Zmluvy za rok 2021

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
04.01.2021 ZoPVS - dodatok 293017/5 0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. >>>
13.01.2021 Zmluva o poskytovaní služby č.
1/2021/STEFE-Zvtp 51/2020
1/2021 135000,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. >>>
15.01.2021 Dohoda o užívaní vozidla pred
prevedením záväzku 1/2021
ZM-2/2021 0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. >>>
20.01.2021 Zmluva o dielo č. 300-059/20 58/2020
( 300-059/20 )
0,00 € PPA INŽINIERING, s.r.o. >>>
25.01.2021 Dodatok č. 13 k Zmluve o kontrolnej činnosti
a pozáručnom servise č. 9/2008
2/2021
Dodatok č. 13
0,00 € Fittich s.r.o. >>>
08.02.2021 Zmluva o spolupráci 4/2021 0,00 € RENOMIA, s.r.o. >>>
12.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o vystavení platobnej
karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Dodatok č. 1 0,00 € OMV Slovensko, s.r.o. >>>
12.02.2021 Zmluva na zabezpečenie testovania
antigénovými testami
č. 5/2021 0,00 € KÚPELE SLIAČ, a.s. >>>
17.02.2021 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytovaní právnych služieb zo dňa 13.3.2020
7/2021 0,00 € Ulianko & partners, s.r.o. >>>
25.02.2021 Dohoda o užívaní leasingového vozidla pred
prevedením záväzku
9/2021 0,00 € Žilinská teplárenská, a.s. >>>
25.02.2021 Zmluva o dielo č. EPZ_0021 Vybudovanie OST
pre Nemocnicu - objekt Urgent Zvolen
8/2021 40 914,84 € Energy Pro, s.r.o. >>>
08.03.2021 Rámcová zmluva o nájme motorových vozidiel 10/2021 0,00 € ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. >>>
09.03.2021 Dohoda o odovzdaní a prevzatí
antigénových testov
11/2021 0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. >>>
11.03.2021 Individuálna Zmluva o dodávke elektriny,
číslo 1/2021 60/2020 Individuálna zmluva
o dodávke elektriny č. 1/2021
1/2021 0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. >>>
19.03.2021 Poistná zmluva č. 411028309 Poistenie
zodpovednosti za environmentálnu škodu
13/2021 1 800,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. >>>
19.03.2021 Rámcová zmluva na zabezpečenie testovania
antigénovými testami
12/2021 0,00 € KÚPELE SLIAČ, a.s. >>>
19.03.2021 Doplnok č. 10 k Zmluve č. BN/JV-22/2010 Doplnok č. 10 0,00 € Eurofins Enviroment Testing Slovakia >>>
25.03.2021 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny č. 600126928
15/2021 0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
25.03.2021 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny č. 600126931
14/2021 0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
29.03.2021 Zmluva o bežnom účte 17/2021 0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. >>>
29.03.2021 Nájomná zmluva č. 2021095 16/2021 13 370,00 € 3 A s.r.o. >>>
29.03.2021 Zmluva o bežnom účte
SK-SK-E10001-005-012019-A
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. >>>
29.03.2021 Zmluva o zriadení záložného práva
k nehnuteľnosti
000106A/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. >>>
29.03.2021 Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným
veciam a k pohľadávkam
000106B/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. >>>
29.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického
bankovníctva
SK-SK-E10007-004-012019-A
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. >>>
29.03.2021 Zmluva o úvere
000106/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. >>>
31.03.2021 Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke a
odbere tepla HV
č. 460048/2009 zo dňa 30.4.2009
Dodatok č. 10 0,00 € VD Development - správcovská, s.r.o. >>>
06.04.2021 Individuálna Zmluva o dodávke
elektriny, číslo 2/2021 25/2021
2/2021
25/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. >>>
06.04.2021 Zmluva o dielo 24/2021 24/2021 9 900,00 € SGS Slovakia, spol.s.r.o. >>>
09.04.2021 Zmluva o združenej dodávke
plynu 46002379
46002379 27 600 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. >>>
09.04.2021 Dohoda o spracúvaní osobných
údajov č.23/2021
23/2021 0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. >>>
15.04.2021 Dohoda o čiastočnom zrušení zmluvy o
poskytnutí licencie k Software a jeho údržbe
27/2021 0,00 € SAP Slovensko, s.r.o. >>>
15.04.2021 Dohoda o odovzdaní a prevzatí antigénových
testov
28/2021 0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. >>>
16.04.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2020 0,00 € Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. >>>
27.04.2021 Rámcová zmluva o havarijnom poistení flotily
vozidiel podľa VPP HAV 16
29/2021 0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. >>>
30.04.2021 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytnutí
zdieľaných služieb zo dňa 23.7.2020
0,00 € MH manažment >>>
>>>
>>>
>>>