Objednávky za rok 2021

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Číslo Dátum vyhotovenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Odhadovaná suma bez DPH Zmluva
20210001 11.1.2021 OSKO, a.s. 36044717 Elektroinštalačný materiál 920,00 EUR nie
20210002 11.1.2021 Daša Kalmanová - KAMAX 50579631 Pumpa ručná sacia na olej 1000ml 7,42 EUR nie
20210003 11.1.2021 VMT Metrologické služby s.r.o. 51410524 Metrologické overenie meračov tepla
a ich členov
1 700,00 EUR nie
20210004 11.1.2021 SOFTIP, a. s. 36785512 Licencie Microsoft 365 1 108,80 EUR CN
20210005 13.1.2021 OSKO, a.s. 36044717 Elektroinštalačný materiál 46,23 EUR nie
20210006 13.1.2021 ABB, s.r.o. 31389325 Správa plynového hospodárstva 3 864,00 EUR nie
20210007 6.1.2021 KÚPELE SLIAČ  a.s. 31642438 Testovanie externých zamestnancov
na ochorenie COVID 19
59,33 EUR nie
20210008 6.1.2021 KÚPELE SLIAČ  a.s. 31642438 Testovanie vlastných zamestnancov
na ochorenie COVID 19
274,42 EUR nie
20210009 11.1.2021 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 Hygiena 9,92 EUR nie
20210010 14.1.2021 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 Refakturácia nákladov za užívanie
vozidla BL271XF
5 292,60 EUR áno
20210011 15.1.2021 Národná energetická spoločnosť a. s. 43769233 Výpočet pre stanovenie úspor primárnej
energie "C" aktual
1 000,00 EUR nie
20210012 18.1.2021 ProCare, a.s. 35890568 Pracovná zdravotná služba na rok 2021 5 093,18 EUR áno
20210013 18.1.2021 SOFTIP, a. s. 36785512 Licencie Microsoft 365 6 200,40 EUR CN
20210014 20.1.2021 DAMITO s. r. o. 44148542 Hygiena 477,00 EUR nie
20210015 20.1.2021 AUTOKODUS, s.r.o. 36530751 Diagnostika motora a ND 181,16 EUR nie
20210016 20.1.2021 AUTOKODUS, s.r.o. 36530751 Autopríslušenstvo 250,98 EUR nie
20210017 20.1.2021 Ex Tempore, s.r.o. 47971835 Vypracovanie programu dohľadu pre odkalisko 500,00 EUR nie
20210018 20.1.2021 Kall, s.r.o. 36724220 Oprava prevodovky pre odber škvary K02 687,80 EUR nie
20210019 20.1.2021 REVIZ-DETVA s.r.o. 47035242 Oprava kotla pre ohrev plynu 40,00 EUR nie
20210020 20.1.2021 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK,štátny podnik
36022047 Využívanie hydroenergetického potenciálu
v roku 2021
14 375,00 EUR áno
20210021 20.1.2021 Fittich s.r.o. 46849891 Kontroly EPS a pozáručný servis na rok 2021 1 895,00 EUR áno
20210022 20.1.2021 Peron Slovakia, s.r.o. 45347352 Pranie pracovných odevov na rok 2021 810,00 EUR nie
20210023 20.1.2021 G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o. 36639231 Geodetické sledovanie stability popolčekovej
hrádze
3 120,00 EUR áno
20210024 21.1.2021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 Kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu 539,76 EUR nie
20210025 21.1.2021 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 Hygiena 456,90 EUR nie
20210026 21.1.2021 Michal Machay - DESIGN PLUS 41190904 Grafický návrh, výroba a montáž baneru 210,00 EUR nie
20210027 21.1.2021 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. 44918682 Kancelárske potreby 35,56 EUR nie
20210028 10.1.2021 H.M.H. - Drevovýroba Kociha, s.r.o. 36464937 Biomasa zostatková energetická 3 798,50 EUR nie
20210029 20.1.2021 BIOMETRIC, spol. s r. o. 43874801 Balík ročnej podpory - SW dochádzkového
systému
502,50 EUR áno
20210030 19.1.2021 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 Servis zásobníkov vody na rok 2021 300,83 EUR nie
20210031 27.1.2021 Bc. Judita Magdičová 46931210 Služby BOZP, OPP a CO na rok 2021 3 200,00 EUR áno
20210032 27.1.2021 SPIN - SK s.r.o. 48118621 Prenájom zabezpečovacieho zariadenia
na rok 2021
796,70 EUR áno
20210033 1.1.2021 Energotel,a.s. 35785217 Poplatok za internetové pripojenie 4 800,00 EUR áno
20210034 27.1.2021 Ex Tempore, s.r.o. 47971835 Výkon odborného TBD na odkalisku popolovín 3 200,00 EUR áno
20210035 27.1.2021 Národná energetická spoločnosť a. s. 43769233 Výpočet faktora primárnej energie za rok 2020 800,00 EUR nie
20210036 27.1.2021 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 Overenie bytových vodomerov 126,00 EUR nie
20210037 19.1.2021 KÚPELE SLIAČ  a.s. 31642438 Testovanie zamestnancov
na ochorenie COVID 19
337,50 EUR nie
20210038 19.1.2021 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711 Vodoinštalačný materiál 138,67 EUR nie
20210039 28.1.2021 KÚPELE SLIAČ  a.s. 31642438 Testovanie externých zamestnancov
na ochorenie COVID 19
66,75 EUR nie
20210040 28.1.2021 KÚPELE SLIAČ  a.s. 31642438 Testovanie vlastných zamestnancov
na ochorenie COVID 19
407,92 EUR nie
20210042 1.1.2021 Ulianko & partners, s.r.o. 36856517 Právne služby na rok 2021 19 500,00 EUR áno
20210043 1.1.2021 CORA GEO, s. r. o. 31612989 Servis zákazníckeho inf. systému tepelného
hospodárstva
6 742,10 EUR áno
20210044 1.1.2021 STEFE Zvolen, s.r.o. 31612300 Nájomné za prenájom nebytových priestorov 3 420,00 EUR áno
20210045 1.1.2021 WEBY GROUP, s.r.o. 36046884 Poplatok za webhosting 198,84 EUR áno
20210046 1.1.2021 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Biomasa zostatková energetická 238 385,78 EUR áno
20210047 1.1.2021 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091 Biomasa zostatková energetická 196 382,55 EUR áno
20210048 1.1.2021 PRO-FOREST Rožňava s.r.o. 31722831 Biomasa zostatková energetická 883 488,83 EUR áno
20210049 1.1.2021 D.K.C., s.r.o. 31571727 Nafta motorová na rok 2021 12 190,05 EUR nie
20210055 1.1.2021 Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030 Odber pitnej vody na rok 2021 6 170,16 EUR áno
20210057 1.1.2021 Apertis, s.r.o. 43979360 Poradenstvo, konzultácie a technická podpora 2 000,00 EUR áno
20210058 1.1.2021 Linde Gas s. r. o. 31373861 Technické plyny a nájomné za fľaše 7 236,86 EUR nie
20210061 1.1.2021 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 Rozbor odpadových vôd na rok 2021 800,00 EUR áno
20210063 1.1.2021 KV - Security s. r. o. 46019669 Výkon strážnej služby v 1Q/2021 32 713,60 EUR áno
20210064 1.1.2021 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK,  štátny podnik
36022047 Odber povrchovej vody pre priemysel
na rok 2021
59 266,50 EUR nie
20210065 1.1.2021 Marius Pedersen, a.s. 34115901 Prenájom veľkoobjemových kontajnerov
a vývoz odpadu v roku 2021
5 000,00 EUR áno
20210066 1.1.2021 SAP Slovensko s.r.o. 35737328 Licencie a podpora SAP v 1Q 2021 3 259,29 EUR áno
20210067 1.1.2021 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 Náklady spojené s užívaním vozidla
Škoda Kodiaq BL406RM
865,43 EUR áno
20210070 1.1.2021 e.mcc energy s.r.o. 43981631 Stavebný dozor, Role of FIDIC Engineer 351 037,70 EUR áno
20210071 1.1.2021 EPI, s.r.o. 36805165 Výkon činnosti stavebného dozoru 46 120,00 EUR áno
20210072 1.1.2021 ENERGYCO, s.r.o. 36194824 DH plant rehabilitation works 8 913 625,58 EUR áno
20210076 1.1.2021 Grant Thornton Advisory  s.r.o. 36739715 Poradenské služby 20 000,00 EUR áno
20210081 1.1.2021 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 Poskytovanie zdieľaných služieb v roku 2021 90 000,00 EUR áno
20210088 1.1.2021 PPA INŽINIERING, s.r.o. 31376045 Mesačná údržba a diaľková správa softvéru 12 345,00 EUR áno