Zmluvy za rok 2016

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
05.01.2016 Vlečkové služby 2016 72016 0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s >>>
11.01.2016 Zmluva o dodávke štiepky a biomasy 2016-2018 82016 0,00 € A-Z lokomat >>>
11.01.2016 Zmluva o odvoze odpadu - cenník 2016 92016 0,00 € Marius Pedersen >>>
14.01.2016 Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát 1740MVh 112016 0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. >>>
14.01.2016 Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát 109/2016 102016 0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. >>>
18.01.2016 LE CHEQUE - stravné lístky 122016 0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. >>>
25.01.2016 Zmluva o doplatku 142016 0,00 € SSE- Distribúcia >>>
25.01.2016 Zmluva o doplatku 2016 109-1/2016/D 152016 0,00 € SSE- Distribúcia >>>
25.01.2016 Zmluva o doplatku 109-2/2016/D 162016 0,00 € SSE- Distribúcia >>>
25.01.2016 Zmluva o zúčtovaní odchýlky rok 2016 132016 0,00 € OKTE, a.s. >>>
28.01.2016 Rámcová zmluva - dodatok. č. 4 192016 0,00 € EBA, s.r.o. >>>
28.01.2016 Zmluva o dielo 172016 0,00 € Vertical Industrial, a.s. >>>
28.01.2016 Dodávka zostakovej energie - štiepky, biomasy dod. 2 182016 0,00 € Slovwood Ružomberok, a.s. >>>
11.02.2016 ZoPVS - dodatok 283022 0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. >>>
11.02.2016 ZoPVS - dodatok 283022/2 0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. >>>
29.02.2016 Zmluva o dielo 202016 0,00 € SBM Integrál s.r.o. >>>
14.03.2016 Rámcová objednávka - pivinnosť recykla 212016 0,00€ E_cycling s.r.o. >>>
30.03.2016 Umwelt, zmluva na vypracovanie dokumentácie EIA č.03 242016 0,00€ UMWELT, s.r.o. >>>
11.04.2016 doplnok k zmluve - analýzy vzoriek 252016 0,00€ Eurofins Bel /Novamann >>>
13.04.2016 Oprava olejového transformátora 262016 0,00€ ELBEK, s.r.o. >>>
14.04.2016 Zmluva o zriadení vec. bremena FINEPRINT 222016 0,00€ FINEPRINT s.r.o. >>>
14.04.2016 Zmluva o budúcej zmluve 272016 0,00€ E-cycling, s.r.o. >>>
26.04.2016 Kúpna zmluva - dodávka vzduchotechnického zariadenia 302016 0,00 JANKA ENGINNERING, s.r.o. >>>
26.04.2016 Licenčné podmienky na použ. inform. portálu dod. 4,5 292016 0,00 BE- Soft, a.s. >>>
29.04.2016 Zmluva o dielo -oprava a výmena horúcovodného potrubia 282016 0,00€ GLOBÁL, spol. s.r.o. >>>
07.06.2016 Zmluva o dielo - Oprava komína 120 m  TpA 362016 0,00€ ARCO F.P.S. Pexidr.  s.r.o. >>>
28.06.2016 Zmluva o dielo - oprava komína B 180 382016 0,00€ Vertical Industrial, a.s. >>>
28.06.2016 Kúpna zmluva - chémia 372016 0,00€ Fortischem, a.s. >>>
04.07.2016 Rámcová zmluva 392016 0,00€ SEPS, a.s. >>>
04.07.2016 Zmluva o poskytnutí služby - odvoz popolčeka 232016 0,00€ Wienerberger slovenské tehelne, s.r.o. >>>
01.08.2016 Zmluva o dielo "oprava turbíny TG -01 2016 322016 0,00€ Bilfinger industrial Service Czech, s.r.o. >>>
01.08.2016 Zmluva o dielo diagnostika a údržba transformátora BAT 1 342016 0,00€ Elbek s.r.o. >>>
01.08.2016 Zmluva o dielo - oprava elektrostatického odlučovača 332016 0,00€ ZVVZ- Enven Engineering, a.s. >>>
01.08.2016 Zmluva o dielo - geodetické zamerania 402016 1560€ G.P.S. Zvolen, s.r.o. >>>
05.09.2016 Zmuva o dielo - údržba el. zariadení 412016 0,00€ ELBEK, s.r.o. >>>
21.09.2016 realizácia projektu kamerového systému d. 5 422016 0,00€ OTNS, a.s. >>>
04.10.2016 Servisná zmluva 432016 0,00€ MERTECH, spol. s.r.o. >>>
12.10.2016 Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb
a dodávke regu elektriny
12017 0,00€ Stredoslovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s.
>>>
12.10.2016 Zmluva o dielo 442016 0,00€ Montáže Čakovice Bratislava, a.s. >>>
12.10.2016 Zmluva o dielo 312016 0,00€ TEMPRA s.r.o. >>>
20.10.2016 zmluva o poskytnutí audítorských služieb 452016 0,00€ VGD SLOVAKIA s.r.o. >>>
24.10.2016 Zmluva o poskytnutí služby 22017 0,00€ Stefe Zvolen, s.r.o. >>>
23.11.2016 Služby - umiestnenie technológií 502016 0,00€ SSE- Distribúcia, a.s. >>>
23.11.2016 Fittich, s.r.o. - pozáručný servis 492016 0,00€ Fittich, s.r.o. >>>
23.11.2016 Zmluva o dielo - Oprava vodovodu 482016 0,00€ REMOS Zvolen, s.r.o >>>
05.12.2016 Dohoda postúpení práv a povinností 522016 0,00€ SPIN- SK s.r.o. >>>
05.12.2016 Poskytovanie vlečkových služieb dod. 3 512016 0,00€ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. >>>
06.12.2016 zmluva na poradenskú a konzultačnú činnosť 532016 0,00€ UMWELT, s.r.o >>>
07.12.2016 dodatok k zmluve o dielo 542016 0,00€ Sloving, spol. s.r.o. >>>
08.12.2016 Zmluva na odber povrchovej vody - VD Môťová 32017 0,00€ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. >>>
13.12.2016 Zmluva o združenej dodávke el. energie 42017 0,00€ Steredoslovenská energetika, a.s. >>>
15.12.2016 Zmluva o dielo 552016 0,00€ PPA Inžiniering, s.r.o. >>>
19.12.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny 52017 0,00€ SSE, a.s. >>>
19.12.2016 odber, úprava a zneškodnenie odpadov 72017 0,00€ EBA, s.r.o. >>>
19.12.2016 doplnok k zmluve č.5 62017 0,00€ Eurofins Bel/ Novamann s.r.o >>>
21.12.2016 Poskytovanie právnych služieb - dod. č. 3 562016 0,00€ Ulianko & partners, s.r.o. >>>