a.s., B.B. 36644030 spotreba pitnej vody - r.2016 5 850,00  áno
10284 12.01.2016 Marius Pedersen,a.s. Trenčín 34115901 Komunálne služby,prenájom kontaj. r. 2016 4 210,00  áno
10285 12.01.2016 Čas Energo Plus, s.r.o. BB 36034207 EDRŠ rok 2016 2 314 200,00  áno
10286 12.01.2016 A-Z Lokomat,s.r.o. ZV 31617034 EDRŠ rok 2016 2 846 200,00  áno
10287 12.01.2016 Scandi, s.r.o. ZV 36642983 Toaletná rolka TORK 123,84  nie
10288 12.01.2016 NCH Slovakia,s.r.o. BA 34096043 Mazivo plastické K-Nate NLG1,NLG2 905,40  nie
10289 14.01.2016 EPO Zvolen, s.r.o. , ZV 652598 Oprava elektromotora 104,40  nie
10290 14.01.2016 Linde Gas, k.s. BA 31373861 Technické plyny, prenájom r. 2016 5 776,65  áno
10291 14.01.2016 Ulianko&Partners,s.r.o., Zvolen 36856517 Právne poradenstvo na r.2016 18 000,00  áno
10292 14.01.2016 Cora Geo, s.r.o., Martin 31612989 Program na teplo ISTH,servis r. 2016 3 760,00  áno
10293 14.01.2016 Peron Slovakia,s.r.o. Očová 45347352 Pranie monterok r. 2016 700,00  nie
10294 14.01.2016 Eurofins BEL/NOVAMANN,s.r.o. NZ 31329209 Monitoring podzem.a odpad.vôd 2016 3 800,00  áno
10295 14.01.2016 GPS Zvolen, s.r.o. 36639231 geodet. zamer. hrádze - r. 2016 3 120,00  áno
10296 14.01.2016 Hydroconsulting, s.r.o.,Bratislav 35684348 prevádzkov.dohľad odkalisko r. 2016 700,00  nie
10297 14.01.2016 EX Tempore, s.r.o. BA 47971835 Výkon odborno-techn. Bezpeč.dohľad r. 2016 1 400,00  áno
10298 14.01.2016 ZAT,a.s. Plzeň 45148431 Servisná činnosť bud.súpr. TG1,TG5 3 600,00  áno
10299 14.01.2016 SIAD Slovakia, s.r.o. BA 35746343 Nájomné  za techn.plyny r. 2016 880,00  nie
10300 14.01.2016 Energodata, s.r.o., Žilina 30223806 podpora, servis..TASDR - r.2016 17 695,00  áno
10301 14.01.2015 SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava 35737328 licencia k softwáru SAP - r.2016 14 293,52  áno
10302 14.01.2016 Somi Systém, a.s.,B.Bystrica 36041432 aktualiz, správa, údržba sys.-r.2016 418,00  áno
10303 14.01.2016 URAP Automat., s.r.o., Žilina 633739 servis a profylakt.syst. URAP  r. 2016 3 000,00  áno
10304 14.01.2016 Akcent Nova, s.r.o., Ban.Bystrica 36046124 licencia Optivus - r. 2016 300,00  áno
10305 14.01.2016 DC Concept Slovenko, s.r.o. BA 35884959 QI licencia - r.2016 1 150,00  áno
10306 14.01.2016 WEBY Group ,s.r.o., Zvolen 36046884 balík služieb, poplat.domény- r.2016 200,00  áno
10307 14.01.2016 PPA Inžiniering, s.r.o., Bratislava 31376045 mes. údržba a diaľkov.správa - r.2016 30 095,00  áno
10308 14.01.2016 EXCELL, s.ro., Žilina 35804629 údržba a podpora SAP - r.2016 12 600,00  áno
10309 14.01.2016 ABB, s.r.o, Bratislava 31389325 servis.činn.riad. systému - r. 2016 7 000,00  áno
10310 14.01.2016 Slov.vodohos.podnik, Zvolen  36022047 hydroenerget. potenciál - r.2016 14 190,00  áno
10311 14.01.2016 MARPEX,s.r.o. Dubnica nad Váhom 31596681 Snímač otáčok,indukčný,konektor 260,00  nie
10312 14.01.2016 SG Security,s.r.o. BB 44823266 Výkon strážnej služby na r. 2016 65 174,40  áno
10313 14.01.2016 SG Security,s.r.o. BB 44823266 Výkon strážnej služby na r. 12/2015 5 431,20  áno
10314 14.01.2016 Chiva, s.r.o., Zvolen  46472762 prechod, koleno, ventil spatny 34,00  nie
10315 14.01.2016 Ridera Slovakia,s.r.o. Čadca 31624855 Uhlie energetické CZ 5 389,20  nie
10316 14.01.2016 Peter Vrták-PREZAM, Lovčica-Trubín 33996369 Remenica odlahčenia,remen klinový 92,18  nie
10317 14.01.2016 PSP Pohony,a.s. Přerov 47674784 Prevodovka ENVIG 4 478,00  nie
10318 14.01.2016 Smart Computer, s.r.o. ZV 31629881 Optický patch kábel 10,00  nie
10319 15.01.2016 NCH Slovakia,s.r.o. BA 34096043 Prípravok DC RED DRAIN 316,00  nie
10320 15.01.2016 WERON,s.r.o. ZV 36026751 Upratovacie služby r. 2016 20 310,24  áno
10321 15.01.2016 GX Solutions, a.s., Bratislava 45232270 Prenos dát GPS r. 2016 697,00  áno
10322 15.01.2016 FORTISCHEM,a.s. Nováky 46693874 Kyselina chlorovodiková 3 000,00  nie
10323 18.01.2016 OSKO,a.s., BB 36044717 el. materiál 154,90  nie
10324 19.01.2016 Slovenská legál.metrológia, BB 37954521 meranie-kalibrácia teplomerov 96,00  nie
10325 19.01.2016 ELEVÁTOR Servis,s.r.o. BB 36045641 Servis výťahov r. 2016 1 128,00  áno
10326 19.01.2016 SK- SPIN,s.r.o. Zvolen 44536551 Nájomné za prevádzku zabep.zariad.r.2016 796,68  nie
10327 19.01.2016 AGRI-SERVIS,s.r.o. Ludanice 36849685 Servisná prehliadka po 3500 mth 850,00  nie
10328 19.01.2016 Doprastav, a.s., prev. Zvolen 31333320 nájom VS r. 2016 42,00  áno
10329 19.01.2016 Technik-stavba a bývanie,s.r.o. ZV 47531711 ventil vypúšťací do WC + hadica 5,34  nie
10330 21.01.2016 Drucker, s.r.o. Oščadnica 44925417 tonery 650,90  nie
10331 21.01.2016 MaR Trade,s.r.o. Žilina 36437743 ultrazvukový merač kondenzátu 461,00  nie
10332 21.01.2016 BVH,s.r.o. Prievidza 35674148 OPP 2 311,15  áno
10333 21.01.2016 Sloving, s.r.o. Bratislava 17321069 Opakovaná vonkaj.prehliadka kotlov 736,65  áno
10334 21.01.2016 Technická inšpekcia,a.s. Bratislava 36653004 Opakované úradné skúšky plyn.zariad.K6 320,00  nie
10335 25.01.2016 FORTISCHEM,a.s. Nováky 46693874 Hydroxid sódny 8 500,00  áno
10336 25.01.2016 Hydrex,s.r.o. Hriňová 31633072 Hadica plynová na nakladač 55,00  nie
10337 25.01.2016 Zvarmat,s.r.o. Brezno 36622567 Kábel zvárací, elektródy EB121,ventile regul. 272,00  nie
10338 25.01.2016 Cummins Czech Republik, Čestlice CZ 27103374 Oprava trubky mazania turba a diagn. 380,00  nie
10339 25.01.2016 Štefanšich František STE-FAN, Opava CZ 47635029 Oprava vodoznaku U59-4p 1 215,00  nie
10340 25.01.2016 Merc,s.r.o. Praha CZ 18626971 Železo, fosforečnan, krémik 77,38  nie
10341 25.01.2016 Calmit,s.r.o. Bratislava 36172162 Hydrat vápenný 5 t 600,00  nie
10342 25.01.2016 Unios,s.r.o. Zvolen 36042731 Prenájom autožeriavu 400,00  nie
10343 25.01.2016 Brutto, s.r.o. Sereď 44533870 Oprava mostnej váhy 2 100,00  nie
10344 25.01.2016 EKOL, spol. s r.o. Martin 31646808 Vibrodiagnostické meranie TG5 1 090,00  nie
10345 26.01.2016 ESB Elektrické stroje,a.s. Brno - CZ 27742598 Oprava a kontrola ložiska gener.TG5 2 740,00  nie
10346 26.01.2016 Mertech,s.r.o. Prievidza 31629024 Štrvrťročný profilaktický servis r.2016 2 192,00  áno
10347 26.01.2016 Prvá dopravno-mechaniz.spol.,ZV 36021091 Prenájom autožeriavu 400,00  nie
10348 26.01.2016 Chiva, s.r.o., Zvolen  46472762 odvádzač kondenzátu, ventil DN25 408,00  nie
10349 26.01.2016 Kohaflex,s.r.o. BB 31558976 Oprava flexi hadice 100,00  nie
10350 26.01.2016 Energodata, s.r.o., Žilina 30223806 Prenájom systému na riadenie PpS 2016 267 252,48  áno
10351 27.01.2016 OKTE, a.s. Bratislava 45687862 Poskytov. syst.služieb a prevádz.syst. r.2016 703 368,00  áno
10352 27.01.2016 Auxilien, a.s. Žilina 45601437 Spolupráca pri poskytovaní PpS r.2016 122 110,00  áno
10353 28.01.2016 ECCLEAN,s.r.o. Lučenec 47771925 Prostriedok čistiaci HALL CLEANER EXTRA 89,70  nie
10354 29.01.2016 AutoSlovak,s.r.o. Zvolen 36033693 Servisná prehliadka po 240000 mth 500,00  nie