Vedenie spoločnosti

Akcionári:

Jediným a stopercentným akcionárom spoločnosti je MH Manažment, a.s. www.mhmanazment.sk


Dozorná rada:

JUDr. Pavol Gregorčok - predseda
JUDr. Andrej Holák - člen
Slavomír Mihálik - člen


Predstavenstvo:

Mgr. Vladimír Halaj - predseda predstavenstva
RNDr. Miroslav Duplinský - podpredseda predstavenstva
Mgr. Ján Štriho, EMBA - člen predstavenstva


Vedenie spoločnosti:

Mgr. Vladimír Halaj - generálny riaditeľ a.s.
RNDr. Miroslav Duplinský - riaditeľ úseku výroby a údržby
Mgr. Ján Štriho - riaditeľ úseku ekonomiky a financovania