Technológia bloková schéma stručný popis

Zvolenská teplárenská, a.s. vlastní a prevádzkuje dva samostatné zdroje na výrobu tepla a elektriny:

 • Zdroj tepláreň „A“ s kotlami K-4,5,6, ktoré vyrábajú teplo na palivovej báze zemného plynu a turbínami na výrobu elektriny TG-2,4,5
 • Zdroj tepláreň „B“ s kotlami K-01,02, ktoré ako palivo používajú nízkosírne uhlie a drevnú štiepku, na výrobu elektriny slúži turbogenerátor TG-01
 • Zdroje vyrábajú teplo a elektrickú energiu na princípe premeny energie uvolnenej horením z palív, v Clausius-Rankinovom cykle. Oproti ostatným teplárenským zdrojom, ktoré dodávajú teplo pre komunálno-bytovú sféru tepláreň vo Zvolene prevádzkuje aj dodatkovú kondenzačnú turbínu s miestnym označením TG-5 a preto významná časť tepla cca 50% sa premieňa na elektrinu ako v tepelnej elektrárni.

  V rámci sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) spravuje Zvolenská teplárenská, a.s. podstatnú časť primárnych rozvodných sietí tepla v meste Zvolen, pozostávajúcich z parných a horúcovodných rozvodov. Teplom zásobuje obchodných partnerov v bytovej, komunálnej a priemyselnej sfére.
  Najdôležitejší podiel odberu tepla tvorí sektor obyvateľstva. Asi 60% predaného tepla je dodávané cca 11000 domácnostiam, kde zabezpečuje tepelnú pohodu pre viac ako 30-tisíc obyvateľov mesta.
  Do verejného sektora (najmä školy, športové zariadenia a podobne) smeruje do 10% a do sektoru priemyslu cca 30% dodaného tepla.

  Okrem elektriny, vyrobenej priamo v teplárni je Zvolenská teplárenská a.s. aj prevádzkovateľom malej vodnej elektrárne Slatinka.