Vedenie spoločnosti

Akcionári:

Jediným a stopercentným akcionárom spoločnosti je MH Manažment, a.s. www.mhmanazment.sk

 


Dozorná rada:

Mgr. Anna Paľovová - člen
Ing. Juraj Krátky - člen
Slavomír Mihálik - člen

 


Predstavenstvo:

Ing. Anton Brčka - predseda predstavenstva
Mgr. Ján Štriho, EMBA - podpredseda predstavenstva
Ing. Norbert Skákala - člen predstavenstva


Vedenie spoločnosti:

Ing. Anton Brčka - generálny riaditeľ a.s.
Mgr. Ján Štriho, EMBA - finančný riaditeľ