Zmluvy za rok 2021

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
04.01.2021 ZoPVS - dodatok 293017/5 0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. >>>
13.01.2021 Zmluva o poskytovaní služby č.
1/2021/STEFE-Zvtp 51/2020
1/2021 135000,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. >>>
15.01.2021 Dohoda o užívaní vozidla pred
prevedením záväzku 1/2021
ZM-2/2021 0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. >>>
20.01.2021 Zmluva o dielo č. 300-059/20 58/2020
( 300-059/20 )
0,00 € PPA INŽINIERING, s.r.o. >>>
25.01.2021 Dodatok č. 13 k Zmluve o kontrolnej činnosti
a pozáručnom servise č. 9/2008
2/2021
Dodatok č. 13
0,00 € Fittich s.r.o. >>>
08.02.2021 Zmluva o spolupráci 4/2021 0,00 € RENOMIA, s.r.o. >>>
12.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o vystavení platobnej
karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Dodatok č. 1 0,00 € OMV Slovensko, s.r.o. >>>
12.02.2021 Zmluva na zabezpečenie testovania
antigénovými testami
č. 5/2021 0,00 € KÚPELE SLIAČ, a.s. >>>
17.02.2021 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytovaní právnych služieb zo dňa 13.3.2020
7/2021 0,00 € Ulianko & partners, s.r.o. >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>