Zmluvy za rok 2014

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
14.01.2014 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU 37/CEZ-SK/2014 ČEZ Slovensko, s.r.o >>>
14.01.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena 77 A-Z Lokomat , s.r.o. >>>
14.01.2014 Rámcová zmluva 75 Vertis Enviromental Finance Ltd >>>
21.01.2014 Zmluva o poskytnutí služby 52014 STEFE Zvolen, s.r.o. >>>
24.01.2014 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Tepláreň Zvolen A – Úprava príjazdovej komunikácie k váhe skládky štiepky v areály TpA“ 1/2014 8 380,97 € REMOS Zvolen, s r. o. >>>
28.01.2014 Zmluva o dodávke energetických peliet 6/2014 JADRANIS, s.r.o. >>>
28.01.2014 Dodávka odpadnej biomasy 8/2014 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. >>>
10.02.2014 Zmluva o pripojení zriadenia výrobcu do VVN distribučnej sústavy 4300007789 Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. >>>
10.02.2014 Zmluva o pripojení zriadenia výrobcu do VN distribučnej sústavy CRZ-1254931 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. >>>
10.02.2014 Zmluva o poskytovaní vlčkových služieb 243005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s >>>
10.02.2014 Overenie správy o emisiách skleníkových plynov 142014 3 000,00 € ENVI PROTECTION, s.r.o. >>>
10.02.2014 zmluva o výkupe elektriny na krytie strát Stredoslovenská energetika - distribúcia >>>
10.02.2014 Zmluva o doplatku 109-1 2014/D Streoslovenská energetika, a.s. Distribúcia >>>
10.02.2014 Zmluva o doplatku 109-2/2014/D Stredoslovenská energetika, a.s. - Distribúcia >>>
10.02.2014 spracovanie technicko ekonomickej štúdie 0981/01 ENERGIA s r.o. >>>
10.02.2014 Kúpna zmluva 210005661 Fortishem, a.s. >>>
20.02.2014 Zmluva o dielo - vykonanie prác 192014 Weron s.r.o. >>>
21.02.2014 Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov 36052248/ZVOT ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. >>>
25.02.2014 Zmluva o zúčtovaní odchýlky na rok 2014 202014 OKTE a.s. >>>
25.02.2014 Zmluva o zúčtovaní regulačnej elektriny 212014 OKTE a.s. >>>
26.02.2014 Servisná zluva 7706000246 dod. 3 7706000246 ABB s.r.o. >>>
26.02.2014 Zmluva na dodávku plynov vo fľašiach JS2014/02/06-TP-1-B Linde Gas k.s. >>>
06.03.2014 Zamestnávateľská zmluva A20555 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. >>>
06.03.2014 zmluva o poskytovaní právnych služieb 262014 JUDr. Anna Poničanová, advokátka >>>
21.03.2014 Zmluva o výkupe elektriny na kratie strát 109-2/2014 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. >>>
14.04.2014 Zmluva na dodávku osobných ochranných a pracovných pomôcok 312014 BVH, spol. s r.o. >>>
20.05.2014 Zmluva o dielo 322014 Unicarback, s.r.o. >>>
21.05.2014 Zmluva o spolupráci - enviromentálne riadenie 332014 2000,00 € ASPEK -Asociacia priemyselnej ekologie na Slovensku >>>
23.05.2014 Zmluva o výuke anglického jazyka 342014 Beata Dolincová - Promise Agency >>>
18.06.2014 Zmluva o poskytnutí verejných služieb 382014 Orange Slovensko, a.s. >>>
23.06.2014. Zmluva o dielo č. Sk 202.14.0 392014 72 039,00 € EKOL, spol. s r.o. >>>
26.06.2014 Zmluva o dielo - Oprava regulačných spúšťacích vetilov TG 01 402014 Bilfinger Industrial Services Gzech, s.r.o. >>>
08.07.2014 ELBEK - údržba transormátorov 8812014 ELBEK s.r.o. Sidlo : Príbovce 182, 038 42 Pribovce, SR >>>
14.07.2014 EXMONT - Energo, a.s. 3820014 EXMONT-Energo a.s. >>>
16.07.2014 Zmluva o kontokorentnom úvere dodatok č. 12 prima Banka 1104304 1900000,00€ Prima banka Slovensko, a.s. >>>
04.08.2014 oprava priemyselného komína + 120/3,5 372014 Jaroslav Maľa - BB špeciál >>>
04.08.2014 zmluva na zhotovenie stavby 472014 Remos Zvolen , s.r.o. >>>
04.08.2014 Poistná skupinová zmluva 080000973 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. >>>
04.08.2014 Auxilien, a.s. - poskytovanie podporných služieb 452014 Auxilien, a.s. >>>
04.08.2014 ZVVZ - Enven Engineering, a.s. - zmluva o dielo 422014 ZVVZ - Enven Engineering, a.s. >>>
04.08.2014 Doprastav, a.s. - Mechanizačno - dopravný závod 362014 Doprastav, a.s. - Mechanizačno - dopravný závod >>>
04.08.2014 ABB, s.r.o. - zmluva o dielo - štúdia 352014 ABB, s.r.o. >>>
05.08.2014 BDR, s.r.o. 482014 BDR, spol. s.r.o. >>>
18.09.2014 ELENIT, s.r.o. 492014 ELENIT, s.r.o. >>>
18.09.2014 ČAS ENERGO PLUS, s.r.o. 502014 ČAS Energo Plus, s.r.o. >>>
25.09.2014 Unios, s.r.o. -úprava OK - doprava skladovanie DRŠ 512014 Unios, s.r.o. >>>
17.10.2014 Národná energetická spločnosť 38/2014 Národná energetická spoločnosť, a.s. >>>
28.10.2014 Slovenská správa ciest 532014 Slovenská republika - Slovenská správa ciest >>>
30.10.2014 Sloving dod. 5 542014 SLOVING spol. s r, o, >>>
31.10.2014 Galaxia, s.r.o. 552014 Galaxia, s.r.o. >>>
05.11.2014 LE CHÉQUE DÉJEUNER, s.r.o., Bratislava 562014 LE CHÉQUE DÉJEUNER, s.r.o., Bratislava >>>
11.11.2014 Revymont- oprava HC Slatinka 572014 REVYMONT, spol. s.r.o. >>>
11.11.2014 REVYMONT - oprava hriadidlovej tabule 582014 REVYMONT, spol. s.r.o. >>>
12.11.2014 Fittich, s.r.o. 592014 Fittich s.r.o. >>>
14.11.2014 Železiarne Podbrezová, a.s. 602014 Železiarne Podbrezová, a.s >>>
18.11.2014 ProCare, a.s. 612014 ProCare a.s. >>>
20.11.2014 Sféra, a.s. 632014 Sfera. a.s. >>>
26.11.2014 ČEZ Slovensko, s.r.o. 642014 ČEZ Slovensko, s.r.o. >>>
27.11.2014 SEPS, a.s. 652014 SEPS, a.s. >>>
02.12.2014 HKM, a.s. - odvoz popolčeka 662014 HKM, a.s. >>>
11.12.2014 PPA Inžiniering, s.r.o. 672014 PPA Inžiniering, s.r.o. >>>
19.12.2014 SVhP, š.p. - odber povrchovej vody na priemyselné využitie 682014 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB >>>