Vedenie spoločnosti

Akcionári:

Jediným a stopercentným akcionárom spoločnosti je MH Manažment, a.s. www.mhmanazment.sk


Dozorná rada:

Mgr. Anna Paľovová - člen
Ing. Juraj Krátky - člen
Slavomír Mihálik - člen


Predstavenstvo:

Mgr. Vladimír Halaj - predseda predstavenstva
Mgr. Ján Štriho, EMBA - člen predstavenstva


Vedenie spoločnosti:

Mgr. Vladimír Halaj - generálny riaditeľ a.s.
Mgr. Ján Štriho - riaditeľ úseku ekonomiky a financovania