Výpis z OR SR

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  686/S

Obchodné meno: 
Zvolenská teplárenská, a.s.    (od: 31.12.2001)
Sídlo: 
Lučenecká cesta 25 
Zvolen 961 50 
  (od: 31.12.2001)
IČO: 
36 052 248    (od: 31.12.2001)
Deň zápisu: 
01.01.2002    (od: 31.12.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť    (od: 31.12.2001)
Predmet činnosti: 
montáž, oprava a údržba a odborné prehliakdy a skúšky elektrických zariadení    (od: 26.03.2003)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo    (od: 26.03.2003)
elektroinštalatérstvo    (od: 26.03.2003)
zámočníctvo    (od: 26.03.2003)
kovoobrábanie    (od: 26.03.2003)
laboratórny rozbor výhrevnosti palív (kalorimetria)    (od: 26.03.2003)
výroba a predaj demineralizovanej vody    (od: 26.03.2003)
ubytovacie služby    (od: 26.03.2003)
prenájom stavebných strojov a mechanizmov    (od: 26.03.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností    (od: 26.03.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností    (od: 26.03.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností    (od: 26.03.2003)
poradenstvo v energetike    (od: 26.03.2003)
cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava    (od: 26.03.2003)
výroba elektriny    (od: 26.03.2003)
výroba tepla    (od: 26.03.2003)
výkup tepla    (od: 26.03.2003)
rozvod elektriny    (od: 26.03.2003)
rozvod tepla    (od: 26.03.2003)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky    (od: 29.10.2003)
montáž vodomerov a meračov tepla    (od: 29.10.2003)
výkup elektriny    (od: 29.10.2003)
prevádzkovanie dopravy na dráhe    (od: 29.10.2003)
prevádzkovanie dráhy    (od: 29.10.2003)
odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla    (od: 29.10.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo    (od: 29.10.2003)
RNDr. Miroslav Duplinský - člen 
Poštová 46 
Veľaty 076 15 
Vznik funkcie: 09.08.2016 
  (od: 17.08.2016)
Ing. Jozef Bódi - člen 
Podjavorinskej 
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 
Vznik funkcie: 09.08.2016 
  (od: 17.08.2016)
Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva 
Šafárikova 18 
Trnava 917 08 
Vznik funkcie: 09.08.2016 
  (od: 17.08.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.    (od: 06.06.2014)
Základné imanie: 
18 832 113,75 EUR Rozsah splatenia: 18 832 113,75 EUR    (od: 23.05.2009)
Akcie: 
Počet: 787625 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
Forma: akcie na doručiteľa 
Menovitá hodnota: 23,91 EUR 
  (od: 23.05.2009)
Akcionár: 
MH Manažment, a. s. 
Trnavská cesta 100 
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 
  (od: 23.03.2016)
Dozorná rada: 
Pavel Stankovič 
Novozámocká 1350/40 
Zvolen 960 01 
Vznik funkcie: 17.06.2014 
  (od: 02.10.2014)
Ing. Konštantín Kičura 
Družby 557/67 
Podbrezová 976 98 
Vznik funkcie: 08.07.2016 
  (od: 28.07.2016)
Mgr. Pavol Gregorčok 
Tajov 157 
Tajov 976 34 
Vznik funkcie: 08.07.2016 
  (od: 28.07.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. rozhodnutím zakladateľa FNM v súlade s rozhodnutím vlády č. 686 zo dňa 18.07.2001 a zák.č. 92/1991 Zb. o privatizácii š.p. SSE Žilina tak, ako je to uvedené v NZ 1005/2001 zo dňa 17.12.2001, napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, Bratislava, Gröslingova 58 a schválením stanov.    (od: 31.12.2001)
Jediný akcionár vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 20.12.2002 úplné znenie nových stanov - Notárska zápisnica N 480/2002, Nz 431/2002. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 28.5.2003.    (od: 29.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  09.01.2017
Dátum výpisu:  10.01.2017