Energetická účinnosť rozvodov tepla


Vyhláška ÚRSO č. 428/2010 Z.z., účinná od 2. novembra 2010 ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla.

Názov prevádzkovateľa
verejného rozvodu tepla:
   Zvolenská teplárenská,
a.s.
Adresa: Lučenecká cesta 25,
960 01 Zvolen
IČO: 36052248

Rok Označenie
rozvodu tepla
Teplonosná látka Množstvo
tepla dodaného
do rozvodu
MWh
Množstvo tepla na výstupe z rozvodu
MWh
Účinnosť rozvodu %
2011 Primárny parovod para 177 174,05 158 063,05 89,21
2011 Primárny horúcovod horúca voda 53 553,02 50 893,85 95,03
2012 Primárny parovod para 175 306,23 154 160,12 87,94
2012 Primárny horúcovod horúca voda 53 089,83 48 371,78 91,11
2013 Primárny parovod para 175 410,86 150 412,25 85,75
2013 Primárny horúcovod horúca voda 52 083,03 47 866,09 91,90
2014 Primárny parovod para 145 304,29 127 852,63 87,99
2014 Primárny horúcovod horúca voda 46 574,21 41 281,44 88,64
2015 Primárny parovod para 164 289,00 142 720,00 86,67
2015 Primárny horúcovod horúca voda 50 046,00 44 764,00 89,45
2016 Primárny parovod para 161 022,00 143 845,00 89,33
2016 Primárny horúcovod horúca voda 50 295,00 45 875,00 91,21