Zmluvy za rok 2018

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
 05.01.2018 dodatokč. 2 k ZOD 32/2014  322014  0,00€  Unicarback, s.r.o  >>>
 08.01.2018 dodatok č. 1 k ZOD 22/2013  222013  0,00€  Elevátor Servis, s.r.o.  >>>
 11.01.2018 Zmluva o dielo  12018  0,00€  Energoprojekt Bratislava , a.s.  >>>
 11.01.2018 Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb  22018 0,00€ Ulianko & Partners, s.r.o.  >>>
 18.01.2018 Zmluva o poskytovaní služieb 02/01/2018/00 0,00€ SEP a.s.  >>>
 19.01.2018 Zmluva o dielo ZML_ZVT_2018
_01/62018
0,00€ JUST IT Solutions s.r.o.  >>>
 19.01.2018 Dodávka zostatkovej energetickej biomasy 42018 0,00€ Čas Energo Plus, s.r.o.  >>>
 19.01.2018 Zmluva o skladovaní 74/2017 52018 0,00€ ZOS Zvolen, s.r.o.  >>>
 30.01.2018 Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie 82018 185000€ ENERGIA s.r.o.  >>>
 01.02.2018 Zmluva o dielo Z00518 82002,10€ SLOVING spol. s r.o. >>>
 05.02.2018 Servisná zmluva 102018 0,00€ ABB s.r.o. >>>
 05.02.2018 Zmluva o dielo 802017 0,00€ Cora Geo, s.r.o. >>>
 08.02.2018 Dodatok č. 4 ku nájomnej zmluve EDNZ 4/02/13 132018 0,00€ Energodata spol. s.r.o. >>>
 16.02.2018 Zmluva o dielo 142018 0,00€ MP Profit PB, s.r.o >>>
 22.02.2018 Zmluva o dielo 2018 - dodávka informačných
technológíí a služieb
112018 0,00€ Cora Geo, s.r.o. >>>
 28.02.2018 Dodatok č. 2 k RZ o dodávke biomasy na rok 2016-2018 152018 0,00€ A-Z Lokomat, s.r.o. >>>
 16.03.2018 Dohoda o výmene informácií 2018 162018 0,00€ Stefe Zvolen, s.r.o. >>>
 05.04.2018 Dodatok k zmluve o vývoze veľkoobjemových
kontajneroch 12 119/21
172018 0,00€ Marius Pedersen, a.s. >>>
 10.04.2018 KZ na chemikálie 182018 0,00€ Fortischem >>>