Zmluvy za rok 2017

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
 02.01.2017 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby  82017  0,00€  KV-Security, s.r.o  >>>
 02.01.2017 ZoD  572016  0,00€  Drevoindustria Mechanik, s.r.o. Žilina  >>>
 16.01.2017 Zmluvy o doplatku  102017  0,00€  SSE- D , a.s.  >>>
 18.01.2017 Zmluva o plnení výhradných povinností  112017  0,00€  E-cycling, s.r.o.  >>>
 19.01.2017 Zmluva o poskytnutí služby  132017  0,00€  Le Cheque Dejeuner, s.r.o.  >>>
 19.01.2017 Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát  122017  0,00€  SSE- Distribúcia , a.s.  >>>
13.02.2017 Kúpna zmluva na vzduchotechnické zriadenie 142017 0,00€ Janka Engineering s.r.o >>>
14.02.2017 Servisná zmluva na rok 2017 152017 0,00€ ABB s.r.o. >>>
20.02.2017 Zmluva o využívaní hydroenergeticho
 potenciálu vodného toku
162017 0,00€ Slovenský vodohospodársky podnik , š.p. >>>
21.02.2017 Zriadenie vecného bremena SR
  Správa ciest - križovatka
172017 0,00€ SR Slovenská správa ciest >>>
02.03.2017 Zmluva o vykonaní analýzy úspor 182017 0,00€ Auxilien a.s. >>>
08.03.2017
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve
192017 0,00€ Energodata, spol. s.r.o. >>>
14.03.2017 Zmluva o dielo 182017 0,00€ Revymont , s.r.o >>>
27.03.2017 Poskytovanie právnych služieb 212017 0,00€ JUDr. Anna Poničanová >>>
31.03.2017 Dodávka hnedého uhlia 2017 222017 0,00€ SARO Slovakia , s.r.o. >>>
11.04.2017 Zmluva na vývoz triedeného odpadu 232017 0,00€ Marius Pedersen >>>
21.04.2017 Zmluva na zhotovenie štúdie zrealizovateľnosti
a tendrovej dokumentácie
242017 0,00€ STAVIT >>>
27.04.2017 Remos Zvolen, s.r.o - oprava požiar. vodovodu 252017 0,00€ REMOS Zvolen, s.r.o >>>
02.05.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 262017 0,00€ Energotel, a.s. >>>
17.05.2017 Zmluva o poskytnutí verejne služby
služba MPLS VPN
272017 0,00 Slovak Telekom a.s. >>>
22.05.2017 dodatok č. 1 - Služby BOZP a OPP 282017 0,00€ Bc. Judita Magdičová >>>
22.05.2017 Zmluva o dielo - Údržba el. zariadení 292017 0,00€ ELBEK, s.r.o >>>
29.05.2017 Zmluva o dielo 302017 0,00€ ELBEK, s.r.o. >>>
29.05.2017 Zmluva o dielo 312017 0,00€ Vertical Industrial , a.s. >>>
29.05.2017 Analýza úspor 322017 0,00€ Auxilien, a.s. >>>
01.06.2017 Zmluva o dielo 332017 0,00€ Elbek, s.r.o., Príbovce >>>
08.60.2017 DOHODA O PLNENÍ POVINNOSTÍ OPRÁVNENEJ
OSOBY PRE PARTNERA VEREJÉHO SEKTORA
342017 0,00€ Ulianko & partners, s.r.o. >>>
21.06.2017 Zmluva o predaji motorového vozidla 352017 0,00€ KARIREAL Slovakia, a.s. >>>
22.06.2017 Zmluva o dielo 362017 0,00€ Bilifinger Industrial Services Czech, s.r.o. >>>
22.06.2017 Zmluva o dielo 372017 0,00€ Vertical Industrial , a.s. >>>
10.07.2017 Zmluva o dielo 382017 0,00€ QSCert, spol. s.r.o. >>>
09.08.2017 Zmluva o dielo 392017 0,00€ ELBEK s.r.o. >>>
10.08.2017 Zmluva o dielo 102017 0,00€ TEMPRA, s.r.o >>>
11.08.2017 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 412017 0,00€ VGD SLOVAKIA, s.r.o >>>
15.08.2017 Zmluva o dielo 422017 0,00€ MK Staving, spol. s.r.o >>>
16.08.2017 Zml. o poskytovaní služieb v rozvodniach 22kV 432017 0,00€ Stredoslovenská energetika, - Distribúcia, Žilina >>>
16.08.2017 Zmluva o vykonaní analýzy úspor 442017 0,00€ SEP a.s. >>>
23.08.2017 Zmluva o dielo 452017 0,00€ Auxilien, a.s. >>>
23.08.2017 Zmluva o dielo 462017 0,00€ SEP a.s. >>>
25.08.2017 Zmluva o poskytnutí služby
- Odber a odvoz popolčeka
472017 0,00€ Wienerberger slovenské tehelne.spol. s.r.o. >>>
13.08.2017 Zmluva o dielo -právne služby 482017 0,00€ Advokátska kanc. Pacalaj , Palla a partneri , s.r.o >>>
21.09.2017 Zml. o poskytovaní personálneho poradenstva 492017 0,00€ SOLID Group, s.r.o. >>>
28.09.2017 Zmluva o poskytovaní služby 502017 0,00€ Stredoslovenská energetika, a.s >>>
16.10.2017 Kúpna zmluva k LZ č. 1001857 512017 0,00€ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. >>>
26.10.2017 Zmluva o prevádzkovej spolupráci Z-D-2017
-001201-00
0,00€ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. >>>
02.11.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy
do distribučnej sústavy
4300078352 0,00€ Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. >>>
02.11.2017 Zmluva o pripojení zariadenia výrobcu do VN
distribučnej sústavy
V28010018/2017
/415-4300078429
0,00€ Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. >>>
02.11.2017 Zmluva o pripojení zariadenia výrobcu do VVN
distribučnej sústavy
V28010018/2017
/416-4300078430
0,00€ Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. >>>
08.11.2017 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny
36052248/2017
/VN, VVN
0,00€ Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. >>>
09.11.2017 dodatok č. 8 k zmluve OZ/41/2009 612017 0,00€ Sféra , a.s. >>>
09.11.2017 poistná zmluva 1110000906 622017 0,00€ Premium Insurance Company >>>
10.11.2017 Zmluva o dilelo Z-PA-3542/17-3 0,00€ QSCert, spol. s.r.o. >>>
10.11.2017 Zmluva o poskytnutí služby 1/2018/Stefe-Zvtp 0,00€ STEFE Zvolen, s.r.o >>>
15.11.2017 Zmluva o zabezpečení disponibility výrobnej
kapacity zdroja na výrobu elektriny výrobcu
OZE/KVET
SSE2017011 -
r. 2018
0,00€ Stredoslovenská energetika, a.s. >>>
23.11.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech
tretej osoby
873705003-
VB-3-2017
0,00€ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava >>>
24.11.2017 Zmluva o dielo 300-065/17 0,00€ PPA Inžiniering, s.r.o >>>
24.11.2017 Rámcová zmluva - podporných služieb a dodávka
regulačnej elektriny 2017-0377-1151320
2017-0377-
1151320
0,00€ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. >>>
04.12.2017 Zmluva o výkupe elktriny na krytie strát
2018 109-2/2018
712017 0,00€ SSE a.s. >>>
04.12.2017 Zmluva o výkupe elktriny na krytie strát 2018 702017 0,00€ SSE a.s. >>>
05.12.2017 Zmluva o závodnom stravovaní 692017 0,00€ HC 07 Detva, s.r.o >>>
14.12.2017 Zmluva o doplatku 109-1/2018/D 0,00€ Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. >>>
14.12.2017 Zmluva o dielo 752017 0,00€ REMAS Servis, s.r.o. >>>
14.12.2017 Dodatok č. IV k zmluve o poskytovaní vlečkových
služieb r.2018
772017 0,00€ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. >>>
14.12.2017 Zmluva o doplatku 109-2/2018/D 0,00€ Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. >>>
14.12.2017 Zmluva o doplatku 109/2018/D 0,00€ Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. >>>
14.12.2017 Zmluva na odber povrchovej vody 2017/12/122 0,00€ Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Odštepný závod BB
>>>
14.12.2017 Zmluva na odber povrchovej vody 782017 0,00€ Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Odštepný závod BB
>>>
14.12.2017 Zmluva o používaní hydroenergetického
potenciálu vodného toku
2017/12/116 0,00€ Slovenský vodohospodársky podnik , š. p.
odštepný závod BB
>>>