Zvolenská teplárenská a.s.
  OZNAMY

 

Oznámene o vstupe na pozemky. 25.01.2022

Zmena média II.etapa - oznámenie o vstupe

Zmena média II.etapa - žiadosť MÚ

Zmena média II.etapa - oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

 

 

 

Zvolenská teplárenská, a.s. ponúka odpredaj rúr z likvidácie parovodnej línie:

 

  • Komodita: rúry DN 400, použité, čiastočne deformované, špirálovo zvárané, dĺžka 5-6m, očistené od izolácie
  • Cena: 510 EUR/t bez DPH  (Hmotnosť 1 bm rúry je cca 70 kg, cena novej komodity je cca 1800-1900 EUR/t)

 

V cene nie je zahrnutá preprava materiálu.

 

V prípade Vášho záujmu o odkúpenie tohto materiálu od našej spoločnosti, zašlite Vašu požiadavku na adresu ludmila.turanska@mhth.sk.

Zároveň nám prosím uveďte Vaše fakturačné údaje (názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie a číslo účtu).

 

Faktúra bude vystavená na základe skutočnej a vzájomne odsúhlasenej hmotnosti materiálu, ktorá bude stanovená vážením na cestnej váhe Zvolenskej teplárenskej, a.s.