Vedenie spoločnosti

Akcionári:

Jediným a sto percentným akcionárom spoločnosti je MH Manažment, a.s. www.mhmanazment.sk


Dozorná rada:

Ing. Konštantín KIČURA - predseda DR
JUDr. Pavol GREGORČOK - člen
Pavel STANKOVIČ - člen


Predstavenstvo:

Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva
RNDr. Miroslav Duplinský - člen predstavenstva
Ing. Jozef Bódi - člen predstavenstva


Vedenie spoločnosti:

Ing. Jozef Pobiecký - generálny riaditeľ a.s.
RNDr. Miroslav Duplinský - riaditeľ úseku výroby a obchodu s elektrinou