Profil spoločnosti

Zvolenská teplárenská, akciová spoločnosť, IČO 36052248, so sídlom vo Zvolene, Lučenecká cesta 25, 961 50, bola založená Fondom národného majetku 17.12.2001 ako jedna zo štyroch nástupníckych organizácií Stredoslovenských energetických závodov š.p. Žilina v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 686 z 18.7.2001 o transformácii elektroenergetiky a následným rozhodnutím MH SR č. 289/2001 zo 14.12.2001. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, v oddieli Sa, vložka č. 686/S ku dňu 1.1.2002.

V roku 2020 sa spoločnost Zvolenská teplárenská, a.s. stala súčasťou združenia šiestich štátnych teplární pod názvom MH Teplárenský holding (MHTH).

"Naším cieľom je dodávať teplo dlhodobo udržateľným spôsobom za férovú cenu," uviedol šéf spoločnosti MH Manažment Ľuboš Lopatka.

Najdôležitejšie ciele spoločnosti:

  • zabezpečenie spoľahlivej a kvalitnej dodávky tepla a elektriny ako aj zabezpečnie kvalitných služieb pre zákazníkov a zainteresované strany
  • znižovanie cien a celkové zefektívnenie procesov
  • zníženie environmentálneho dopadu pri výrobe tepla a elektriny