Energetická účinnosť rozvodov tepla


Vyhláška ÚRSO č. 428/2010 Z.z., účinná od 2. novembra 2010 ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla.

Názov prevádzkovateľa
verejného rozvodu tepla:
   Zvolenská teplárenská,
a.s.
Adresa: Lučenecká cesta 25,
960 01 Zvolen
IČO: 36052248

ROK Označenie rozvodu tepla Teplonosná látka Množstvo tepla dodaného do rozvodu Množstvo tepla na výstupe z rozvodu Účinnosť rozvodu
      MWh MWh %
2013 Primárny parovod para 175 410,86 150 412,25 85,75
2013 Primárny horúcovod horúca voda 52 083,03 47 866,09 91,90
2014 Primárny parovod para 145 304,29 127 852,63 87,99
2014 Primárny horúcovod horúca voda 46 574,21 41 281,44 88,64
2015 Primárny parovod para 164 289,00 142 720,00 86,87
2015 Primárny horúcovod horúca voda 50 046,00 44 764,00 89,45
2016 Primárny parovod para 161 022,00 143 845,00 89,33
2016 Primárny horúcovod horúca voda 50 295,00 45 875,00 91,21
2017 Primárny parovod para 166 736,59 146 925,29 88,12
2017 Primárny horúcovod horúca voda 52 000,94 47 145,56 90,66
2018 Primárny parovod para 149 889,76 128 595,76 85,79
2018 Primárny horúcovod horúca voda 47 827,04 43 226,04 90,38
2019 Primárny parovod para 134 841,41 117 387,41 87,06
2019 Primárny horúcovod horúca voda 47 447,06 43 357,06 91,38
2020 Primárny parovod para 126 831,71 117 238,71 92,44
2020 Primárny horúcovod horúca voda 49 171,67 43 538,67 88,54