Vedenie spoločnosti

Akcionári:

Jediným a sto percentným akcionárom spoločnosti je MH Manažment, a.s. www.mhmanazment.sk


Dozorná rada:

Ing. Konštantín Kičura - predseda DR
JUDr. Pavol Gregorčok - člen
Slavomír Mihálik - člen


Predstavenstvo:

Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva
RNDr. Miroslav Duplinský - člen predstavenstva
Ing. Robert Szücs - člen predstavenstva


Vedenie spoločnosti:

Ing. Jozef Pobiecký - generálny riaditeľ a.s.
RNDr. Miroslav Duplinský - riaditeľ úseku výroby a údržby
Ing. Igor Slovík - riaditeľ úseku ekonomiky a financovania