Zmluvy za rok 2019

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
 09.01.2019 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 12019 0,00€ Energodata, spol. s.r.o. >>>
 09.01.2019 Rámcová zmluva o dodávke DRŠ -
Biomasy 2019-2020
22019 0,00€ A-Z Lokomat, s.r.o. >>>
 10.01.2019 Zmluva o poskytnutí služby 52019 0,00€ STEFE Zvolen, s.r.o. >>>
 15.01.2019 Zmluva na právne služby - dodatok
č. 8 2019-2020
62019 0,00€ JUDr. Anna Poničanová >>>
 17.01.2019 dodatok č. 9 k licenčnej zmluve 72019 0,00€ Sféra, a.s. >>>
 21.01.2019 Zmluva o pripojení 8/2019
-8004411218
0,00€ SPP- distribúcia, a.s >>>
 28.01.2019 Zmluva o zúčtovaní odchýlky 2019 82019/
2019-12-026
0,00€ OKTE, a.s. >>>
 31.01.2019 Zmluva o poskytnutí služieb 10/2019 0,00€ ASPIRO, a.s. >>>
 14.02.2019 doplnok č. 8 11/2019 0,00€ EUROFINS/ Bel Novaman, s.r.o. >>>
 18.02.2019 dodatok č. 8 servis - 2019 12/2019 k ser.
zml. 7706000246
0,00€ ABB,s.r.o. >>>
 21.02.2019 Zmluvy o doplatku 109/2019/D + 109-1/2019/D 0,00€ Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
 28.02.2019 Rámcová zmluva dodávka biomasy DRŠ 2019-20 16/2019 0,00€ QUERCUS, s.r.o. >>>
 01.03.2019 Zmluva o poskytovaní vlečkových slulžieb
555 /2019 -U10/S13
17/2019 č. 293017 0,00€ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s >>>
 11.03.2019 Dodatok č. 2 - dodávka č. uhlia K. Holoubek 2019 19/2019 0,00€ Karel Holoubek- Trade Group, a.s. >>>
 21.03.2019 Zmluva o dielo 18/2019 190301 0,00€ ATP spol. s.r.o >>>
 21.03.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
vydávania certifikátov
20/2019
D2019030603
0,00€ Disig, a.s. >>>
 28.03.2019 Zmluva o prístupe do distribučnej sústav
a distribúcia elektriny
109 -2019,
109-1-2019
0,00€ Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
 02.04.2019 Zmluva o dielo 201901 0,00€ Delta LS, s.r.o. >>>
 04.04.2019 Zmluva o dielo 212019 0,00€ ENVI PROTECTION, s.r.o. >>>
 16.04.2019 Zmluva o vypracovaní projektovej
dokumentácie č. ZoD 1059
242019 0,00€ Energia, s.r.o. >>>
 16.04.2019 Nájomná zmluva 293/2019/06/MK 0,00€ Mesto Zvolen >>>
 02.05.2019 Mandátna zmluva 282019 0,00€ RNDr. Lásló Miklós DrSc. Dr.h. c., >>>
 03.05.2019 FACILITY AGREEMENT 262019 0,00€ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK >>>
 15.05.2019 Project financing for Zvolenská teplárenská, a.s. 302019 0,00€ Allen&overy Bratislava, s.r.o. >>>
 22.05.2019 Contraact No 0098T19 Consultancy services 312019 0,00€ AF-Consult Czech Republic s.r.o. >>>
 30.05.2019 AGREEMENT ON CREATION OF PLEDGE OVER
ASSETS
342019 0,00€ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK >>>
 30.05.2019 AGREEMENT ON CREATION OF PLEDGE OVER
IMMOVABLE ASSETSK
332019 0,00€ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK >>>
 30.05.2019 AGREEMENT ON CREATION OF PLEDGE OVER
RIGHTS AND RECEIVABLES
322019 0,00€ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK >>>
 31.05.2019 Zmluva o dielo 0,00€ MP Profit PB, s.r.o >>>
 13.06.2019 Agreement on provision consultancy services
for implemntation support and contract
administration
106/2019
- 362019
Grant Thornton Advisory s.r.o >>>
 19.06.2019 AGREEMENT ON CREATION OF PLEDGE OVER
IMMOVABLE ASSETS
1362019 0,00€ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK >>>
 17.06.2019 Poskytovanie služby - dodatok č. 1 k zlmluve zo 16.6.2015 412019 0,00€ RUŽIĆKA AND PARTNERS s. r.o. >>>
 17.06.2019 Zmluva o zabezpečení účtovníctva, účtovnej
uzávierky a výročnej správy
392019 0,00€ VGD Slovakia s.r.o. >>>
 17.06.2019 Zmluva o pokytovaní právnych služieb 382019 0,00€ Capitol Legal Group, advokátska kancelária, s.r.o. >>>
 17.06.2019 Zmluva o dielo- energetický audit projektu
Ekologizácia kombinovanej výroby elektriny ZT, a.s.
402019 0,00€ Apertis, s.r.o. >>>
 19.06.2019 dodatok č. 1 k zmluve č. 1362019 1362019/1 0,00€ International investment Bank >>>
 29.06.2019 Dodatok č. 4/2019 k Zmluve o združenej
dodávke plynu
432019 0,00€ Elgas, k.s >>>
 09.08.2019 Zmluva o prevádzkovej spolupráci
ZD-2017_001201-01 dodatok č. 1
442019 0,00€ Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
 02.09.2019 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny
472019 0,00€ Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
 02.09.2019 Agreement on provision of consultancy services
for Enviromental and regulation comliance
452019 0,00€ ECOCONSULT - enviro, a.s. >>>
 02.09.2019 Zmluva o pripojení zariadenia výrobcu do VN
distribučnej sústavy
462019 0,00€ Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
 18.09.2019 dodatok č. 1 k zmluve č.2017/12/122 z 1.12.2017 482019 0,00€ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. >>>
 24.09.2019 dodatok č. 1 využívanie hydroenergetického
potenciálu vodného toku
0,00€ Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p. Banská Bystrica
>>>
 24.09.2019 Zml. o poskytnutí služby 452019 0,00€ Wienerberger, s.r.o. >>>
 26.09.2019 Agreement on provision of consultancy services 502019 0,00€ AF- Consult Czech Republic s.r.o. >>>
 08.10.2019 Zmluva o dielo 512019 0,00€ Biometric, spol s.r.o. >>>
 21.11.2019 dodatok č. 1 k ZoD 201901 532019 0,00€ DELTA LS, s.r.o. >>>
 21.11.2019 dodatok č .4 k zmluve 1316/2015/UZ 522019 0,00€ VÚB, a.s. >>>
 28.11.2019 Rámcová zmluva na dodávku biomasy
v roku 2019-2020
542019 0,00€ MZ BETA , a.s. >>>
 29.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb 01/11/2019/00 0,00€ SEP, a.s. >>>
 06.12.2019 RZ poskytovanie podporných služieb
2018-0345-1151320/01
552019 0,00€ Slovenská elektrizačná prenosová sústava , a.s. >>>
 12.12.2019 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
1111988
1111988 0,00€ Energie 2, a.s. >>>
 19.12.2019 Zmluva o poradenstve, inžinieringu
a manažmente projektov
562019 0,00€ e.mcc energy , s.r.o. >>>
 19.12.2019 Mandátna zmluva - poskytnutie právnych služieb 602019 0,00€ Ulianko and Partners , s.r.o. >>>