Zmluvy za rok 2018

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
 05.01.2018 dodatokč. 2 k ZOD 32/2014  322014  0,00€  Unicarback, s.r.o  >>>
 08.01.2018 dodatok č. 1 k ZOD 22/2013  222013  0,00€  Elevátor Servis, s.r.o.  >>>
 11.01.2018 Zmluva o dielo  12018  0,00€  Energoprojekt Bratislava , a.s.  >>>
 11.01.2018 Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb  22018 0,00€ Ulianko & Partners, s.r.o.  >>>
 18.01.2018 Zmluva o poskytovaní služieb 02/01/2018/00 0,00€ SEP a.s.  >>>
 19.01.2018 Zmluva o dielo ZML_ZVT_2018
_01/62018
0,00€ JUST IT Solutions s.r.o.  >>>
 19.01.2018 Dodávka zostatkovej energetickej biomasy 42018 0,00€ Čas Energo Plus, s.r.o.  >>>
 19.01.2018 Zmluva o skladovaní 74/2017 52018 0,00€ ZOS Zvolen, s.r.o.  >>>
 30.01.2018 Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie 82018 185000€ ENERGIA s.r.o.  >>>
 01.02.2018 Zmluva o dielo Z00518 82002,10€ SLOVING spol. s r.o. >>>
 05.02.2018 Servisná zmluva 102018 0,00€ ABB s.r.o. >>>
 05.02.2018 Zmluva o dielo 802017 0,00€ Cora Geo, s.r.o. >>>
 08.02.2018 Dodatok č. 4 ku nájomnej zmluve EDNZ 4/02/13 132018 0,00€ Energodata spol. s.r.o. >>>
 16.02.2018 Zmluva o dielo 142018 0,00€ MP Profit PB, s.r.o >>>
 22.02.2018 Zmluva o dielo 2018 - dodávka informačných
technológíí a služieb
112018 0,00€ Cora Geo, s.r.o. >>>
 28.02.2018 Dodatok č. 2 k RZ o dodávke biomasy na rok
2016-2018
152018 0,00€ A-Z Lokomat, s.r.o. >>>
 16.03.2018 Dohoda o výmene informácií 2018 162018 0,00€ Stefe Zvolen, s.r.o. >>>
 05.04.2018 Dodatok k zmluve o vývoze veľkoobjemových
kontajneroch 12 119/21
172018 0,00€ Marius Pedersen, a.s. >>>
 10.04.2018 KZ na chemikálie 182018 0,00€ Fortischem >>>
 19.04.2018 Zmluva o dielo GF 18125 192018 0,00€ Somi Systems, a.s. >>>
 26.04.2018 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 212018 0,00€ Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o >>>
 04.05.2018 Zmluva o dielo 222018 0,00€ Vertical Industrial, a.s. >>>
 17.05.2018 Zmluva o dielo 232018 0,00€ Vertical Industrial, a.s. >>>
 08.06.2018 Zmluva o dielo 242018 0,00€ ELBEK, s.r.o. >>>
 14.06.2018 dodávka hnedého uhlia 262018 0,00€ SARO Slvakia, s.r.o. >>>
 14.06.2018 Dodatok č. 5 k zmluve na poskytnutie služby 272018 0,00€ Up Slovensko, s.r.o. >>>
 14.06.2018 Zmluva o dielo 252018 0,00€ ELBEK s.r.o. >>>
 21.06.2018 Zmluva o dielo 24/2018 292018 0,00€ Bilfinger Industrial Service Czech, s.r.o. >>>
 21.06.2018 Zmluva o poskytntí služieb 33/2018 282018 0,00€ ASPIRO, a.s >>>
 21.06.2018 Zmluva o dielo 25/2018 302018 0,00€ EKOL, spol.s.r.o. >>>
 28.06.2018 Zmluva o poskytnutí služby 322018 0,00€ Doprastav, a.s >>>
 28.06.2018 Zmluva o poskytnutí služby 312018 0,00€ PEMAX PLUS, spol. s.ro >>>
 28.06.2018 Zmluva o dielo 332018 0,00€ Bielostav, s.r.o >>>
 29.06.2018 Zmluva o poskytovaní služieb 342018 0,00€ SEP a.s. >>>
 16.07.2018 Zmluva o dielo -Zhotovenie stavby 362018 0,00€ REMOS zvolen, s.r.o. >>>
 16.07.2018 Zmluva o dielo -Zhotovenie stavby 352018 0,00€ Remos, spol. s.r.o >>>
 18.07.2018 Zmluva o dielo 372018 0,00€ GIS Services, s.r.o. >>>
 02.08.2018 Zmluva o dielo 382018 0,00€ ELBEK, s.r.o. >>>
 06.08.2018 Zmluva o poskytnutí služby 29/2018 392018 0,00€ Wienerberger slovenské tehelne, spol.s.r.o >>>
 20.09.2018 Zmluva o poskytnutí servisných služieb 402018 0,00€ TSA Group spol. s.r.o. >>>
 20.09.2018 Zmluva o poskytnutí servisných služieb 412018 0,00€ VGD Slovakia s.r.o. >>>
 03.10.2018 Zmluva o dielo 01/09/2018/00 0,00€ SEP, a.s. >>>
 11.10.2018 Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností 442018 0,00€ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
- odštepný závod BB
>>>
 14.11.2018 Zmluva o dielo 452018 0,00€ ISENG- MONT, s.r.o. >>>
 19.11.2018 Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere
č. 1316/2015/UZ
1316/2015/
UZ dod. č.3
0,00€ VÚB, a.s. >>>
 26.11.2018 Zmluva o dodávke elektriny
na krytie strát 109/2019
462018 0,00€ Stredoslovenská energetika , a.s. >>>
 10.12.2018 Kúpna zmluva 472018 0,00€ Autocentrum AAA Auto a.s. >>>
 12.12.2018 Zmluva o doplatku 109-2/
2019/D
482018 109-2/2019/D 0,00€ Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
 18.12.2018 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní vlečkových
služieb
492018 0,00€ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. >>>
 19.12.2018 Zmluva 502018 0,00€ Stredoslovenská energetika, a.s. >>>
 20.12.2018 Rámcová zmluva o dodávke energetickej
biomasy- štiepky 2019-2020
542018 0,00€ VSSG Biomasa s.r.o. >>>
 20.12.2018 Zmluva o dielo 300-084/18 512018 0,00€ PPA Inžiniering, s.r.o. >>>
 20.12.2018 Rámcová zmluva o dodávke energetickej
biomasy- štiepky 2019-2020
522018 0,00€ A-Z Lokomat, s.r.o >>>
 20.12.2018 Rámcová zmluva o dodávke energetickej
biomasy- štiepky 2019-2020
542018 0,00€ PRO-FOREST Rožňava s.r.o. >>>