Výpis z OR SR

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  686/S

Obchodné meno: 
Zvolenská teplárenská, a.s.   (od: 31.12.2001)
Sídlo: 
Lučenecká cesta 25
Zvolen 961 50
  (od: 31.12.2001)
IČO: 
36 052 248   (od: 31.12.2001)
Deň zápisu: 
01.01.2002   (od: 31.12.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť   (od: 31.12.2001)
Predmet činnosti: 
montáž, oprava a údržba a odborné prehliakdy a skúšky elektrických zariadení   (od: 26.03.2003)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo   (od: 26.03.2003)
elektroinštalatérstvo   (od: 26.03.2003)
zámočníctvo   (od: 26.03.2003)
kovoobrábanie   (od: 26.03.2003)
laboratórny rozbor výhrevnosti palív (kalorimetria)   (od: 26.03.2003)
výroba a predaj demineralizovanej vody   (od: 26.03.2003)
ubytovacie služby   (od: 26.03.2003)
prenájom stavebných strojov a mechanizmov   (od: 26.03.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností   (od: 26.03.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností   (od: 26.03.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností   (od: 26.03.2003)
poradenstvo v energetike   (od: 26.03.2003)
cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava   (od: 26.03.2003)
výroba elektriny   (od: 26.03.2003)
výroba tepla   (od: 26.03.2003)
výkup tepla   (od: 26.03.2003)
rozvod elektriny   (od: 26.03.2003)
rozvod tepla   (od: 26.03.2003)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky   (od: 29.10.2003)
montáž vodomerov a meračov tepla   (od: 29.10.2003)
výkup elektriny   (od: 29.10.2003)
prevádzkovanie dopravy na dráhe   (od: 29.10.2003)
prevádzkovanie dráhy   (od: 29.10.2003)
odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla   (od: 29.10.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo   (od: 29.10.2003)
Ing. Norbert Skákala - Člen predstavenstva
M. Sch. Trnavského 15
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 28.10.2020)
Ing. Anton Brčka - Predseda predstavenstva
Poľná 17
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 19.11.2020)
Mgr. Ján Štriho , EMBA - Podpredseda predstavenstva
Medzi hrušky 48
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 19.11.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.   (od: 06.06.2014)
Základné imanie: 
20 832 113,75 EUR Rozsah splatenia: 20 832 113,75 EUR   (od: 28.10.2020)
Akcie: 
Počet: 787625
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 23,91 EUR
  (od: 23.05.2009)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 20 000 EUR
  (od: 28.10.2020)
Akcionár: 
MH Manažment, a. s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (od: 23.03.2016)
Dozorná rada: 
Slavomír Mihálik
J. Bánika 1912/1
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 28.02.2018
  (od: 28.03.2018)
Mgr. Anna Paľovová
Ľ. Štúra 5150/62
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 15.08.2020
  (od: 12.09.2020)
Ing. Juraj Krátky
Medzi Vodami 2
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 02.09.2020
  (od: 28.10.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. rozhodnutím zakladateľa FNM v súlade s rozhodnutím vlády č. 686 zo dňa 18.07.2001 a zák.č. 92/1991 Zb. o privatizácii š.p. SSE Žilina tak, ako je to uvedené v NZ 1005/2001 zo dňa 17.12.2001, napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, Bratislava, Gröslingova 58 a schválením stanov.   (od: 31.12.2001)
Jediný akcionár vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 20.12.2002 úplné znenie nových stanov - Notárska zápisnica N 480/2002, Nz 431/2002. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 28.5.2003.   (od: 29.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  05.01.2021
Dátum výpisu:  07.01.2021