Zmluvy za rok 2015

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
07.01.2015 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB 692014 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB >>>
07.01.2015 Čas Energo Plus, s.r.o. 012015 Čas Energo Plus, s.r.o. >>>
09.01.2015 Slovenský pozemkový fond 022015 Slovenský pozemkový fond >>>
20.01.2015 Benestra, s.r.o. 42015 Benestra, s.r.o. >>>
20.01.2015 Marius Pedersen, a.s. 62015 Marius Pedersen >>>
21.01.2015 Stefe, s.r.o. 52015 STEFE Zvolen, s.r.o >>>
23.01.2015 Karel Holoubek, uhlie r. 15-16 72015 Karel Holoubek - Trade Group, a.s. >>>
30.01.2015 EBA, s.r.o. 82015 EBA, s.r.o. >>>
30.01.2015 JUDr.Poničanová 92015 JUDr. Anna Poničanová >>>
04.02.2015 ABB, s.r.o. - servisná zmluva 2015 102015 ABB, s.r.o. >>>
09.02.2015 Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát - ZT, a,s, HC Slatina 152015 109-2/2015 Stredoslovenská energetika , a.s. >>>
09.02.2015 Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát 142015 Stredoslovenská energetika , a.s. >>>
09.02.2015 Zmluva o doplatku - Zvolenská teplárenská, a.s.HC Slatina 132015/109-2/2015/D Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. >>>
09.02.2015 Zmluva o doplatku - Zvolenská teplárenská, a.s. 122015/ 109-1/2015 Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. >>>
09.02.2015 Zmluva o doplatku - Zvolenská teplárenská, a.s. 112015 109/2015/D Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. >>>
13.02.2015 Fortischem, a.s. 162015 Fortischem, a.s. >>>
18.02.2015 OKTE, a.s. 182015 OKTE, a.s. >>>
26.02.2015 Eurofins Bel /Novamann 192015 Eurofins Bel /Novamann >>>
16.03.2015 Zmluva o dielo - technológia pulzných trysiek 202015 MOSA Solution s.r.o. >>>
18.03.2015 INTEXCOM, s.r.o. 222015 INTEXCOM, s.r.o. >>>
19.03.2015 Slovwood - dodávka štiepky 2015-17+ dod. 1 232015 Slovwood Ružomberok, a.s. >>>
19.03.2015 Zmluva o dielo -dodanie akustických meničov 212015 MOSA Solution s.r.o. >>>
19.03.2015 dodávka osobných ochranných pomôcok 172015 BVH, spol. s r.o. >>>
30.03.2015 HKM, a.s. zmluva o poskytnutí služby 242015 HKM, a.s. >>>
21.04.2015 Elenit, s.r.o. 252015 4 626,61 € ELENIT, s.r.o. >>>
18.05.2015 Energoprojekt Bratislava 282015 Energoprojekt Bratislava, a.s. >>>
29.05.2015 Energia, s.r.o. 322015 4 900 € Energia, s.r.o. >>>
29.05.2015 ELBEK, s.r.o. 292015 ELBEK, s.r.o. >>>
29.05.2015 BDR, s.r.o. 332015 BDR, spol. s.r.o. >>>
17.06.2015 Smlouva o dílo - Oprava regulačních a spoštěcích ventilú 262015 25 212,66 € Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o >>>
17.06.2015 Zmluva o poskytovaní služby 342015 17 500 € Ružička Csekes s.r.o. >>>
02.07.2015 Zmluva o dielo 272015 47 991 € Sarmat LT s.r.o. >>>
02.07.2015 Zmluva o dielo 302015 35 766 € Vertical industrial a.s. >>>
17.07.2015 Smlouva o dílo 372015 99 445 € ZVVZ-Enven Engineering, a.s. >>>
17.07.2015 Zmluva o dielo 38/2015 382015 9 414 € PKS - ELEKTRO, a.s. >>>
03.08.2015 Zmluva o dielo - Oprava staničných olovených batérií 412015 41 281,63 ENER SYS, s.r.o. >>>
03.08.2015 ENVICONSULT, s.r.o. - ZMLUVA o DIELO 422015 ENVICONSULT, s.r.o. >>>
03.08.2015 Servisná zmlva - dod. 1 432015 CORA GEO, s.r.o >>>
10.08.2015 Doprastav , a.s. 442015 Doprastav , a.s. >>>
14.08.2015 Tempra, s.r.o. 452015 7 655,75 € Tempra, s.r.o. >>>
27.08.2015 Zmluva o dielo - dohľad nad odkaliskom 482015 Ex Temepore, s.r.o. >>>
03.09.2015 Dobrovoľná dražba - zmluva 502015 Dražby a aukcie, s.r.o. >>>
10.09.2015 WIENERBERGER slovenské tehelne, spol. s.r.o. 492015 WIENERBERGER slovenské tehelne, spol. s.r.o. >>>
11.09.2015 Stefe, s.r.o. 522015 STEFE Zvolen, s.r.o. >>>
16.09.2015 Remos - Stavba Remos Zvolen, s.r.o. >>>
17.09.2015 IS Mirage, s.r.o. 402015 0,00 € IS Mirage, s.r.o. >>>
17.09.2015 Davital, s.r.o. 472015 0,00 € DAVITAL. s.r.o. >>>
14.10.2015 STABILITA, doplnoková dôchodková spoločnosť 552015 0,00 € STABILITA, doplnoková dôchodková spoločnosť >>>
14.10.2015 Proces Managment - mandátna zmluva 312015 0,00 € Proce sManagment, s.r.o. >>>
14.10.2015 Proces Managment, s.r.o. 512015 0,00 € Proces Managment, s.r.o. >>>
15.10.2015 Zmluva o poskytovaní služieb 562015 0,00 € SSE - Distribúcia, a.s. >>>
15.10.2015 Zmluva o dielo 572015 0,00 € MK- Staving spol. s.r.o. >>>
16.10.2015 Fittich - zmluva o kontrolnej činnosti 582015 0,00 € Fittich, s.r.o >>>
19.10.2015 SG Security - Ochrana objektov ZT, a.s. 462015 0,00 € SG Security , s.r.o. >>>
29.10.2015 Sloving, s.r.o. 592015 0,00 € Sloving, s.r.o. >>>
02.11.2015 ZVVZ- Enven Engineering, a.s 362015 0,00 € ZVVZ- Enven Engineering, a.s >>>
05.11.2015 Rámcová zmluva - podporné služby a dodávka regulačnej elektriny CRZ-2137615 0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. >>>
05.11.2015 Rámcová zmluva - podporné služby a dodávka regulačnej elektriny 12016 0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. >>>
06.11.2015 Zmluva o dielo - oprava hradidlových tabúľ 602015 0,00 € Revymont, s.r.o. >>>
10.11.2015 Zmluva o zhotovenie stavby 612015 0,00 € Remos Zvolen, s.r.o. >>>
10.11.2015 Michálek - závodné stravovanie 632015 0,00 € Vladimír Michálek >>>
11.11.2015 Sféra, a.s. 642015 664,00 € Sféra, a.s. >>>
12.11.2015 Envigeo, a.s. - Zmluva o dielo 22015 0,00 € ENVIGEO, a.s. >>>
26.11.2015 Zmluva o kontokorentnom úvere č.1316/2015/UZ 662015 0,00 € VÚB Banka, a.s. >>>
26.11.2015 Zmluva o dielo - AVP 672015 0,00 € PPA Inžiniering, s.r.o. >>>
26.11.2015 Zmluva o závodnom stravovaní 692015 0,00 € DONLY- PENZION - FAJNE, s.r.o. >>>
07.12.2015 Elgas. dodávka plynu 22016 0,00 € ELGAS, s.r.o. >>>
14.12.2015 Odber povrchovej vody SVHp- 2016 32016 0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB >>>
21.12.2015 Využívanie hydroenerget. potenciálu vodného toku 42016 0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB >>>
23.12.2015 ABB, s.r.o. - servisná zmluva 2015 702015 0,00 € ABB, s.r.o. >>>
23.12.2015 Energodata, s.r.o.- nájomná zmluva r.2016 52016 0,00 € Energodata, spol. s.r.o. >>>
28.12.2015 Zmluva o službách BOZP a OPP 712015 0,00 € Bc. Judita Magdičová >>>